In verschillende landen bestaan vertalershuizen. Een overzicht is te vinden op de website van het Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL).

De website TransArtists biedt een uitgebreide database met programma's voor culturele uitwisseling en 'artist-in-residence'-mogelijkheden, die op verschillende manieren te doorzoeken is.

Bij het Nederlands Letterenfonds of het Vlaams Fonds voor de Letteren kunnen vertalers een reisbeurs aanvragen als een buitenlands verblijf aan de vertaling ten goede kan komen (zie het antwoord op de vraag: Welke subsidies en beurzen zijn er voor het vertalen van een boek uit een vreemde taal in het Nederlands?).

Bij het Nederlands Letterenfonds kan men tevens een verblijfsbeurs aanvragen als bijdrage in de verblijfskosten. Het Fonds is hiertoe een vast samenwerkingsverband aangegaan met een aantal vertalershuizen, waarbij het Fonds, eventueel in overleg met de buitenlandse organisator, een schrijver of vertaler selecteert. Bij de beoordeling let het Fonds vooral op de literaire kwaliteit van eerder verschenen werk en het belang van het verblijf. Op de website van het Fonds staat een overzicht van de residenties waarbij zij kunnen bemiddelen.

Meer vragen over subsidies en prijzen