Over ons

Het Expertisecentrum Literair Vertalen

Het ELV heeft als doel de deskundigheid van literair vertalers in en uit het Nederlands te bevorderen om zo de kwaliteit van vertalingen in en uit het Nederlands te borgen. Het verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en expertise, toegespitst op de vragen uit de markt en de maatschappij.

Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het werd ingesteld in 2001 door de Taalunie, toen nog onder de naam Steunpunt Literair Vertalen. Net als de Taalunie is ook het Expertisecentrum Literair Vertalen een Nederlands-Vlaamse organisatie.

Belangrijke aandachtspunten in het programma van het ELV zijn:

  • het bevorderen van expertise bij vertaalopleidingen en talenopleidingen binnen het Nederlandse taalgebied en opleidingen Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied;
  • het delen van kennis en het verzamelen van informatie over de vertaalmarkt en het vertalersbestand ten behoeve van het beleid. Belangrijkste hulpmiddel hierbij is de website van het ELV, met onder meer informatie over vertaalopleidingen over de hele wereld, antwoorden op veelgestelde vragen over literair vertalen, het laatste nieuws op het gebied van literair vertalen, een overzicht van vertaalevenementen en een bestand van literair vertalers in en uit het Nederlands die hebben deelgenomen aan de activiteiten van het ELV;
  • expertise omzetten in nieuwe diensten voor opleidingen en vertalers;
  • het ontwikkelen van digitale lesomgevingen en -instrumenten voor literair vertalen;
  • scholing verzorgen voor talen waarin bestaande opleidingen moeilijk kunnen voorzien. Dit geldt met name voor vertalen uit het Nederlands naar andere talen.
  • het verder ontwikkelen, invullen en verspreiden van de Leerlijn Literair Vertalen die in 2016 werd opgeleverd. De leerlijn vormt ook de didactische basis voor de activiteiten van het ELV.
  • het faciliteren van mentoraten. Het Expertisecentrum Literair Vertalen voert samen met de Letterenfondsen een programma van mentoraten en coachingstrajecten uit voor vertalers in en uit het Nederlands. Een mentoraat houdt in dat een beginnende vertaler bij het vertalen van een literair boek in een één-op-één-relatie samenwerkt met een ervaren vertaler die de rol van mentor op zich neemt. De coachingstrajecten (van het Nederlands Letterenfonds; het ELV is loket) zijn bedoeld voor gevorderde literair vertalers die op zoek zijn naar specifieke ondersteuning bij het vertalen van een bepaald werk.
  • het faciliteren of organiseren van hoogwaardige cursussen en andere activiteiten. Zo organiseert het ELV jaarlijks een Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands. Ook worden er regelmatig studiedagen georganiseerd over onderwerpen binnen het literair vertalen, bijvoorbeeld over vertaaldidactiek of de beroepspraktijk van de literair vertaler.


Bureau en beheer

Het bestuur van het ELV is de opdrachtgever voor het bureau, dat een coördinerende rol heeft. De inhoudelijke kwaliteit van de diensten en producten die worden ontwikkeld, wordt gewaarborgd door een wetenschappelijk comité met leden uit de twee universiteiten. Het bestuur heeft daarnaast een adviesraad ingesteld, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken groepen: vertalers, opleiders, uitgevers en beleidsmakers.

Het bestuur bestaat uit Hans Bennis (algemeen secretaris Taalunie), Liesbet Heyvaert (vice-decaan Faculteit der Letteren, KU Leuven), Ted Sanders (vice-decaan Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht), Tiziano Perez (directeur Nederlands Letterenfonds), Koen Van Bockstal (directeur Vlaams Fonds voor de Letteren), Karlijn Waterman (bestuurssecretaris, Taalunie).

Carlo Van Baelen, Elke Brems, Martijn David, Dirk Demuynck, Isabel Hessel, Nicolette Hoekmeijer, Henriette Louwerse, Mark Pieters en Martine Woudt vormen samen de adviesraad.

Het wetenschappelijk comité kent leden uit de twee betrokken universiteiten: Philiep Bossier (Universiteit Utrecht), Reine Meylaerts (KU Leuven) en Chris van de Poel (KU Leuven).

Het bureau bestaat uit Gea Schelhaas (coördinator), Sander Grasman (projectmedewerker), Anne Lopes Michielsen (projectmedewerker) en Kirstin Nillesen (online onderwijs).

De Universiteit Utrecht is penvoerder van het ELV. Het kantoor is aan de Universiteit Utrecht gevestigd.  De website

Op deze website is meer informatie te vinden over het ELV als organisatie, maar ook over literair vertalen in het algemeen. Zo kunt u hier meer lezen over de vertaalcursussen die wij organiseren en over ons mentoraatsprogramma. Verder vindt u hier het laatste nieuws op het gebied van literair vertalen, een overzicht van vertaalevenementen, informatie over vertaalopleidingen over de hele wereld en het Vertalersbestand: een bestand van literair vertalers van en naar het Nederlands die hebben deelgenomen aan de activiteiten van het ELV.

De website van het Expertisecentrum Literair Vertalen biedt informatie voor literair vertalers en voor allen die literair vertaler willen worden. Ook gerelateerde partijen als uitgeverijen en onderwijsinstellingen kunnen hier voor hen relevante informatie vinden over literair vertalen. Het accent ligt op deskundigheidsbevordering en opleiding en op uitwisseling van kennis en expertise.

 
Nederlands-Letterenfonds-logo-RGB-website.jpg vfl_website.jpg

 

Logo

Het logo van het ELV is hier te downloaden.