Nieuwsbrief Expertisecentrum Literair Vertalen - <$MTEntryTitle$>
header ELV
 
 
Nieuwsbrief Expertisecentrum Literair Vertalen - <$MTEntryTitle$>

nieuwsbrief september 2014

 

Geslaagde Zomercursus Duits en Frans

Van 18 t/m 22 augustus vond in Utrecht de jaarlijkse Zomercursus Literair Vertalen plaats. De doeltalen waren dit keer Duits en Frans. Vijftien vertalers hebben een week lang gewerkt aan vertalingen van Erwin Mortier en Ilja Leonard Pfeijffer die zij van tevoren hadden voorbereid. Zij werden daarbij begeleid door moderatoren Christiane Kuby en Helga van Beuningen (Duits) en Philippe Noble en Isabelle Rosselin (Frans). Tijdens een aantal vertaalateliers fungeerden native speakers als co-moderatoren: Anne Folkertsma en Iannis Goerlandt voor Duits en Kiki Coumans en Martine Woudt voor Frans.

Vier van de vijf cursusdagen stonden geheel in het teken van vertaalateliers. Op woensdag zijn de workshops onderbroken door onder meer colleges: de cursisten hebben een hoor- en werkcollege over vertaalkritiek door Ton Naaijkens en Henri Bloemen bijgewoond, waarin het nut van kritiek voor vertalen is besproken, onder meer aan de hand van de Leerlijn Literair Vertalen van het ELV. Vervolgens waren er per taal colleges over redigeren door Norbert Wehr (Duits) en Philippe Noble (Frans). De dag is afgerond met een sessie over de beroepspraktijk met de Nederlandse en Vlaamse letterenfondsen.

Op onze Facebook-pagina vindt u een fotoverslag van de cursus.

Vervolgcursus Deens, Fins en Zweeds succesvol afgerond

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni werd de cursus literair vertalen uit het Deens, Fins en Zweeds afgesloten met twee dagen vertaalateliers en een college van Mark Pieters. In deze cursus werd voor het eerst een vorm van blended learning toegepast.
De cursisten volgden sinds begin mei een online voortraject, waarbij alvast een fragment van de door hen vertaalde teksten besproken werd met de moderatoren Annelies van Hees (Deens), Marja-Leena Hellings (Fins) en Janny Middelbeek-Oortgiesen (Zweeds).
De cursus vormde een vervolg op de Intensieve Cursus Literair Vertalen die in 2013 plaatsvond in Antwerpen.

Intensieve Cursus Engels en Spaans

Van 3 t/m 7 november organiseert het ELV in Antwerpen een Intensieve Cursus Literair Vertalen. De cursus is bedoeld voor beginnende professionals die vertalen uit het Engels en het Spaans.
De cursisten zullen worden begeleid door literair vertalers Caroline Meijer en Harm Damsma & Niek Miedema (Engels) en Barber van de Pol en Trijne Vermunt (Spaans). Het programma zal bestaan uit onder meer colleges over literair vertalen en vertaalateliers. De selectieprocedure is inmiddels in volle gang.

ELV op social media

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste vertaalnieuws? Volg dan het ELV op social media. Het ELV is zeer actief op Facebook en heeft daar meer dan 500 volgers. Op twitter heeft het ELV ruim 400 volgers en de LinkedIn-groep heeft bijna 700 leden.

Mentoraten en coachingstrajecten vertalers

In samenwerking met de literaire fondsen biedt het ELV vertalers naast cursussen ook individuele ondersteuning in de vorm van mentoraten en coachingstrajecten.
Mentoraten zijn bedoeld voor beginnende literair vertalers. Bij deze opleidingsvorm wordt de beginnend vertaler begeleid door een ervaren vertaler bij het vertalen van een literair werk. Dit biedt beginnende vertalers de mogelijkheid om te leren en profiteren van de kennis en ervaring van gerenommeerde vertalers.
Ook voor meer ervaren literair vertalers kan het ELV begeleiding bieden. Een gevorderde vertaler die bepaalde specialistische ervaring mist, kan voor een boek een coachingstraject aanvragen. 
Meer informatie over beide regelingen is hier te vinden.

