Nieuwsbrief Expertisecentrum Literair Vertalen - <$MTEntryTitle$>
header ELV
 
 
Nieuwsbrief Expertisecentrum Literair Vertalen - <$MTEntryTitle$>

nieuwsbrief Oktober 2016

 
  • Verspreiding Leerlijn Literair Vertalen
  • Zomercursus Arabisch & Frans
  • Vertalersdebat Week van de Afrikaanse roman
  • Vice-Versa-workshop Straelen
  • Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2016

 

Verspreiding vernieuwde Leerlijn Literair Vertalen
In de zomermaanden heeft het ELV de vernieuwde Leerlijn Literair Vertalen van het PETRA-E project naar ruim 800 relaties verstuurd. PETRA-E is een samenwerkingsproject van British Centre for Literary Translation (BCLT), Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL), Deutscher Übersetzerfonds, Eötvös Loránd University (ELTE), Fondazione Universitaria San Pellegrino, KU Leuven, Taalunie en Universiteit Utrecht. De PETRA-E Leerlijn is gebaseerd op een eerdere versie van de Leerlijn van het ELV en het resultaat van de discussies tijdens verschillende bijeenkomsten van het project, waarin het model steeds verder werd verfijnd.

Met de Leerlijn kunnen vertalers hun niveau van bekwaamheid bepalen en hun studieprogramma plannen. Opleiders kunnen de Leerlijn gebruiken om het niveau van de programma’s die zij aanbieden te definiëren en hun curricula te ontwerpen en professionele vertalers kunnen de Leerlijn gebruiken om te beslissen waar zij zich specifiek op willen toeleggen. De Leerlijn biedt ook een praktisch instrument voor instellingen die zich beleidsmatig met literair vertalen bezighouden.

Inmiddels is de Leerlijn in acht talen vertaald. Heeft u nog geen exemplaar ontvangen, maar heeft u wel interesse? Neem dan contact met ons op.

 

Zomercursus literair vertalen Arabisch en Frans
Van 22-26 augustus jl. organiseerde het ELV in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren in Antwerpen een Zomercursus voor literair vertalers Nederlands-Arabisch en Nederlands-Frans. Naast de gezamenlijke arbeid aan een collectieve vertaling stond de cursisten in Antwerpen een vol programma aan colleges en vertaalateliers te wachten. En dat terwijl ze ook al voorafgaand aan de cursusweek online al hard hadden gewerkt. “[Het] programma geeft een brede scala aan instrumenten, hulpmiddelen en nuttige contacten om verder te gaan met literair vertalen.” – aldus een van de cursisten. Door de deelnemers is de cursus gemiddeld beoordeeld met een 9.3.

 

Vertalersdebat Week van de Afrikaanse roman
Op dinsdag 20 september j.l. organiseerde het ELV in samenwerking met de samen met de Afrikaanse Taalraad, het Nederlands Letterenfonds en de VertalersVakschool een vertalersdebat in het Vertalershuis te Amsterdam. Na de opening van Philiep Bossier ging Jan Gielkens, literair vertaler Duits-Nederlands en winnaar van de Filter-vertaalprijs afgelopen jaar, in op de problematiek die het vertalen uit een aan het Nederlands verwante taal met zich meebrengt. Vamba Sherif, auteur van onder meer De zwarte Napoleon en Het koninkrijk van Sebah, gaf aansluitend een inspirerende presentatie op basis van zijn eigen werk en ervaringen.

Onder leiding van Peter Bergsma, directeur van het Vertalershuis, gingen de vertalers in gesprek met aanwezige auteurs Francois Smith, Marita van der Vyver, Simon Bruinders, Marlene van Niekerk, Ena Jansen en Lien Botha. De ontmoeting leidde tot een levendig gesprek over het Kaaps-Afrikaans en andere taal- en cultuurspecifieke vertaalkwesties. 

 

Vice-Versa-workshop Duits-Nederlands Nederlands-Duits
Van 14 tot 19 november 2016 vindt de allereerste Duits-Nederlandse Vice-Versa-workshop plaats in het Europäische Übersetzer-Kollegium te Straelen. Het betreft een intervisieworkshop voor literair vertalers Duits-Nederlands en Nederlands-Duits. Vertalers presenteren hun eigen werk en reageren op elkaars vertalingen. Zodoende kunnen deelnemers een gefundeerde reactie van collega’s op hun eigen vertaling verwachten en met vakgenoten diepgravend discussiëren over vertaalproblemen. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Het ViceVersa-programma is opgezet door het Deutsche Übersetzerfonds en de Robert Bosch Stiftung GmbH. De workshop vindt plaats met ondersteuning van de Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Expertisecentrum Literair Vertalen, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Taalunie.

