Woordtarief voor vertalers in het Nederlands

Het tarief voor literaire vertalingen bedraagt met ingang van 1 januari 2014 6,4 eurocent per woord. Dit tarief is:

  • geïndexeerd, en stijgt dus jaarlijks met de prijsontwikkeling;
  • een adviestarief, vastgesteld door de Literaire Uitgeversgroep (LUG) en de Vereniging van Letterkundigen (VvL). Uitgeverijen zijn niet verplicht dit advies ook te volgen. Over je woordtarief kun je dus onderhandelen. Vertalen vergt kennis en competenties die minimaal vergelijkbaar zijn met functioneren op het niveau van hoger beroepsonderwijs. Je inkomen als vertaler mag je daarom vergelijken met wat gangbaar is in beroepen die een vergelijkbaar niveau van functioneren onderstellen;
  • vastgelegd in je contract met de uitgever en dat is één van de voorwaarden waaronder het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren vertaalsubsidies toekennen. De fondsen vinden namelijk dat vertalers een substantieel deel van hun inkomen uit de markt moeten betrekken en zien het niet als hun rol om uitgeverijen te sponsoren voor kosten waarvoor zij normaal ondernemersrisico behoren te dragen.
     

Woordtarief voor vertalers uit het Nederlands

Een modelcontract met een daaraan verbonden woordtarief bestaat buiten Nederland vrijwel niet. Als je literatuur uit het Nederlands in je eigen taal vertaalt, kun je daarvoor dan ook uiteenlopende honoraria ontvangen. De hoogte daarvan hangt af van het land waar de uitgeverij gevestigd is die je de vertaalopdracht verstrekt heeft. Wat voor jou redelijke tarieven zijn kun je vinden bij vertalersvereniging(en) in jouw land.

Meer vragen over contracten, financiën en vertaalrechten