Nieuwsbrief Expertisecentrum Literair Vertalen - <$MTEntryTitle$>
header ELV
 
 
Nieuwsbrief Expertisecentrum Literair Vertalen - <$MTEntryTitle$>

nieuwsbrief augustus 2015

 

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

- ELV Summer School

- Mentoraten

- Vertaalateliers op Locatie

- Weblectures

- Nieuws

- Agenda
 

ELV Summer School

Het ELV telt af naar de Summer School Literair Vertalen, die van 17 t/m 28 augustus 2015 plaatsvindt in Utrecht en waaraan zowel vertalers in als uit het Nederlands deelnemen. Op het programma staan onderwerpen als vertaalkritiek, redigeren en het vertalen van non-fictie en daarnaast zullen er verschillende binnenlandse en buitenlandse uitgevers spreken. Op de slotdag geeft rapper Brainpower een presentatie over vertalen die ook voor niet-cursisten toegankelijk is.

In de Summer School komen twee cursussen samen: van 17 t/m 28 augustus is er een cursus voor vertalers Nederlands-Engels en Nederlands-Italiaans (proza), en van 25 t/m 28 augustus is er een cursus voor vertalers Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands (non-fictie), Duits-Nederlands en Frans-Nederlands (filosofie). Het is voor het eerst dat het ELV deze verschillende vertaalrichtingen in een cursus combineert. De cursus voor vertalers in het Nederlands wordt voorafgegaan door een digitaal voorprogramma, waarin de cursisten alvast een tekst vertalen en die in een online vertaalatelier bespreken met hun moderator. Dit voorprogramma is momenteel in volle gang. Via een digitale leeromgeving lezen alle cursisten daarnaast artikelen en bekijken ze weblectures ter voorbereiding op de cursus in Utrecht.

Slotdag: Brainpower over vertalen

In het programma zullen vertaalateliers en colleges over vertalen elkaar afwisselen. Op vrijdag 28 augustus vindt de slotdag van de Summer School plaats, die toegankelijk is voor publiek. De cursisten uit het Nederlands presenteren hierbij hun collectieve vertaling en zullen deze ten overstaan van hun moderatoren verdedigen. De cursisten in het Nederlands brengen kort verslag uit van hun ateliers. De ochtend wordt afgesloten met een presentatie van rapper Brainpower (Gertjan Mulder), die momenteel werkt aan een hedendaagse vertaling van Shakespeares toneelstuk Othello. Op 30 september gaat de voorstelling met Brainpowers teksten en raps in première in Theater Bellevue.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus zelf is niet meer mogelijk. Maar je kunt je natuurlijk wel aanmelden voor de presentaties op de slotdag en de afsluiting door Brainpower (10.00 – 13.00 uur, binnenstad Utrecht). Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
Je kunt je tot 25 augustus aanmelden door een mail te sturen naar literair.vertalen[at]uu.nl onder vermelding van ‘Slotdag Summer School’. De toegangsprijs is 10 euro, contant te voldoen op de dag zelf.


Mentoraatstrajecten

Het ELV biedt literair vertalers naast cursussen ook individuele ondersteuning in verschillende vormen, in samenwerking met de literaire fondsen.

Mentoraten zijn bedoeld voor beginnende literair vertalers. Bij deze opleidingsvorm wordt de vertaler begeleid door een ervaren vertaler bij het vertalen van een literair werk. Dit biedt beginnende professionals de mogelijkheid om te leren en profiteren van de kennis en ervaring van gerenommeerde vertalers.

Coachingstrajecten zijn bedoeld voor meer ervaren literair vertalers. Bij deze vorm van ondersteuning kan een gevorderde vertaler de hulp inschakelen van een coach bij het vertalen van werken waar specialistische kennis voor nodig is waarover zij zelf onvoldoende beschikken.

Naast mentoraten en coachingstrajecten is het ELV in 2014 een pilot gestart met ontwikkelingsbeurzen. Deze beurzen zijn bedoeld voor veelbelovende literair vertalers voor wie de stap vanuit de opleiding naar een boekvertaling met modelcontract nog te groot is. Kandidaten worden vooralsnog door het ELV persoonlijk uitgenodigd om een voorstel in te dienen en worden geselecteerd in overleg met de letterenfondsen.

Recente mentoraatstrajecten

Op dit moment lopen er vijf mentoraten, waarbij vertaald wordt uit het Frans en het Duits, en in het Italiaans, Spaans en Tsjechisch. Sinds het vorige overzicht zijn er twaalf mentoraatstrajecten afgerond, waarvan precies de helft voor vertalers uit het Nederlands en de andere helft voor vertalers in het Nederlands. Er werd onder andere vertaald in het Macedonisch, het Braziliaans-Portugees, het Roemeens en het Italiaans, en uit het Russisch, Fins, Duits en Engels. Een overzicht van alle afgeronde mentoraten publiceren we aan het eind van het jaar op de website. Daarnaast is een coachingstraject afgerond, voor een vertaling uit het Oudgrieks.

