Nieuwsbrief Expertisecentrum Literair Vertalen - <$MTEntryTitle$>
header ELV
 
 
Nieuwsbrief Expertisecentrum Literair Vertalen - <$MTEntryTitle$>

nieuwsbrief oktober 2015

 

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

- Opname weblecture
- Nieuwe handleiding Vertalersbestand
- Expertmeeting leerlijn literair vertalen
- ELV Summer School groot succes
- Opleidingenoverzicht literair vertalen
- Mentoraten
 

Opname weblecture over het vertalen van non-fictie

Op 12 november a.s. geeft vertaler Jelle Noorman in Utrecht een weblecture over het vertalen van non-fictie. Je kunt de opname van de lezing gratis bijwonen door je uiterlijk een week van tevoren per e-mail aan te melden via literairvertalen()uu.nl. Weblectures worden aangeboden aan cursisten die een cursus volgen bij het ELV. De collectie opgenomen videolezingen is in 2015 uitgebreid met vijf weblectures.
 

Nieuwe handleiding Vertalersbestand

De handleiding van het ELV Vertalersbestand is volledig vernieuwd. Heb je een profiel en wordt het tijd om deze eens bij te werken? Je kunt de nieuwe handleiding per e-mail bij ons opvragen. Heb je deelgenomen aan een cursus of een mentoraat en wil je graag opgenomen worden in ons Vertalersbestand? Meld je dan aan via literairvertalen()uu.nl
 

Expertmeeting leerlijn literair vertalen

Op 5 november a.s. houdt het ELV in Antwerpen een expertmeeting over de leerlijn literair vertalen met vertalers, opleiders, beleidsmakers en andere betrokkenen die hiervoor persoonlijk zijn uitgenodigd.

In 2014 heeft het ELV in het Academiegebouw van de UU de ‘Leerlijn Literair Vertalen’ gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met een groep experts. Sindsdien is er veel gebeurd, met als belangrijkste ontwikkeling dat er inmiddels in Europees verband verder aan wordt gewerkt. Onder de noemer PETRA-E zijn acht instellingen in Europa, waaronder de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, hiertoe een ‘strategic partnership’ aangegaan, binnen het programma Erasmus. Bij de afronding van dit project, op 1 september 2016, zal een Europese versie van het ‘Framework’ gereed zijn.Juni 2014: Ton Naaijkens (ELV) overhandigt de leerlijn aan Karlijn Waterman (Nederlandse Taalunie) 


Op 5 november praat het ELV de genodigden bij over de ontwikkelingen die de leerlijn inmiddels heeft doorgemaakt en wordt er verder gepraat over het mogelijke nut van de leerlijn en kwesties als toetsing en de toekomst van de leerlijn. Na afloop van de bijeenkomst zal er een verslag beschikbaar komen voor belangstellenden. 


ELV Summer School groot succes

De Summer School Literair Vertalen, die in augustus plaatsvond, is door cursisten geëvalueerd met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,4. De cursisten waardeerden vooral de inbreng en deskundigheid van hun vertaaldocent(en), het gevarieerde programma en de onderlinge uitwisseling met native speakers. Op de slotdag gaf rapper Brainpower een lezing over zijn vertaling van Shakespeares Othello.
 


Brainpower met alle cursisten, moderatoren en de organisatie

Opleidingen literair vertalen over de hele wereld

Het ELV biedt op de website een overzicht van opleidingen over de hele wereld waar vertalen in of uit het Nederlands wordt gedoceerd. Dat bestand wordt momenteel volledig bijgewerkt. Wij proberen hiermee een zo volledig mogelijke lijst te bieden. Mocht u nog een aanvulling weten op dit overzicht, dan kunt u dit doorgeven via literairvertalen()uu.nl.

ELV en social media

Om op de hoogte te blijven van nieuws over literair vertalen, van de activiteiten van het ELV of om getipt te worden op interessante artikelen kun je ons volgen op Facebook, samen met ruim 700 andere volgers. Op Twitter heeft het ELV bijna 600 volgers. Ook op LinkedIn zijn we actief in een groep met ruim 700 leden.
 
Actuele mentoraten

Op dit moment werken zes vertalers onder begeleiding van een mentor aan een vertaling: een vertaler uit het Frans en Duits en vier in het Italiaans, Spaans, Tsjechisch en Duits. Ook deze maand gaan er weer nieuwe mentoraten van start. Een overzicht van alle afgeronde mentoraten in 2015 publiceren we aan het eind van het jaar op de website. Ga je een boek vertalen voor een uitgever en wil je weten of je in aanmerking komt voor een mentor? Raadpleeg onze website voor de voorwaarden.

Aan de twee ontwikkelingsbeurzen die recentelijk zijn vergeven wordt nog steeds gewerkt. Linda Broeder (Engels-Nederlands) en Sander Schoen (Japans-Nederlands) werken onder begeleiding van respectievelijk Harm Damsma en Luk van Haute aan vertaalprojecten die ze bij een uitgever of een literair tijdschrift zullen voorstellen.

Een greep uit een mentoraatsverslag

“Ik was ook erg blij met Iannis Goerlandts advies op macroniveau, over de wisselende registers en het spelen met het ritme van zinnen (zelfs dat van onmogelijk lange zinnen) en over hoe ik kon zorgen voor consistentie op verschillende niveaus. De samenwerking met Iannis zorgde er niet alleen voor dat mijn vertaling kwalitatief beter werd, maar ook dat de vertaalervaring zelf beter werd. Een geslaagde vertaaloplossing voelde als een gedeelde overwinning (ik denk hierbij terug aan onze vreugde toen de vertaling van een sonnet opeens ‘lukte’). Een goed boek vertalen is het mooiste wat er is en het kunnen delen van zo’n ervaring, zoals ze in het Engels zeggen, comes in at a close second.

