In Nederland en België zijn Vertalershuizen waar vertalers uit het Nederlands terechtkunnen om ongestoord te werken.

Het Nederlandse Vertalershuis staat in Amsterdam. Het heeft accommodatie voor vijf vertalers tegelijk, die er voor een periode van twee weken tot twee maanden kunnen verblijven. Er wordt geen huur in rekening gebracht en vertalers kunnen een beurs aanvragen voor de verblijfskosten. Het Vertalershuis Amsterdam wordt gefinancierd door het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. Meer informatie vindt ue op de website van het Productiefonds.

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap beheert een Vertalershuis in Leuven. Daar zijn twee appartementen beschikbaar, voor een periode van telkens een maand. Het verblijf is gratis en een verblijfsvergoeding is mogelijk. Zie de website van de Administratie Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In 2009 zal het Vertalershuis verhuizen naar de boekenstad Antwerpen. Meer informatie hierover volgt. In aansluiting op het verblijf in Leuven kan de vertaler terecht in een residentie van de literaire organisatie 'Het Beschrijf'. Zo'n verblijf is speciaal bedoeld om samenwerking met een Vlaams auteur te stimuleren. In samenwerking met het Ministerie voert Het Beschrijf een programma uit van 'writers in residence'. Daarvoor heeft de organisatie de beschikking over een studio in Brussel, in het literatuurhuis Passa Porta, en een villa buiten Brussel, Villa Hellebosch in Vollezele. Zie voor meer informatie de website van Het Beschrijf en de speciale website over het programma van writers-in-residence.

 

Meer vragen over subsidies en prijzen