Verslag Vertaalatelier op Locatie: Salamanca

Van 27 tot 28 november 2009 organiseerde de Universiteit van Salamanca in Spanje een Vertaalatelier op Locatie. Het VoL was georganiseerd rond het bezoek van Marita de Sterck, Vlaamse auteur van kinder- en jeugdliteratuur en mogelijk gemaakt door het ELV.

03 maart 2010

Het atelier was zowel gericht op beginnende als gevorderde literair vertalers en was een voortzetting van het vertaalatelier dat in mei 2007 in samenwerking met het VFL, het NLPVF en de Belgische en de Nederlandse Ambassade in de Escuela Oficial de Idiomas van Madrid plaatsvond ter herinnering aan literair vertaalster en docente Nederlands Ana Crespo. Destijds heeft men besloten om regelmatig een bijeenkomst op touw te zetten om enerzijds studenten Nederlands vertrouwd te maken met het beroep van literair vertaler en anderzijds literaire vertalers de mogelijkheid te bieden zich te vervolmaken en live van gedachten te wisselen met collega’s. Het resultaat hiervan was dit Vertaalatelier op Locatie. Het atelier werd gemodereerd door vertaler Diego Puls. Initiatiefnemers waren Hanne Bongaerts (lector Nederlands, Universiteit van Salamanca) en Goedele de Sterck (vertaalster NL-SP en oud-lector Nederlands, Universiteit van Salamanca). Er namen 13 vertalers deel aan het atelier, zowel studenten van de Universiteit van Salamanca als meer ervaren (literair) vertalers en (ver)taaldocenten. Het VoL viel zeer goed in de smaak, zowel bij de organisatie als bij de deelnemers, getuige de vele positieve opmerkingen na afloop:

De interactie tussen studenten en vakvertalers kan zeer vruchtbaar zijn en voor beide partijen inspirerend; dit was in Salamanca zeker het geval.
(Diego Puls, moderator)

Mijn studenten hebben veel bijgeleerd, zijn nog gemotiveerder geworden en hebben kunnen vaststellen dat er een markt voor vertalingen NL-SP bestaat, waarin zij ook kunnen gaan meedraaien. (…) Als docente vond ik het ook een leerrijke ervaring, ik hoop in de toekomst meer te kunnen doen met vertalen in mijn lessen, nu ik gezien heb dat de studenten er zoveel van kunnen leren.
(Hanne Bongaerts).

Waar ik vroeger bij vertalingen van mijn werk vooral per mail vragen kreeg van één vertaler was er nu de live interactie met een groep met vele individuele stemmen. Voor een auteur is een dergelijk vraaggesprek tegelijk hartverwarmend, confronterend en bijzonder leerrijk.
(Marita de Sterck, auteur)

De interactie met de professionele vertalers was (…) zeer interessant, ze keken niet alleen naar hun eigen vertalingen, maar bekeken ook de mogelijkheden van onze vertalingen en gaven het ook toe als ze een andere vertaling beter vonden.
(deelnemende student)

Het atelier was (…) ook een gelegenheid om aan networking te doen en om een antwoord te krijgen op allerlei vragen, die je je als student tegenover de arbeidsmarkt kan stellen.
(deelnemende student)

De formule ‘auteur + moderator + studenten + professionele vertalers + (ver)taaldocenten heeft een prachtig resultaat opgeleverd. De auteur heeft niet alleen sommige passages uit de tekst verduidelijkt maar heeft de tekst ook in een veel ruimere context geplaatst, wat zeer heeft geholpen bij het vertalen en ook heel verrijkend is geweest in het algemeen.
(deelnemende vertaler)

Het Vertaalatelier op Locatie was mogelijk dankzij een subsidie van het Expertisecentrum Literair Vertalen. Zie voor meer informatie Vertaalateliers op Locatie.