Anniek Kool over haar mentoraat met Iannis Goerlandt bij de vertaling van Narcopolis van Jeet Thayil uit het Engels


Nieuws

 

Programma Literaire Vertaaldagen

De zeventiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 11 december (symposiumdag) en zaterdag 12 december (workshopdag) in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘Verzinnen wat er staat’.

Soms heb je als vertaler geen idee wat er in je brontekst staat en valt daar evenmin achter te komen, bijvoorbeeld omdat de auteur je vraag niet snapt of dood is. En soms weet je heel goed wat er staat maar kun je dat in je eigen taal niet zomaar letterlijk opschrijven. In het eerste geval zul je gewoon moeten verzinnen wat er staat, in het tweede zul je een vrij maar geloofwaardig equivalent moeten verzinnen. Het aloude vertalersadagium Vertalen wat er staat blijkt dus niet altijd werkbaar.

Op de symposiumdag zullen vertalers Alain Van Crugten, Luk Van Haute, Aai Prins, Marjolein Storm en het vertalersduo Harm Damsma en Niek Miedema elk op hun beurt een aspect behandelen dat met het thema verband houdt. De dag daarna staat in het teken van de traditionele vertaalworkshops. De aanmeldingstermijn voor de workshopdag is verstreken, maar je kunt je nog wel aanmelden voor de symposiumdag.

Kijk voor het volledige programma en informatie over aanmelden op de website van het Vertalershuis
De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Vertalershuis Amsterdam/Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Vereniging van Letterkundigen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Emilia Menkveld wint Nella Voss-Del Mar Vertaalprijs

De Nella Voss-Del Mar Prijs, een vertaalprijs voor vertalers in of uit het Italiaans, gaat dit jaar naar Emilia Menkveld. De prijs, ingesteld in 1987 door Nella Voss-Del Mar en naar haar vernoemd, is bedoeld als aanmoediging voor jonge vertalers en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van €1.500. De Stichting Incontri reikt de prijs elke twee jaar uit voor literaire vertalingen Nederlands-Italiaans of Italiaans-Nederlands.

Emilia Menkveld ontving de prijs voor haar vertaling van een fragment uit Geologia di un padre van Valerio Magrelli. Deze tekst bevat zowel poëtische als prozaïsche elementen en is daardoor linguïstisch en stilistisch lastig om te zetten in de doeltaal, zo concludeerde de jury. De vertaling wordt geroemd om de kwaliteit van het Nederlands, de toegepaste vertaalstrategie en de getrouwheid aan de brontekst. De jury waardeerde ook zeer het lef van Emilia om een tekst van een dergelijke moeilijkheidsgraad te kiezen.

De jonge vertaalster ontvangt hiermee haar eerste vertaalprijs nog voordat zij haar Master Literair Vertalen heeft afgerond. Zij volgde in augustus nog de Summer School van het Expertisecentrum Literair Vertalen.


Nicolette Hoekmeijer nieuwe gastvertaler MLV

Literair vertaler Nicolette Hoekmeijer zal dit academisch jaar de rol van Gastvertaler bij de Master Literair Vertalen op zich nemen. Onder haar begeleiding zullen de studenten uit het tweede jaar van de Master Literair Vertalen aan de Universiteit Utrecht en de studenten van het Postgraduaat Literair Vertalen aan de KU Leuven zich op een selectie moderne literaire teksten storten.

De acht ateliers vinden plaats van oktober 2015 tot en met maart 2016, afwisselend in Antwerpen en Utrecht. Ter afsluiting zal Nicolette een openbare lezing geven in Amsterdam bij het Nederlands Letterenfonds, dat het project mogelijk maakte en de inbreng van professionele vertalers in de master wil bevorderen.

Nicolette Hoekmeijer (1962) heeft vele romanvertalingen uit het Engels op haar naam staan, waaronder titels van Toni Morrison, Edward St Aubyn, Justin Torres, Nathan Englander, John Irving (samen met Molly van Gelder) en Jess Walter (deels samen met Paul Bruijn). Zij is daarnaast docent aan de Vertalersvakschool, zat van 2011 tot 2015 in de Adviesraad van het Nederlands Letterenfonds en met een onuitputtelijk enthousiasme organiseert ze ieder jaar met Andrea Kluitmann de veelgeprezen Vertalersgeluktournee, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds.
Tijdens de ateliers zullen vooral moderne literaire teksten de revue passeren. Nicolette Hoekmeijer zegt zich als Gastvertaler met name bezig te willen houden met de kunst van het vertalen van dialoog en humor, onder het motto ‘argwaan en empathie’.

Eerdere gastvertalers waren David Colmer, Jeanne Holierhoek, Rokus Hofstede en Niek Miedema.

 

Meer nieuws

Agenda

03/11 WAB-Workshop literair vs. niet-literair vertalen
07/11 WAB-workshop vertalers Italiaans
10/11 Tweede WAB-Workshop literair vs. niet-literair vertalen
11/11 - 13/11 Vertaalatelier op Locatie Shanghai
12/11 - 17/11 Festival Crossing Border
12/11 - 12/11 Opname weblecture Maria Postema en Jelle Noorman
16/11 Vertaalworkshop met Harm Damsma en Niek Miedema
18/11 Lage Landen Atelier UGent
 

logo elv

Expertisecentrum Literair Vertalen
Universiteit Utrecht
Trans 10
NL-3512 JK Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 253 6026
www.literairvertalen.org