Lage Landen Ateliers

In Lage Landen Ateliers kunnen masterstudenten van letterenopleidingen in Nederland en Vlaanderen kennis maken met literair vertalen. Een atelier beslaat een dagdeel en wordt gegeven voor een ervaren vertaler van buiten de eigen opleiding. Jaarlijks subsidieert het ELV maximaal zes gastdocentschappen.

18 juni 2014

De organisatie ligt in handen van de desbetreffende letterenopleiding. Deze verzoekt een ervaren literair vertaler of een deskundige op het gebied van literair vertalen om een gastcollege. Het honorarium van de gastspreker en de reiskosten worden gesubsidieerd. De invulling vindt plaats in overleg tussen de gastdocent en de aanvragende docent; het gaat om een workshop of college van maximaal een dagdeel.

De betaling van het honorarium en de vergoeding van de reiskosten worden rechtstreeks geregeld tussen de gastspreker en het ELV. Het gaat om de inzet van maximaal 10 uur, dat betreft zowel het college zelf als de voorbereidingstijd.

Geïnteresseerde docenten kunnen voor meer informatie contact opnemen met het ELV, via literair.vertalen [a] uu.nl.