Actuele mentoraten
Momenteel werkt vertaler Jesse Niemeijer onder begeleiding van Frans van Nes aan de vertaling Ests-Nederlands van een boek van Andrus Kivirähk. Vertaler Irene van de Mheen wordt door Mariolein Sabarte Belacortu begeleid bij de vertaling Spaans-Nederlands van een werk van Iván Repila. Bij de vertaling Russisch-Nederlands van een boek van Oleg Pavlov worden vertalers Els de Roon Hertoge en Paul van der Woerd begeleid door Yolanda Bloemen. Het mentoraat van Anton Havelaar, die bij de vertaling Fins-Nederlands van een werk van Mia Kankimäki is begeleid door Lili Ahonen, is afgelopen voorjaar afgerond.

Een greep uit een mentoraatsverslag
“Gelukkig vond ik af en toe ook een bemoedigend 'Mooi!' in de kantlijn. Voor het eerst van mijn leven kreeg ik een compliment voor de zin: 'Hun zie ik ook' (uit de mond van de schapenscheerder). Harms commentaar heeft me geholpen om beter en preciezer te leren vertalen, juist door me duidelijk te maken dat je vastklampen aan de letterlijke bewoordingen in de brontekst niet hetzelfde is als trouw aan die tekst.” 
Vertaalster Kitty Pouwels over haar mentoraat met mentor Harm Damsma

Ontmoeting met vertalers tijdens Week van de Afrikaanse roman

Het Expertisecentrum Literair Vertalen, het Nederlands Letterenfonds en de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns organiseren op dinsdagmiddag 23 september een ontmoeting tussen vijf Zuid-Afrikaanse schrijvers en een groep vertalers uit het Afrikaans. Ook zal aan vertaler Riet de Jong-Goossens de Erepenning van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns worden uitgereikt, die zij ontvangt vanwege haar grote verdiensten als vertaler van Afrikaanstalige literatuur in het Nederlands.

De middag vindt plaats in het kader van de Week van de Afrikaanse roman. Professionele vertalers uit het Afrikaans die deze middag willen bijwonen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar literair.vertalen [a] uu.nl
Meer informatie over de middag vindt u hier.

Aanvragen Lage Landen Ateliers nog mogelijk

In navolging van de succesvolle Vertaalateliers op Locatie, waarmee studenten neerlandistiek in het buitenland kennis kunnen maken met literair vertalen, heeft het ELV deze zomer de Lage Landen Ateliers gelanceerd. Dit programma is bestemd voor Masterstudenten aan Letterenopleidingen in Nederland en Vlaanderen. Er kunnen nog aanvragen worden ingediend.

Docenten aan universiteiten in het taalgebied kunnen een gastcollege van een ervaren literair vertaler of een deskundige op het gebied van literair vertalen organiseren. Het honorarium van de gastspreker en de reiskosten worden gesubsidieerd. De invulling vindt plaats in overleg tussen de gastdocent en de aanvragende docent; het gaat om een workshop of college van maximaal een dagdeel. Hier leest u meer informatie.

Geïnteresseerde docenten kunnen voor meer informatie contact opnemen met het ELV via literair.vertalen [a] uu.nl.

 

Meer nieuws

Agenda

07/09 - 07/09 Uitreiking Europese Literatuurprijs
19/09 - 28/09 Week van de Afrikaanse roman
25/09 - 03/10 Murat Isik in Stockholm en Göteborg
06/10 - 22/12 Digitale Cursus Literair Vertalen Japans
25/10 - 25/10 Workshop Young Adult vertalen
25/10 - 25/10 Vertaalworkshop Scandinavische thrillers
03/11 - 07/11 Intensieve Cursus Literair Vertalen 2014
15/11 - 15/11 The Chronicles, festival Crossing Border
 

logo elv

Expertisecentrum Literair Vertalen
Universiteit Utrecht
Trans 10
NL-3512 JK Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 253 6026
www.literairvertalen.org