De drie mentoraten in het kader van de ontwikkelingsbeurzen die vorig jaar werden gestart, zijn inmiddels afgerond. Eerder dit jaar zijn er twee nieuwe ontwikkelingsbeurzen vergeven, aan Linda Broeder (Engels-Nederlands) en Sander Schoen (Japans-Nederlands). Zij werken onder begeleiding van respectievelijk Harm Damsma en Luk van Haute aan vertaalprojecten die ze bij een uitgever of een literair tijdschrift zullen voorstellen.
 

Vertaalateliers op Locatie

Jaarlijks faciliteert het ELV in verschillende landen ter wereld Vertaalateliers op Locatie: een opleidingsvorm waarbij studenten en recent afgestudeerden neerlandistiek overal ter wereld (nader) kennis kunnen maken met het literair vertalen uit het Nederlands. Deze vertaalateliers hebben als doel aankomend vertaaltalent extra te motiveren bij het kiezen van een loopbaan als professioneel literair vertaler. Zo’n atelier kan worden ingericht door vakgroepen Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen met elke mogelijke talencombinatie.
De volgende Vertaalateliers op Locatie staan op de agenda of zijn recentelijk afgerond:

China
In november wordt aan de Shanghai International Studies University een driedaags Vertaalatelier op Locatie georganiseerd voor studenten Nederlands uit Beijing en Shanghai. Het programma bestaat onder meer uit workshops, colleges en een netwerkdiner met uitgevers. Vertalers Jaap Sie, Sylvia Marijnissen en hoogleraar vertaalkunde Teping Liu zullen aan de cursus meewerken.

Polen
Aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Polen, is in mei een driedaags vertaalatelier georganiseerd waarbij is gewerkt met teksten van Dimitri Verhulst en gedichten van Miriam Van hee. De workshops stonden onder leiding van Jerzy Koch en Sławomir Paszkiet.

Spanje
In maart is aan de Universiteit van Salamanca een tweedaags vertaalatelier georganiseerd met vertaler Goedele De Sterck. Tijdens de ateliers werkten de studenten aan teksten van Miquel Bulnes.

Engeland
In februari en maart organiseerde Henriëtte Louwerse aan de Universiteit van Sheffield, Engeland, een Vertaalatelier op Locatie met vertaler David Colmer.

Lage Landen Ateliers

Ook in Nederland en Vlaanderen kunnen vertaalateliers op locatie worden georganiseerd: de Lage Landen Ateliers. Dit programma is bestemd voor masterstudenten aan Letterenopleidingen in Nederland en België. Docenten aan universiteiten in het Nederlands taalgebied kunnen een gastcollege van een ervaren literair vertaler of een deskundige op het gebied van literair vertalen organiseren.
De volgende Lage Landen Ateliers staan op de agenda of zijn recentelijk afgerond:

Universiteit Gent
In oktober wordt aan de Universiteit Gent binnen de opleiding Japanse Taal en Cultuur een seminar georganiseerd met vertaler Luk Van Haute.

Vrije Universiteit Brussel
Aan de Vrije Universiteit Brussel wordt in november-december binnen de opleiding Duits een aantal gastcolleges literair vertalen georganiseerd onder leiding van vertaler Anne Folkertsma.

Radboud Universiteit Nijmegen
Vertaler Kiki Coumans gaf in februari aan masterstudenten Frans een workshop literair vertalen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Universiteit Utrecht
In maart is binnen de Master Vertalen een Utrecht een gastcollege georganiseerd voor studenten Engels over het vertalen van Young Adult-literatuur. De workshop werd gegeven door vertaler Maria Postema.

Aanvragen

Docenten aan universiteiten buiten Nederland en Vlaanderen kunnen nog tot 16 september 2015 een subsidieverzoek indienen om een Vertaalatelier op Locatie te organiseren in 2016.
Geïnteresseerde docenten kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen voor een Lage Landen Atelier.
 

Weblectures

Het ELV gaat door met het opnemen van weblectures over literair vertalen. Dit jaar is de collectie opgenomen videolezingen al uitgebreid met vijf weblectures, gegeven door onder meer Mark Pieters, uitgever van Van Oorschot, David Colmer, vertaler Nederlands-Engels, en Els Snick, vertaler Duits-Nederlands. Deze weblectures worden aangeboden aan cursisten die een cursus volgen bij het ELV.


Social media

Volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn voor het laatste nieuws.
 

