Mentoraat Rogier van der Wal

Mentoraat Rogier van der Wal

 

Vertaalproject Cicero, Vriendschap
(looptijd zomer 2011-maart 2012)

In het kader van dit vertaalproject voor uitgeverij Athenaeum heb ik via het ELV Vincent Hunink als mentor gevraagd, die daar graag toe bereid was. Vincent had eerder als docent gefungeerd tijdens de intensieve cursus Literair vertalen Klassiek Latijn – Nederlands, en heeft als vertaler een enorme conduitestaat opgebouwd die hem o.a. in 2006 de OIKOS Publieksprijs heeft opgeleverd. Vincent vertaalt zelf ook regelmatig voor Athenaeum, dus de keuze voor hem als mentor viel ook bij de uitgever in goede aarde.

Ten opzichte van het werkplan zijn we redelijk binnen de marges gebleven; de vertaling moest verschijnen ter gelegenheid van de Boekenweek 2012, en dat is uiteindelijk net gelukt. Onze samenwerking verliep heel soepel en plezierig en resulteerde in een mooi klein boekje dat in de Boekenweek op heel veel plaatsen bij de kassa lag. Maar voor het zover was heeft Vincent me vooral geholpen om vlotter en minder schools te vertalen. We hebben eenmaal een sessie van ongeveer een halve dag belegd en daarbij een stuk vertaalde tekst intensief doorgesproken; verder hebben we vooral via de mail gewerkt, en dat bleek heel goed te doen. Deze combinatie van incidenteel een ‘atelier’ en voornamelijk uitwisselen via de mail kan ik iedereen aanraden. Aan het eind was Vincent bereid nog eenmaal kritisch naar mijn vertaling te kijken en aan te geven waar zijn blik nog bleef hangen; daar moest ik op zoek naar betere vertaaloplossingen. De tekst heeft in dit stadium nog aanzienlijk gewonnen, ook door de extra redactieslag vanuit de uitgever. Al met al was het mentoraat voor Vincent goed te doen, het heeft mij per saldo zeker meer tijd bespaard dan gekost en ik heb er veel van geleerd. Het mentoraat vervult naar mijn mening een hele nuttige functie voor beginnende vertalers. 

Rogier van der Wal
juni 2013