Vertaalatelier op Locatie in Hongarije

Op 1 en 2 mei 2010 vond in het Vertalershuis te Balatonfüred de eerste workshop plaats van de Holland Műfordító Műhely, een platform voor ervaren vertalers en geïnteresseerde studenten. Dit 'Vertaalatelier op Locatie' werd financieel mogelijk gemaakt door het Expertisecentrum Literair Vertalen. De organisatie was in handen van Tamás Balogh.

06 mei 2010

Tijdens het weekend stond het essay 'De Waterwolf' van Matthijs van Boxsel centraal; de auteur zelf was ook aanwezig. Er namen drie studenten van de Karoli Universiteit Budapest en drie ervaren vertalers deel. Zij laten weten er veel van te hebben geleerd. Het bleek bijvoorbeeld dat Van Boxsel niet alleen bij het schrijven, maar ook in de vertalingen de schoonheid van de "vorm” van de gedachte boven de "inhoud” laat prefereren.

Er zal nu nog worden geschaafd aan de tekst van de vertaling. De uiteindelijke versie verschijnt op de homepage www.babelmatrix.org resp. www.babelmagyarul.hu, een initiatief van de Hongaarse uitgeverij Typotex waarin teksten parallel met hun vertalingen naar alle mogelijke talen opgenomen zijn. Het origineel plus de Duitse, de Engelse en de Franse vertaling heeft Van Boxsel reeds ter bechikking gesteld.

Er wordt verder een bericht over de bijeenkomst geplaatst op de homepage van de Vereniging van de Hongaarse Vertalers, www.muforditok.hu. Ook verscheen er een artikel in Magyar Narancs, hier te lezen in pdf. Van Boxsel hield tijdens zijn verblijf ook een dagboek bij. Er wordt nog overwogen deze dagboekaantekeningen te vertalen en online te plaatsen.

In 2009 startte het Expertisecentrum Literair Vertalen met een nieuw programma: Vertaalateliers op Locatie. Het is bedoeld voor studenten Neerlandistiek in het buitenland: universiteiten kunnen bij het ELV een subsidie aanvragen om voor hen een kennismaking met het vertalen van Nederlandstalige literatuur te organiseren. Zie voor meer informatie http://literairvertalen.org/vertaalateliers_op_locatie/