In september 2013 is in Utrecht en in Leuven/Antwerpen de transnationale Master Literair vertalen van start gegaan. Het gaat om een tweejarige voltijdse onderzoeksmaster waarin de reflectie over en de praktijk van het literair vertalen in gelijke mate aan bod komen. De master sluit in Utrecht aan op de eenjarige master (algemeen) vertalen aldaar en op de vertaalopleiding van
de KU Leuven (campus Thomas More Antwerpen). In de master literair vertalen worden zo veel mogelijk literair vertalers ingezet. Masterstudenten kunnen jaarlijks meedingen naar Talentbeurzen, beschikbaar gesteld door de letterenfondsen.

Buiten deze opleiding bestaan er in Nederland en Vlaanderen geen opleidingen die zich volledig richten op literair vertalen in het Nederlands. Wel zijn er verschillende opleidingen en studies die je kunt volgen waarbij delen van de benodigde kennis en competenties aan bod komen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • specifieke beroepsopleidingen tot vertaler, waarbij je geschoold wordt in algemene vertaalmethodiek en vertaalprocédés, zoals bijvoorbeeld het ITV in Utrecht;
  • universiteiten die masters aanbieden waarbinnen je vaak ook enkele vakken kunt volgen die op literair vertalen gericht zijn, bijvoorbeeld de universiteiten van Gent en Amsterdam.

Buiten het Nederlandse taalgebied bestaan er vertaalopleidingen zoals die in Triëst (Italië) waar je Nederlands als brontaal kunt kiezen en waar ook aandacht wordt besteed aan literair vertalen. Deze opleidingen zijn niet puur gericht op literair vertalen. Verder beschikken vele universiteiten wereldwijd over vakgroepen Nederlands en docentschappen Nederlands. De vakgroepen bieden dikwijls een vak vertalen naar de betreffende doeltaal, waarbij soms ook aandacht aan literatuur wordt besteed. Kijk voor meer informatie bij Opleidingen.

De transnationale Master Literair vertalen is voornemens een Europees netwerk van vertaalmasters en verwante masters met Nederlands als bron- of doeltaal te vormen. Daarin is samenwerking voorzien met de universiteiten van Gent, Amsterdam, Münster, University College London en de universiteit Lille 3.

Buiten het universitaire circuit biedt de VertalersVakschool in Amsterdam sinds 2007 een deeltijdse avondopleiding tot literair vertaler aan. De opleiding kent een curriculum van twee jaar, waarin alle genres binnen het literair vertalen belicht worden (proza, poëzie, essayistiek en jeugdliteratuur), en biedt ook praktische kennis zoals hoe om te gaan met auteurs en uitgevers en met redacteuren, persklaarmakers en correctoren.

Meer vragen over beroepsoriëntatie en opleiding