Het Expertisecentrum Literair Vertalen is geen vereniging met leden. Het is een gesubsidieerd project dat tot doel heeft opleidingsvoorzieningen voor literair vertalers in het leven te roepen en vertalers daarnaast andere faciliteiten te bieden om hun deskundigheid te vergroten.

U kunt zich alleen aanmelden voor specifieke workshops en cursussen of andere activiteiten. Aan toelating tot cursussen gaat over het algemeen selectie vooraf, onder andere op basis van een proefvertaling (kijk voor meer informatie bij Cursussen).

Daarnaast kunt u zich opgeven om een (gratis) elektronische Nieuwsbrief te ontvangen.

Meer informatie over het ELV vindt u bij Over ons.

Meer vragen over het expertisecentrum literair vertalen