In Nederland worden subsidieregelingen voor literair vertalers in het Nederlands uitgevoerd door het Nederlands Letterenfonds, in Vlaanderen door het Vlaams Fonds voor de Letteren. Een aanvraag voor een subsidie kan éénmalig en uitsluitend bij één van beide fondsen worden ingediend. Een tweede aanvraag van dezelfde vertaler voor hetzelfde vertaalproject wordt automatisch afgewezen. Aan literaire vertalers die in de Nederlandse gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven, wordt verzocht hun aanvraag in te dienen bij het Nederlands Letterenfonds. Vlaamse vertalers worden verzocht zich te richten tot het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Werkbeurzen | Reisbeurzen | Verblijfsbeurzen

Werkbeurzen

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds biedt projectwerkbeurzen aan voor literair vertalers in het Nederlands. Projectwerkbeurzen zijn bestemd ter ondersteuning van ervaren literaire vertalers en ter stimulering van recent gedebuteerde talentvolle literaire vertalers. Vertalers kunnen een werkbeurs aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken. Ook samenwerkende vertalers komen voor een werkbeurs in aanmerking. Projectwerkbeurzen zijn bestemd voor vertaalprojecten die op het moment van de subsidie-aanvraag nog helemaal niet of niet in substantiële mate zijn gerealiseerd.

De aanvrager van een werkbeurs moet minstens één zelfstandige literaire vertaling hebben gepubliceerd. Deze vertaling mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan vier jaar. Bovendien moet het vertaaldebuut zijn vertaald uit dezelfde taal als de brontekst waarvoor een projectwerkbeurs wordt aangevraagd. Indien de vertaler al meerdere literaire vertalingen heeft gepubliceerd, gelden deze twee eisen niet.

De aanvrager moet met een professionele uitgever een contract afsluiten dat minimaal de voorwaarden bevat van het Modelcontract van de Groep Algemene Uitgevers en de Vereniging van Letterkundigen. Het boek in kwestie moet een redelijke oplage krijgen en bedoeld zijn voor verkoop in de Nederlandse en Vlaamse boekhandel. Ook moet de steun van het Fonds in het boek worden vermeld.

Bij de beoordeling van de aanvraag geeft het Fonds prioriteit aan literair belangwekkende projecten die omvangrijker en moeilijker zijn dan gemiddeld. Bovendien spelen eerdere vertaalprestaties een grote rol.

De precieze voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het voormalige Fonds voor de Letteren.

Vlaams Fonds voor de Letteren

Het Vlaams Fonds voor de Letteren kent twee werkbeurzen voor literair vertalers in het Nederlands: projectbeurzen en stimuleringssubsidies.

Een projectbeurs kan door een literaire vertaler aangevraagd worden voor de vertaling van vreemdtalige literaire werken naar het Nederlands. Voor de publicatie of opvoering van dit werk moet de vertaler een contract afsluiten met een professionele uitgever of het opvoerende theatergezelschap.

De projectbeurs kan aangevraagd worden door literaire vertalers die minstens twee literaire vertalingen in boekvorm hebben gepubliceerd bij een professionele uitgeverij. Ook literair vertalers die een vertaald boek en vier vertaalde artikels in twee verschillende erkende literaire tijdschriften gepubliceerd hebben komen voor deze beurs in aanmerking.

De stimuleringssubsidie is speciaal voor beginnende literair vertalers. De subsidie kan door een vertaler aangevraagd worden nadat hij zijn eerste literaire vertalingen heeft gepubliceerd. De gepubliceerde literaire vertalingen kunnen zowel in boekvorm als in cultureel-literaire tijdschriften en/of verzamelbundels verschenen zijn. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten, opgevoerd door een professioneel theatergezelschap, komen in aanmerking. Deze subsidie moet de vertaler extra motivatie en de financiële slagkracht geven om zich verder te bekwamen in het vak van het literair vertalen en zo de eigen positie op de literaire uitgeversmarkt te versterken.

Beginnende literair vertalers uit Vlaanderen die een stimuleringssubsidie hebben ontvangen, kunnen ook nog een ontwikkelingsbeurs aanvragen.

Meer informatie en het aanvraagformulier voor de verscheidene beurzen is te vinden op de website van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Reisbeurzen

Naast de verscheidene werkbeurzen hebben de beide Fondsen nog een bijzondere subsidievorm: de reisbeurs. Vertalers kunnen zo'n reisbeurs aanvragen als zij voor een bepaald boek in het buitenland research moeten doen. Met een reisbeurs kan de vertaler in het buitenland bijvoorbeeld bibliotheken bezoeken, de oorspronkelijke auteur opzoeken, een congres bijwonen, naar locaties gaan waar het boek zich afspeelt en dergelijke. Regelingen zijn te vinden op de websites van het voormalig Nederlands Fonds voor de Letteren en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Verblijfsbeurzen

Naast de reisbeurzen biedt het Nederlands Letterenfonds ook nog verblijfsbeurzen aan. Deze zijn bedoeld voor literair vertalers die van plan zijn enige tijd in een vertalershuis in het buitenland te verblijven. Ze moeten hun verblijf daar zelf regelen maar kunnen bij het Fonds een bijdrage in de verblijfskosten aanvragen. Bij de beoordeling let het Fonds vooral op de literaire kwaliteit van eerder verschenen werk en het belang van het verblijf.

Meer informatie is te vinden op de website van het voormalige Fonds voor de Letteren.

Meer vragen over subsidies en prijzen