Online najaarcursus 2017

Van  – tot .

Het Expertisecentrum Literair Vertalen organiseert dit najaar een Online Cursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands in het Europees-Spaans en Braziliaans-Portugees. De cursus vindt in zijn geheel online plaats van 9 oktober tot en met 3 december.

De Digitale Cursus Literair Vertalen is bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Bij voorkeur hebben de kandidaten enige ervaring als literair vertaler of eerder deelgenomen aan cursussen.

Niveau

Voor de Digitale Cursus Literair Vertalen 2017 zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld:

  • Moedertaalspreker (native speaker) Europees-Spaans of Braziliaans-Portugees;
  • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal (ERK B2/C1);
  • Goede passieve en actieve kennis van de brontaal en belangstelling voor literatuur;
  • Een afgeronde vertaalopleiding op tenminste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring; 
  • Kandidaten ondernemen aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten verwachten we dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie);

Programma

De cursus duurt 8 weken en heeft een studielast 1 à 1,5 dagdeel per week. Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname. Het cursusprogramma bestaat uit het individueel vertalen van brontekstfragmenten, het bestuderen van secundaire literatuur en het maken van opdrachten. Daarnaast komen de cursisten samen in online vertaalateliers om hun vertalingen en opdrachten te bespreken. Eens per twee weken wordt de bijeenkomst geleid door een ervaren vertaaldocent die alle deelnemers aan het eind van de cursus ook van individuele feedback zal voorzien.