Aankondiging Zomercursus Literair Vertalen 2016

Belangstellenden worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de Zomercursus Literair Vertalen 2016 voor vertalers uit het Nederlands met als doeltalen het Arabisch en Frans van 22 t/m 26 augustus 2016 te Antwerpen.

14 april 2016

Het Expertisecentrum Literair Vertalen organiseert dit jaar een Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands. Doeltalen zijn Arabisch en Frans. De cursus is toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating van belangstellenden tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van een proefvertaling, motivatie en de antwoorden op een vragenlijst waaruit de daadwerkelijke ambitie voor een literaire vertaalloopbaan blijkt.

 

VOOR WIE?

De Zomercursus Literair Vertalen is bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Voor vertalers in het Frans geldt dat kandidaten bij voorkeur enige ervaring hebben als literair vertaler.

 

INGANGSNIVEAUS

- Voor de Zomercursus Literair Vertalen 2016 zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld:

- Moedertaalspreker (native speaker) van het Arabisch of Frans;

- Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;

- Goede passieve en actieve kennis van de brontaal en belangstelling voor literatuur;

- Een afgeronde vertaalopleiding op tenminste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;

- Kandidaten ondernemen aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten verwachten we dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie).

 

PROGRAMMA OP LOCATIE

Het programma omvat intensieve vertaalworkshops voor de twee doeltalen apart. Tijdens de workshops wordt gewerkt aan vertalingen die de deelnemers van tevoren hebben voorbereid. De vertaaldocenten zijn zelf vertaler. Daarnaast zijn er verschillende colleges op het programma en is er aandacht voor de beroepspraktijk. Na afloop van de cursus ontvangen alle deelnemers een certificaat.

 

DIGITAAL VOORPROGRAMMA

Naast het programma op locatie is er bovendien een digitaal voorprogramma: een online cursus ter voorbereiding op de vertaalateliers in Antwerpen. In juni, juli en augustus werken cursisten zelfstandig aan een fragment van de tekst die in de ateliers wordt behandeld. Dit gebeurt via een Elektronische Leeromgeving (ELO). Er is een online bijeenkomst met de mede-cursisten ter voorbereiding op de ateliers in Antwerpen. Ook wordt er via de ELO ander cursusmateriaal aangeboden, zoals weblectures.

 

KOSTEN

We vragen om een bijdrage in de kosten van 200 euro. Daar is bij inbegrepen: lunches op cursusdagen en een avondmaaltijd. Belangstellenden voor wie de reiskosten en/of de bijdrage in de cursuskosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. Cursisten die van ver komen hebben recht op een gedeeltelijke tegemoetkoming in de overnachtingskosten.

 

SELECTIE

Selectie vindt mede plaats op grond van een (anonieme) proefvertaling. Daarnaast wordt er gekeken naar vooropleiding, eventuele vertaalervaring en vooral motivatie. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die werkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren. De proefvertalingen moeten tussen 3 en 30 mei 2016 worden gemaakt. De brontekst voor de proefvertaling wordt door het ELV verstuurd. Als het aantal aanmeldingen erg hoog is, wordt een voorselectie gemaakt, waarbij gekeken wordt naar vooropleiding, vertaalervaring en motivatie, ook in vergelijking met de overige kandidaten.

 

VERPLICHTINGEN

Kandidaten die worden toegelaten tot de Zomercursus wordt gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen. Daarmee verplicht de cursist zich tot het volgende:

- De cursist wordt gevraagd ter voorbereiding een vertaling te maken van de teksten die worden behandeld in de vertaalateliers. Deze tekstfragmenten zullen zo snel mogelijk na de selectieprocedure naar de cursist worden opgestuurd en de vertalingen moeten twee weken voor aanvang van de cursus weer (digitaal) bij het ELV worden ingeleverd;

- Naast de voorbereiding voor de vertaalateliers zal de cursist ook gevraagd worden een aantal colleges voor te bereiden.

- De cursist wordt geacht aanwezig te zijn bij alle cursusonderdelen van de Zomercursus. De cursus vindt plaats van 22 augustus t/m 26 augustus 2016 in Antwerpen en de gemiddelde cursusdag duurt van 9.00 tot 17.00. Naast deze verplichte cursusonderdelen worden er ook programmaonderdelen aangeboden ter ontspanning. Zo zal er bijvoorbeeld op ten minste een dag gezamenlijk worden gegeten en zal er een borrel zijn. We gaan er in principe vanuit dat alle deelnemers ook naar deze programmaonderdelen komen.

Meer details over het programma volgen spoedig.

 

HOE AANMELDEN?

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier, te vinden op onze website, volledig ingevuld en inclusief de motivatie op te sturen naar literair.vertalen@uu.nl.Aanmelden kan t/m maandag 2 mei 2016.

 

Expertisecentrum Literair Vertalen

Universiteit Utrecht
Trans 10
NL-3512 JK Utrecht
Nederland
 
Telefoon: +31 (0)30 253 6026
E-mail: literair.vertalen@uu.nl
Website: http://www.literairvertalen.org

 

De cursus wordt georganiseerd door het ELV in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.
Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het ELV stelt zich ten doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het literair vertalen in en uit het Nederlands door middel van opleiding en deskundigheidsbevordering. Zie voor meer informatie de website www.literairvertalen.org.