 

Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2016
De achttiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 9 december (symposiumdag) en zaterdag 10 december (workshopdag) 2016 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘De vertaler als schrijver’.

Er is een school die stelt dat vertalers per definitie schrijvers zijn, omdat ze van ‘iets’ ‘iets anders’ maken. Er is een andere school die stelt dat vertalers per definitie ambachtslieden zijn, omdat ze ‘iets anders’ maken van ‘iets bestaands’. Maar bij veel vertalers staat het schrijverschap buiten kijf, omdat ze zelf ook boeken schrijven, omdat ze schrijven over vertalingen van henzelf of die van anderen of omdat ze uit een taal met een zodanig andere structuur vertalen dat schrijverschap vanzelf een vereiste wordt.

Anneke Brassinga (schrijver, dichter en vertaler Engels-Nederlands en Frans-Nederlands, winnaar PC Hooftprijs 2015), Bartho Kriek (schrijver en vertaler Engels-Nederlands), Mark Leenhouts (vertaler Chinees-Nederlands), Barber van de Pol (schrijver en vertaler Spaans-Nederlands en Engels-Nederlands, winnaar Martinus Nijhoffprijs 1975) en Els Snick (vertaler Duits-Nederlands) zullen elk op hun beurt hun licht over het thema laten schijnen. Daarnaast zal Cees Koster (docent Vertaalwetenschap en Vertalen Engels aan de Universiteit Utrecht) de ‘herscheppende’ vertaalarbeid toelichten van Pé Hawinkels (1942-1977), over wie hij momenteel een biografie schrijft.

Naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 10 december twee ‘bijzondere’ workshops gehouden, een vertaalworkshop ‘Scandinavisch’ onder leiding van Paula Stevens en een workshop ‘Het gebruik/nut van vertaaltools voor literair vertalers’) onder leiding van Huub Stegeman.

Ook de achttiende vertaaldagen worden mede ondersteund door het Expertisecentrum Literair Vertalen. Kijk voor meer informatie over het programma en inschrijfformulieren op de website van het Vertalershuis Amsterdam.


ELV op social media
Om op de hoogte te blijven van nieuws over literair vertalen, van de activiteiten van het ELV of om getipt te worden over interessante en relevante artikelen kun je ons volgens op Facebook, samen met ruim 900 andere volgers. Op Twitter heeft het ELV bijna 700 volgers. Ook op LinkedIn zijn we actief in een groep met ruim 700 leden.

 

Mentoraatstrajecten
Het ELV biedt literair vertalers naast cursussen ook individuele ondersteuning in verschillende vormen, in samenwerking met de literaire fondsen.

Mentoraten zijn bedoeld voor beginnende literair vertalers. Bij deze opleidingsvorm wordt de vertaler begeleid door een ervaren vertaler bij het vertalen van een literair werk. Dit biedt beginnende professionals de mogelijkheid om te leren en profiteren van de kennis en ervaring van gerenommeerde vertalers.

Coachingstrajecten zijn bedoeld voor meer ervaren literair vertalers. Bij deze vorm van ondersteuning kan een gevorderde vertaler de hulp inschakelen van een coach bij het vertalen van werken waar specialistische kennis voor nodig is waarover zij zelf onvoldoende beschikken.

Naast mentoraten en coachingstrajecten is het ELV in 2014 een pilot gestart met ontwikkelingsbeurzen. Deze beurzen zijn bedoeld voor veelbelovende literair vertalers voor wie de stap vanuit de opleiding naar een boekvertaling met modelcontract nog te groot is. Kandidaten worden vooralsnog door het ELV persoonlijk uitgenodigd om een voorstel in te dienen en worden geselecteerd in overleg met de letterenfondsen.

 

Meer nieuws

Agenda

08/10 - 15/10 Week van het Nederlands
19/10 - 23/10 Frankfurter Buchmesse
02/11 - 06/11 Crossing Border
11/11 - 11/11 Uitreiking Amy van Markenprijs
14/11 - 19/11 Vice-Versa-workshop Straelen
18/11 - 18/11 Denken over poëzie en vertalen
01/12 - 01/12 Vertaalworkshop Duits-Nederlands
09/12 - 10/12 Literaire Vertaaldagen 2016
 

logo elv

Expertisecentrum Literair Vertalen
Universiteit Utrecht
Trans 10
NL-3512 JK Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 253 6026
www.literairvertalen.org