ELV Summer School groot succes

De Summer School Literair Vertalen van het Expertisecentrum Literair Vertalen is door cursisten geëvalueerd met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,4. De cursisten waardeerden vooral de inbreng en deskundigheid van hun vertaaldocent(en), het gevarieerde programma en de uitwisseling met native speakers.

15 oktober 2015


Uitwisseling native speakers
Aan de cursus, die eind augustus plaatsvond, namen voor het eerst zowel vertalers in als uit het Nederlands deel: vertalers Nederlands-Engels en Nederlands-Italiaans en andersom en daarnaast vertalers Frans-Nederlands en Duits-Nederlands. Voor de vertalers in het Nederlands was de cursus specifiek gericht op het vertalen van non-fictie en filosofie; zij volgen ateliers onder leiding van Saskia van der Lingen (Engels), Patty Krone (Italiaans), Hans Driessen (Duits) en Jeanne Holierhoek (Frans). De Engelse, Italiaanse en Nederlandse cursisten fungeerden als elkaars native speaker en hielpen elkaar bij begripsproblemen in de brontekst.

Maartje Wortel, Remco Campert en Brainpower
De vertalers uit het Nederlands hielden zich bezig met proza en vertaalden teksten van onder meer Remco Campert en Maartje Wortel. Zij werden daarbij begeleid door David Colmer en Susan Massotty (Engels) en Franco Paris, Marco Prandoni en David Santoro (Italiaans). De cursisten werkten ook zelfstandig aan de inmiddels traditionele collectieve vertaling (een fragment uit De onderwaterzwemmer van P.F. Thomése) die zij presenteerden tijdens de openbare slotdag. Moderator David Colmer was vol lof over de vertaling van zijn Engelse cursisten; zijn mooi verwoorde commentaar staat op onze website.

Op het collegeprogramma stonden onderwerpen als vertalen en stijl, redigeren en vertaalkritiek en ook bekeken de cursisten weblectures via een online leeromgeving. Op de laatste cursusdag gaf rapper Brainpower een presentatie over zijn vertaling van Shakespeares Othello waarbij hij passages voordroeg uit zijn hedendaagse versie in rijm.
 


Brainpower met alle cursisten, moderatoren en de organisatie


Ontwikkelingen cursisten
Na afloop van de cursus hebben alle cursisten een plan van aanpak ingediend waarin ze uiteenzetten wat ze de komende jaren gaan ondernemen om zich verder te ontwikkelen en om aan opdrachten te komen als literair vertaler. Het ELV wil graag contact houden met zijn oud-cursisten en op de hoogte blijven van ontwikkelingen in hun loopbaan. Verschillende cursisten van de Summer School hebben inmiddels een profiel in het ELV Vertalersbestand, zoals Martina Dominici, vertaalser Nederlands-Italiaans, Monique ter Berg, vertaalster Engels-Nederlands en Jöelle Feijen, vertaalster Duits-Nederlands. Een aantal cursisten heeft aangegeven na de cursus verder samen te zullen werken.


Het ELV is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de KU Leuven en wordt gefinancierd door de Nederlandse Taalunie.