Intensieve Cursus Literair Vertalen (in het Nederlands)

Tot 2015 organiseerde het ELV jaarlijks een Intensieve Cursus Literair Vertalen, in samenspraak met de literaire fondsen. De Intensieve Cursus is bedoeld voor vertalers uit andere talen in het Nederlands. De intensieve cursus is toegespitst op de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het literair vertalen. Het gaat tijdens de cursus niet meer om taalverwerving: alle deelnemers beschikken al over voldoende kennis van de vreemde taal. Het belangrijkst is de oefening van de literaire vertaalvaardigheid, waarin de theorie aan de praktijk getoetst wordt. Zowel in reflectiecolleges als in de vertaalpractica staat het aankweken van kritisch normbesef en het inzicht krijgen in verschillende vertaalopvattingen hoog in het vaandel.

De cursus duurt een week en vindt plaats in het Nederlandse taalgebied. Meestal komen twee of drie talen tegelijk aan bod. De cursus is bedoeld voor Nederlandstaligen met een zeer goede kennis van de vreemde taal, een gerichte vooropleiding en al enige vertaalervaring. Ook meer ervaren literaire vertalers, die behoefte hebben aan een nieuwe impuls en aan uitwisseling met collega's kunnen zich voor de cursus kandidaat stellen. In sommige jaren is de intensieve cursus specifiek gericht op de meer ervaren vertalers die al een aantal boeken op hun naam hebben staan en die behoefte hebben aan extra scholing, reflectie en specifieke oefening van literaire vertaalvaardigheid. In dat geval is de cursus alleen toegankelijk voor genodigde vertalers, die zijn voorgedragen en geselecteerd in overleg met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.