Vertaalateliers op Locatie

Wat is een Vertaalatelier op Locatie?

Een Vertaalatelier op Locatie (VoL) is een opleidingsvorm waarbij studenten en recent afgestudeerden neerlandistiek overal ter wereld (nader) kennis kunnen maken met het literair vertalen uit het Nederlands. Deze vertaalateliers hebben als doel aankomend vertaaltalent extra te motiveren bij het kiezen van een loopbaan als professioneel literair vertaler.

Zo’n atelier kan worden ingericht door vakgroepen Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen met elke mogelijke talencombinatie. Universiteiten buiten het Nederlandse taalgebied waar Nederlands wordt gedoceerd kunnen bij het ELV een subsidie aanvragen om een VoL te organiseren. Inmiddels zijn succesvolle Vertaalateliers op Locatie georganiseerd in onder meer Engeland, Italië, Hongarije, Frankrijk, Polen, Portugal, Duitsland, Argentinië en Spanje. Lees hier over de ervaringen van studenten.

Rechts op deze pagina kun je verslagen lezen van eerdere vertaalateliers, zodat je je een beeld kunt vormen van hoe zo’n atelier eruit kan zien. Lees bijvoorbeeld het verslag over het atelier in Bratislava.

Hier vind je meer informatie over het aanvragen van een vertaalatelier. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

 

Lage Landen Ateliers

Naast vertaalateliers in het buitenland subsidieert het ELV sinds 2014 ook ateliers in Nederland en Vlaanderen: de Lage Landen Ateliers. Dit programma is bestemd voor masterstudenten van letterenopleidingen in Nederland en Vlaanderen.

Ondertussen zijn Lage Landen Ateliers georganiseerd aan de Universiteit Leiden, KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en KU Leuven campus Antwerpen. Deze ateliers werden geleid door Trijne Vermunt, Caroline Meijer, Kathelijne de Vuyst, Esther Ottens, Maria Postema, Kiki Coumans en Hilde Keteleer.

Geïnteresseerde docenten kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen voor een Lage Landen Atelier.