Nieuws


Europese Literatuurprijs 2015 voor Jenny Erpenbeck en Elly Schippers

De Europese Literatuurprijs 2015 gaat naar Een handvol sneeuw van Jenny Erpenbeck, in vertaling van Elly Schippers. De jury was unaniem in haar keuze voor Een handvol sneeuw (Uitgeverij Van Gennep): “Er trekt een schitterend historisch panorama van Europa in de twintigste eeuw aan de lezer voorbij, soms krijg je inzicht in de politieke situatie, altijd blijft het verhaal hoogst persoonlijk. Erpenbeck goochelt met tijden, schrijft in een beeldende stijl, kiest voor elk hoofdstuk weer een net wat andere toon en hanteert een enorme variëteit in werkwoordsvormen als het gaat om het aanduiden van de tijd. Dat de lezer daar niet in verstrikt raakt is te danken aan Elly Schippers, die een uitmuntende prestatie heeft geleverd."

Op zaterdag 5 september wordt de prijs uitgereikt aan de auteur en de vertaler van het winnende boek op Manuscripta tijdens het Stadsfestival Zwolle. De prijsuitreiking begint om 12:30 uur en vindt plaats in theater Odeon.

Talentbeurzen Master Literair Vertalen

De winnaars van de Talentbeurzen 2015 zijn bekendgemaakt. Deze beurzen worden toegekend aan de meest talentvolle studenten literair vertalen van de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. De Nederlandse beurzen worden mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. De Vlaamse beurs wordt aangeboden door de Orde van den Prince.

Dit jaar sprongen er in Nederland twee studenten duidelijk uit: Heleen Oomen (Spaans) en Jeske van der Velden (Engels). Allebei ronden zij op dit moment de master Literair Vertalen in Utrecht af. De Vlaamse beurs gaat naar Dieter de Wilde (Engels) die onlangs afstudeerde van het Postgraduaat Literair Vertalen in Antwerpen. De drie studenten vielen op door hun goede studieresultaten, grote motivatie en weloverwogen vertalingen.

Een Talentbeurs bestaat uit een geldbedrag dat de bursaal kan besteden aan individuele begeleiding door een professioneel vertaler bij het maken van een substantiële vertaling. Het bedrag, goed voor 50 uur begeleiding, komt in zijn geheel ten goede aan de arbeidsuren van de begeleider. De talentbeurzen worden dit jaar voor de zesde keer uitgereikt.


Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen

De zeventiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 11 december (symposiumdag) en zaterdag 12 december (workshopdag) in Amsterdam.

Thema is dit jaar ‘Verzinnen wat er staat’. Soms heb je als vertaler geen idee wat er in je brontekst staat en valt daar evenmin achter te komen, bijvoorbeeld omdat de auteur je vraag niet snapt of dood is. En soms weet je heel goed wat er staat maar kun je dat in je eigen taal niet zomaar letterlijk opschrijven. In het eerste geval zul je gewoon moeten verzinnen wat er staat, in het tweede zul je een vrij maar geloofwaardig equivalent moeten verzinnen. Het aloude vertalersadagium ‘Vertalen wat er staat’ blijkt dus niet altijd werkbaar.

De vertalers Alain Van Crugten (Nederlands-Frans), Luk Van Haute (Japans-Nederlands), Aai Prins (Russisch-Nederlands), Marjolein Storm (Nederlands-Duits) en het vertalersduo Harm Damsma en Niek Miedema (Engels-Nederlands) zullen elk op hun beurt een aspect behandelen dat met het thema verband houdt. Naast de gebruikelijke vertaalworkshops worden op zaterdag 12 december twee ‘bijzondere’ workshops gehouden, een workshop ‘Professionalisering’ onder leiding van Isabel Hessel en Manon Smits en een workshop ‘Voorlezen uit eigen (vertaal)werk’ onder leiding van Agnes Bergmeijer. Programma en inschrijfformulieren worden medio september 2015 gepubliceerd.
 

Meer nieuws

Agenda

17/08 - 28/08 Summer School Literair Vertalen 2015
04/09 Vertaalmiddag met Andrea Bajani
05/09 Uitreiking Europese Literatuurprijs
06/09 - 06/09 Jenny Erpenbeck en Elly Schippers te gast bij Athenaeum
24/09 Vertalers Sylvie Hoyinck en Silvia Marijnissen in Letteren&cetera
24/09 Lage Landen Atelier Universiteit Utrecht
03/11 WAB-Workshop literair vs. niet-literair vertalen
07/11 WAB-workshop vertalers Italiaans
 

logo elv

Expertisecentrum Literair Vertalen
Universiteit Utrecht
Trans 10
NL-3512 JK Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 253 6026
www.literairvertalen.org