Lage Landen Atelier met Anne Folkertsma aan VUBrussel

Eind 2015 organiseerde de Vrije Universiteit Brussel met steun van het Expertisecentrum Literair Vertalen een Lage Landen Atelier voor hun studenten Duits. Lees hier het verslag dat Arvi Sepp over het atelier schreef.

16 februari 2016

De zes studenten van het Vertaalatelier “Literair Vertalen Duits” aan de Vrije Universiteit Brussel stuurden twee weken op voorhand hun vertaling voor het Lage Landen Atelier van 25 november 2015 naar Anne Folkertsma. Dit was een verhaal van Hans Fallada, “Der Bettler, der Glück bringt”, dat gepubliceerd werd in Der Montagspost van 13 juni 1932. Het is opgenomen in Märchen und Geschichten, Ausgewählte Werke in Einzelausgaben IX, bezorgd door Günter Caspar, Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1986.

In de inleiding gaf Anne Folkertsma meer uitleg over Hans Fallada, zijn werk, de receptie en de Nederlandse vertalingen. Daarnaast werd er in de inleiding ook gewezen op de biografie die Anne recent heeft geschreven over Fallada. De bespreking van de vertalingen gebeurde op basis van een sjabloon, waarin de zes vertalingen van geselecteerde passages consequent met elkaar vergeleken konden worden. De bespreking gebeurde in dialoog met de studenten, waarbij ze hun vertaalkeuze konden verantwoorden en vergelijken met die van de medestudenten. Anne Folkertsma gaf ook in het algemeen praktische tips rond het vertalen van literaire teksten, rond de specifieke stijl afhankelijk van de periode waarin teksten geschreven zijn, rond interpunctie, rond verschillen tussen Noord- en Zuid-Nederlands in de Nederlandse vertaling. De studenten kregen de bijzonder gedetailleerd gecorrigeerde en geannoteerde kopijen terug. Tot slot werd er ook kort ingegaan op het vertaalberoep en hoe studenten zich het best kunnen voorbereiden en lanceren om literair vertaler te worden.

Voor de workshop zijn Anne en ik samen een koffie gaan drinken en erna zijn we samen gaan lunchen. Ik ben haar tevens gaan ophalen aan het treinstation van Etterbeek en na afloop heb ik haar terug naar daar begeleid. De workshop was uitstekend voorbereid en de vertalingen van de studenten werden op een indrukwekkend arbeids- en tijdsintensieve manier becommentarieerd. De studenten waren bijzonder opgetogen over het college en zeer tevreden met de vele commentaren uit de vertaalpraktijk. Vanuit mijn optiek is dit gastcollege zowel inhoudelijk als organisatorisch uitstekend verlopen, waarvoor mijn dank aan Anne Folkertsma en het Lage Landen Atelier.

Prof. dr. Arvi Sepp