Er zijn geen eisen aan de vooropleiding van literair vertalers. Sommige goede literair vertalers zijn volledig autodidact, anderen hebben wel een opleidingsachtergrond. Vaak is dat een (universitaire) letterenstudie met de vreemde taal als één van de vakken. Zo zijn mensen die in het buitenland neerlandistiek gestudeerd hebben vaak literair vertalers uit het Nederlands. Ook maken (niet-literaire) vaktekstvertalers vaak later in hun carrière de overstap naar het vertalen van literatuur. Vaktekstvertalers hebben vaker dan literair vertalers een toegespitste beroepsopleiding tot vertaler gevolgd, of hebben zich eerst inhoudelijke vakkennis (bijvoorbeeld over rechten of medicijnen) eigen gemaakt en zijn daarna gaan vertalen. Zie ook Zijn er opleidingen voor literair vertalen?

 

 

 

Meer vragen over beroepsoriëntatie en opleiding