Sinds 2002 biedt het ELV beginnend literair vertalers mentoraten aan. Een mentoraat is een opleidingsvorm, waarbinnen je je voor zowel vertaalopdrachten in als uit het Nederlands kunt laten begeleiden door een ervaren literair vertaler. 

Voorwaarde voor een mentoraat is dat je een vertaalcontract bij een literaire uitgeverij hebt. 

Voor vertalingen in het Nederlands moet dat een contract zijn volgens het modelcontract van de Vereniging van Letterkundigen / Literaire Uitgeversgroep. Voor vertalingen uit het Nederlands moet de vertaler tevens een goedgekeurde proefvertaling hebben gemaakt voor het Nederlands Letterenfonds of het Vlaams Fonds voor de Letteren.

In bijzondere gevallen kun je ook als vertaler van wie het werk nog niet beoordeeld is of nog (net) niet aan de gestelde maatstaven van kwaliteit voldoet, voor een mentoraat in aanmerking komen. In dat geval moet het te vertalen werk voor het Letterenfonds of het Vlaams Fonds subsidiewaardig zijn. Dat wil zeggen dat de buitenlandse uitgever met succes subsidie voor de vertaalkosten kan aanvragen.

De mentor wordt betaald uit subsidies van het ELV; de vertaler zelf ontvangt het vertaalhonorarium dat met de uitgeverij is overeengekomen.

Je kunt een mentoraat aanvragen via Contact. Om de aanvraag volledig te maken moet je het volgende opsturen:

  • een kopie van je vertaalcontract;
  • je c.v. met relevante vertaalervaring;
  • informatie over het te vertalen boek;
    informatie over specifieke vertaalmoeilijkheden die je in het boek tegen denkt te komen;
    een motivatie voor de aanvraag van een mentor;
    een omschrijving van zaken waarbij je begeleiding verwacht.

Keurt het ELV je aanvraag goed, dan gaan we samen met jou op zoek naar een geschikte mentor. 

In een oriëntatiefase die aan het feitelijke mentoraat vooraf gaat komen jullie erachter of jullie goed met elkaar overweg kunnen en of je mentor voldoende vertrouwen heeft in je vertaalcapaciteiten. Is dat het geval, dan stellen jullie samen een werkplan voor het mentoraat op, aan de hand van deze toelichting.

In dat werkplan geven jullie aan op welke aspecten en problemen in de vertaling het mentoraat zich toespitst, wat je zwakke punten zijn, wat jullie doel is en welke aanpak jullie volgen om dat doel te bereiken. Daarnaast bepalen jullie de tijdsinvestering van de mentor. Het is belangrijk om dit van tevoren samen te overdenken en vast te stellen, omdat je mentor meestal beperkte tijd heeft voor je begeleiding. Zoals gezegd is een mentoraat een opleidingsvorm, niet een vorm van vertaalcorrectie of eindredactie.

Ideaal gesproken vergaar je door het mentoraat kennis en vaardigheden die niet die niet enkel toepasbaar zijn voor dit ene boek, maar waar je ook bij de vertaling van volgende boeken op kan terugvallen.

Meer vragen over beroepsoriëntatie en opleiding