Nieuwsbrief Expertisecentrum Literair Vertalen - <$MTEntryTitle$>
header ELV
 
 
Nieuwsbrief Expertisecentrum Literair Vertalen - <$MTEntryTitle$>

nieuwsbrief juni 2014

 

ELV presenteert Leerlijn Literair Vertalen

Op 3 juni is in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht de publicatie ‘Leerlijn Literair Vertalen' gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Karlijn Waterman van de Nederlandse Taalunie.

Literair vertalen is een zeer specifiek vak waarvoor je verschillende talenten en vaardigheden in huis moet hebben. Bovendien speelt ervaring ook een belangrijke rol. Toch blijkt dat het zowel voor opleiders als vertalers zinvol is om meer inzicht in het leerproces te krijgen. Daarom heeft het ELV in samenwerking met verschillende deskundigen een 'Leerlijn Literair Vertalen' ontwikkeld. Opleiders krijgen hiermee een handvat aangereikt om hun programma op maat in te richten; vertalers kunnen hun eigen niveau inschatten en zich gericht verder professionaliseren. Beleidsinstellingen kunnen er het bereikte niveau van een vertaler mee bepalen.

De presentatie vond plaats tijdens een expertmeeting met twintig deskundigen op het gebied van het opleiden van literair vertalers. Met de aanwezige vertalers, docenten en beleidsmakers werd gediscussieerd over het gebruik van de leerlijn bij de opbouw van het curriculum, over het nut ervan voor studenten en vertalers en over hoe de verschillende competenties getoetst zouden kunnen worden. In de komende jaren zal het ELV met partners binnen en buiten Nederland en Vlaanderen verder werken aan de ontwikkeling van expertise op dit gebied.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van exemplaren van de Leerlijn kunt u mailen met literair.vertalen@uu.nl.

Intensieve Cursus Engels en Spaans

Aankomend najaar organiseert het ELV een Intensieve Cursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Engels en Spaans. De cursus duurt een week en wordt van 3 t/m 7 november 2014 gehouden in Antwerpen. Voor toelating vindt een selectie plaats, onder meer op grond van een proefvertaling, een motivatie en de antwoorden op een vragenlijst waaruit de daadwerkelijke ambitie voor een literaire vertaalloopbaan blijkt. De Intensieve Cursus Literair Vertalen is bedoeld voor vertalers uit het Engels en Spaans in het Nederlands, die aan het begin van hun loopbaan staan en serieus van plan zijn om professioneel als literair vertaler aan de slag te gaan. De toelatingseisen zijn te vinden op onze website.

De cursisten zullen worden begeleid door Harm Damsma & Niek Miedema en Caroline Meijer (Engels) en door Barber van de Pol en Trijne Vermunt (Spaans).

Belangstellenden die voldoen aan het vastgestelde ingangsniveau kunnen zich nog tot 29 juni a.s. aanmelden door het aanmeldingsformulier op te sturen dat te vinden is op onze website.

Zomercursus Duits en Frans

Net als voorgaande jaren organiseert het ELV dit jaar ook een Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands. Doeltalen zijn dit keer Duits en Frans. De cursus is een masterclass voor gevorderden; de deelnemers zijn inmiddels geselecteerd. De Zomercursus vindt plaats in Utrecht een duurt één week, van 18 t/m 22 augustus. De cursisten zullen worden gemodereerd door Helga van Beuningen en Christiane Kuby (Duits), en Philippe Noble en Isabelle Rosselin (Frans).

Meer informatie over de cursus vindt u hier. De aanmeldingstermijn is inmiddels verstreken.

ELV Digitaal

Vervolgcursus Deens, Fins en Zweeds
Momenteel is een groep van 15 cursisten online bezig met de Vervolgcursus Literair Vertalen Deens, Fins en Zweeds. Via een Elektronische Leeromgeving (ELO) werken de vertalers al sinds mei aan een vertaling, waarbij ze begeleid worden door zeer ervaren docenten en met hen online de vertaling bespreken. De digitale cursus vormt een aanloop naar de bijeenkomst op 20 en 21 juni a.s. in Utrecht, waarbij er naast vertaalateliers ook een college van Mark Pieters over redigeren op het programma staat. De cursisten worden gemodereerd door Annelies van Hees (Deens), Marja-Leena Hellings (Fins) en Janny Middelbeek-Oortgiesen (Zweeds). 
De cursus is een vervolg op de Intensieve Cursus Deens, Fins en Zweeds uit 2013.

Sociaal
Het ELV blijft zeer actief op Facebook en heeft inmiddels meer dan 500 likes. Op de Facebook-pagina worden bijvoorbeeld nieuwtjes, informatie over vertaalgerelateerde evenementen en interessante leestips geplaatst.
Ook is het ELV te vinden op Twitter en LinkedIn met de groep 'Expertisecentrum Literair Vertalen'.

Een greep uit een mentoraatsverslag

Gelukkig vond ik af en toe ook een bemoedigend 'Mooi!' in de kantlijn. Voor het eerst van mijn leven kreeg ik een compliment voor de zin: 'Hun zie ik ook' (uit de mond van de schapenscheerder). Harms commentaar heeft me geholpen om beter en preciezer te leren vertalen, juist door me duidelijk te maken dat je vastklampen aan de letterlijke bewoordingen in de brontekst niet hetzelfde is als trouw aan die tekst. De drie pakketten heb ik nog steeds; ik mag er graag serendipisch in bladeren en kom dan steeds nuttige opmerkingen tegen waarbij ik denk: 'O ja!'

Kitty Pouwels over haar mentoraat met mentor Harm Damsma. Lees hier meer over het mentoraatsprogramma van het ELV.

Geslaagde studiemiddag

Op donderdag 5 juni vond in Utrecht de studiemiddag ´Vertalers en uitgevers´ plaats. Met ruim 100 deelnemers bleek er zeer veel belangstelling voor te zijn. Onder de aanwezigen waren zowel aspirant literair vertalers, boekvertalers, beginnende vertalers als een aantal gevorderde vertalers.

Het rijke programma is zeer positief ontvangen door de deelnemers, die lieten weten het een bijzonder informatieve bijeenkomst te vinden. Op de studiemiddag gaven de volgende sprekers een lezing: Laura van Campenhout (zelfstandig vertaler en redacteur) sprak over het schrijven van een leesrapport, Janne Rijkers (Vereniging van Letterkundigen) over de rechten van vertalers, Anne Swarttouw (Nederlands Letterenfonds) over subsidieregelingen, redacteur Rivkah Zeeman (De Geus) over de uitgeefpraktijk en tot slot redacteur Marije de Bie (De Bezige Bij) over de relatie tussen vertaler en uitgever.

Op de website vindt u een verslag met foto´s.

Meer nieuws

Agenda

01/05 - 21/06 Vervolgcursus Literair Vertalen uit het Deens, Fins, Zweeds
10/06 - 14/06 Poetry International Festival
13/06 - 13/06 Vertaalsymposium Poetry International
14/06 Vertaalbijeenkomst Hongaarse literatuur met Mari Alföldy
17/06 - 21/06 Lezingencyclus jubileum Goethe-Universität
19/06 The Language of Medicine: Science, Practice and Academia
24/06 - 26/06 Vertaalatelier op Locatie: Indonesië
18/08 - 22/08 Zomercursus Literair Vertalen 2014
 

logo elv

Expertisecentrum Literair Vertalen
Universiteit Utrecht
Trans 10
NL-3512 JK Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 253 6026
www.literairvertalen.org