Opdrachten voor literaire vertalingen liggen voor het overgrote deel in de hand van literaire uitgeverijen in het doeltaalgebied. Voor vertalingen in het Nederlands zijn dit Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen; voor vertalingen uit het Nederlands zijn dit uitgeverijen in het land waar je vertaling zal verschijnen. Zij beoordelen ook je geschiktheid voor een vertaalopdracht. Naast literaire uitgeverijen kunnen ook literaire tijdschriften je opdrachtgever zijn.

Incidenteel komen ook andere opdrachtconstructies voor, zoals een organisatie of een persoon. Heel soms is de opdrachtgever ook de schrijver zelf die opdracht geeft tot een fragmentvertaling om zijn boek onder de aandacht van een anderstalig publiek of potentieel geïnteresseerde, anderstalige uitgevers te brengen. Tot slot zijn er toneelgezelschappen (Nederland) of toneelhuizen (Vlaanderen) die opdrachten geven tot het vertalen van toneelstukken.

 

 

Meer vragen over vertaalopdrachten werven