Data beslisrondes Vertaalateliers op Locatie voor 2010

Universiteiten kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen voor een Vertaalatelier op Locatie. Elk jaar zijn er twee advies- en beslisrondes.

19 januari 2010

Voor 2010 zijn de volgende uiterste inzenddata vastgesteld: voor de eerste ronde moeten de aanvragen binnen zijn op vrijdag 2 april. Voor de tweede ronde op vrijdag 10 september.

Het ELV streeft ernaar binnen twee weken uitsluitsel te geven.

Meer informatie over de Vertaalateliers op Locatie kunt u hier vinden.