• Inkomsten uit nevenrechten: De uitgever kan jouw werk naast uitgave in boekvorm ook exploiteren door het (deels) op te nemen in een bloemlezing, voor te publiceren in een krant of tijdschrift, te bewerken voor radio, tv, film of toneel of digitaal te verspreiden. Doorgaans is 50% van de netto-opbrengst uit deze exploitaties voor jou. De precieze verdeling is onderdeel van het vertaalcontract dat je met de uitgever afsluit nadat je een vertaalopdracht geaccepteerd hebt. Wees dus kritisch op je vertaalcontract;
     
  • Inkomsten uit collectieve exploitaties: Er zijn vormen van gebruik van je vertaling waarbij de uitgever níet zelf de vergoedingen kan innen, zoals het maken van fotokopieën voor eigen gebruik door instellingen in de publieke sector en in het bedrijfsleven of het uitlenen door bibliotheken. Toch is een deel van de inkomsten uit deze collectieve exploitaties voor jou. Stichting Lira (Literaire Rechten Auteurs) verdeelt die inkomsten -'repartitie'- en zorgt ervoor dat jouw vergoeding bij jou terecht komt. Zeker als je een aantal goed lopende titels vertaald hebt, kan het leenrecht een prettige aanvulling op je inkomen betekenen. Meld je dus aan bij Stichting Lira;
     
  • Inkomsten uit subsidies en beurzen, voor vertalingen in of uit het Nederlands;
     
  • Inkomsten uit verwant werk: je kunt andersoortige teksten gaan vertalen, of zelf gaan schrijven: als copywriter, redacteur, auteur van leesrapporten voor uitgeverijen, artikelen, recensies, columns of blogposts. Tot slot kun je lezingen en workshops organiseren of geven op gebied van (literair) vertalen of literatuur in het algemeen.
Meer vragen over contracten, financiën en vertaalrechten