Waar de ene vertaler beweert dat hij met gemak 4000 woorden per dag kan vertalen, vindt de ander een dagelijks aantal van 500 woorden amper haalbaar. De gemiddelde snelheid van vertalen verschilt dus per vertaler. Maar let bij het vaststellen van het aantal te vertalen woorden per dag in ieder geval op:

  • De moeilijkheidsgraad van de tekst;
  • Het genre van de tekst;
  • De deadline van de uitgever: als je voor een roman van 90.000 woorden drie maanden de tijd krijgt, dan kun je de deadline niet halen met 800 woorden per dag;
  • Het aantal correctierondes dat je wilt uitvoeren: meer revisierondes betekent minder tijd voor vertalen en dus een hoger aantal te vertalen woorden per dag.

 

Meer vragen over vertaalopdrachten werven