Regelingen voor vertaalsubsidies, voor zover aanwezig, verschillen per land. Neem voor meer informatie over subsidiemogelijkheden voor vertalingen contact op met een vertalersvereniging in het land waar de vertaling wordt uitgebracht.

Vanuit Nederland en Vlaanderen zijn subsidies beschikbaar voor de kosten van het vertalen van een Nederlandstalig literair werk in een andere taal, maar die subsidies worden niet rechtstreeks aan vertalers toegekend. Alleen de (buitenlandse) uitgever die de vertaling gaat uitbrengen, kan subsidie aanvragen.

In Nederland is het Nederlands Letterenfonds de organisatie die de promotie van Nederlandstalige literatuur in het buitenland onder haar hoede heeft, in Vlaanderen neemt het Vlaams Fonds voor de Letteren die taak waar. Een aanvraag voor een subsidie kan eenmalig en uitsluitend bij één van beide fondsen worden ingediend.

De Fondsen kunnen een deel van de vertaalkosten voor een vertaling in een andere taal van een Nederlandstalig literair werk voor hun rekening nemen. Alleen de eerste twee vertaalde titels binnen een bepaald genre van een bepaalde auteur zijn subsidiabel. Als de auteur een ander genre gaat beoefenen, bijvoorbeeld na twee romans een essaybundel, of poëzie, komt dat werk ook nog voor subsidie in aanmerking. Ook als de auteur een andere uitgever krijgt, is voor de titels bij die andere uitgever opnieuw subsidie beschikbaar. Een voorwaarde voor subsidie is dat het oorspronkelijke werk literair van betekenis is en dat de uitgever de vertaalopdracht aan een vertaler van bewezen kwaliteit gunt.

Om enige controle te kunnen uitoefenen op de vertaalkwaliteit hebben de Fondsen een systeem van proefvertalingen opgezet. Vertalers die in aanmerking willen komen voor vertaalopdrachten uit het Nederlands kunnen een proefvertaling van een twintigtal pagina's uit een Nederlandstalige literaire tekst van eigen keuze maken. Die wordt door deskundige beoordelaars, in de meeste gevallen zelf literair vertalers, nagekeken. Als de vertaling goed wordt bevonden, wordt de naam van de vertaler opgenomen in een lijst van positief beoordeelde vertalers. Buitenlandse uitgevers die een vertaling van een Nederlandstalig literair werk willen uitbrengen en daarvoor een vertaler zoeken, ontvangen die lijst. Omdat vertaalsubsidie afhankelijk is van een goede beoordeling van de vertaler, zullen de uitgevers vaak bij voorkeur met vertalers van die lijst werken (zie ook het antwoord op de vraag: Hoe kom ik aan literaire vertaalopdrachten?).

Meer informatie is te vinden op de website van het voormalig Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Meer vragen over subsidies en prijzen