De kwaliteit van de vertaler is voor de uitgevers het belangrijkste criterium om met een nieuwe vertaler in zee te gaan. Daarnaast hechten sommige uitgevers belang aan een prettige samenwerking, en wordt soms ook gelet op de snelheid waarmee je vertaalt. Het belang dat wordt gehecht aan ervaring verschilt echter per uitgeverij: sommige vinden het totaal niet belangrijk, omdat zij puur uit zijn op een goede vertaling en ervaring niet zien als een bepalende factor voor de kwaliteit van de vertaler. Andere uitgevers vinden het wel belangrijk, omdat zij van mening zijn dat ervaren vertalers beter werk leveren en zij als uitgever minder risico lopen. Maar als een vertaler sterk door iemand wordt aanbevolen, telt die vertaalervaring alweer een stuk minder.

Meer vragen over vertaalopdrachten werven