Je onmisbare basis is een grote belezenheid in zowel de bron- als de doeltaal. Die is alleen al belangrijk omdat een literair werk nooit in een vacuüm tot stand komt maar deel uitmaakt van een intertextueel netwerk van verwijzingen naar en verbindingen met andere teksten. Er is beïnvloeding, rivaliteit, polemische reactie. De verscheidene betekenisvolle lagen van een literaire tekst kunnen zich dan ook alleen volledig ontvouwen als je ook veel van de omringende literatuur weet:

  • Veel lezen in de brontaal is belangrijk om contexten te leren kennen waarin brontaalelementen voorkomen. Wat een ervaren vertaler onderscheidt van een beginner is vaak het aantal contexten waarin hij een woord of uitdrukking in de brontekst is tegengekomen. Alleen door veel contexten te zien verwerft je als vertaler trefzekerheid in je vertaalbeslissingen: je leert steeds beter hoe 'gewoon' of 'afwijkend' een bepaalde formulering is, je voelt sneller aan welke specifieke betekenis van een brontekstelement in de gegeven context geactiveerd wordt (wat binnen die context de zogeheten 'selectie-instructies' zijn). Natuurlijk zijn alle andere denkbare manieren om je kennis van de brontaal te vergroten, zoals een verblijf in het land of het volgen van cursussen, van niet te onderschatten waarde;
  • Met veel lezen in de doeltaal vergroot je je woordenschat, stijlgevoel en uitdrukkingsvaardigheid;
  • Ook is het nuttig om bestaande vertalingen te lezen en met het origineel te vergelijken. Probeer na te gaan hoe de vertaler problemen heeft opgelost en welke strategie hij gevolgd heeft. Zo ontwikkelt je ook je eigen normgevoel, vertaalethiek en smaak. Een goede oefening is om zelf een passage te vertalen zonder naar de bestaande vertaling te kijken en daarna zo onbevangen mogelijk de eigen vertaling en de bestaande met elkaar te vergelijken;
  • Probeer ook feedback op je vertaling te krijgen, bijvoorbeeld in een cursus of opleiding. Of door commentaar van een lezer die de brontaal niet kent. Die kan bepalen of de vertaling 'lekker leest', begrijpelijk is en of de brontaal er niet doorheen schemert;
  • Je kunt met andere beginners of collega-vertalers afspreken om elkaars werk te bekritiseren. Of samenwerken aan één vertaling. Dat kan zowel in real life als online. Google Docs is een handige tool om virtueel samen te werken. Het enige wat je nodig hebt is een Gmail-adres. Daarmee kun je inloggen en een document aanmaken. Daarin werkt alles net zoals in Microsoft Word, met als uitzondering dat het bestand altijd automatisch opgeslagen is en dat je het bestand met je medevertalers kunt delen. Je hebt nooit problemen met verschillende versies van je vertalingen, want iedere wijziging die je aanbrengt is direct voor de anderen zichtbaar, en omgekeerd;
  • Tot slot heeft het weblog Boekvertalers.nl een Yahoomailinglist Boekvertalers waarbinnen vertalers "elkaar vertaalvragen stellen en met elkaar van gedachten wisselen over alle mogelijke onderwerpen die direct of zijdelings met het vertaalvak te maken hebben".
Meer vragen over beroepsoriëntatie en opleiding