Vertaalfoto van de maand

Hier kun je alle foto's die vertaalfoto van de maand zijn geweest nog eens rustig bekijken.
Heb je zelf een leuke foto rond het thema vertalen (denk bijvoorbeeld aan een foto van je werkplek, een foto van een vertaler in actie, een foto van een ontmoeting tussen een auteur en zijn vertaler, etc., etc.), dan kun je deze mailen naar het ELV, eventueel inclusief onderschrift.

September 2016


In augustus organiseerde het ELV in Antwerpen een Zomercursus Literair Vertalen met als doeltalen het Arabisch en het Frans. De cursisten kregen een intensief en leerzaam programma van vertaalateliers en colleges voorgeschoteld.

Augustus 2016

Vertaalkriebels picknick
Deze zomer organiseerde Vertaalkriebels een nieuwe vertalersbijeenkomst in Utrecht, ditmaal in de vorm van een gezellige picknick. Vertaalkriebels is een netwerk voor jonge vertalers en aan de hand van essays, ervaringsverhalen en experimenten willen zij de zichtbaarheid van literair vertalers bevorderen.

Juli 2016


Op 26 mei jl. hebben Taalunie, KU Leuven en Universiteit Utrecht tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Utrechtse Academiegebouw een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee werken deze instellingen, samen met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren, ook in de komende jaren verder aan de kwaliteit van vertalingen in en uit het Nederlands (Foto Jeannette Schols).

Juni 2016


Ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ELV door (v.l.n.r.) Liesbet Heyvaert (KU Leuven), Ted Sanders (UU), Maya Rispens (Taalunie, namens Geert Joris), Tiziano Perez (Nederlands Letterenfonds), Koen Van Bockstal (Vlaams Fonds voor de Letteren). Lees meer in het nieuwsbericht over de nieuwe focus van het ELV.

April 2016


De Vertalersgeluktournee is weer van start gegaan. De reeks begon dit jaar in Heemstede en zal via Velp, Groningen en Nijmegen eindigen in Amsterdam. Ook dit jaar wordt de tournee weer georganiseerd door Nicolette Hoekmeijer en Andrea Kluitmann in samerwerking met het Nederlands Letterenfonds en wordt financieel ondersteund door het Nederlands Letterenfonds en het Lira fonds. (Foto: Facebook)

Maart 2016


Afgelopen maand werd opnieuw
 The State of Translation gehouden. Jaarlijks wordt deze rede georganiseerd door Spui25 in samenwerking met Athenaeum Boekhandel en Uitgeverij Wereldbibliotheek. Dit jaar stond de avond in het teken van de vertaler als redacteur en waren de sprekers Wil Hansen, Jerker Spits en Elly Schippers. Net als vorig jaar werd de avond gepresenteerd door Maarten Asscher. De lezingen zijn terug te lezen op vertaalverhaal.nl. (Foto: Athenaeum Boekhandel)

Februari 2016

Op 21 en 22 januari jl. vond in Antwerpen de afsluitende projectbijeenkomst van PETRA E plaats. De vertegenwoordigers van de deelnemende partners (de Taalunie, de KU Leuven, de Universiteit Utrecht en vijf andere Europese instellingen) zetten de puntjes op de i van het Framework Literair Vertalen dat gezamenlijk is ontwikkeld en in de loop van 2016 wordt gepresenteerd. Het Framework bouwt voort op de door het ELV ontwikkelde Leerlijn Literair Vertalen. Zie voor meer informatie http://taalunieversum.org/inhoud/petra-e

Januari 2016


In december werden in de Rode Hoed in Amsterdam voor de zeventiende maal de Literaire Vertaaldagen georganiseerd. Het thema was dit jaar 'Verzinnen wat er staat'. Naast lezingen van Aai Prins, Harm Damsma en Niek Miedema, sociologe Marjolijn Storm en Harrie Lemmens, vertelde Luk van Haute het in groten getale aanwezige publiek over de moeilijkheden die er komen kijken bij het vertalen van Japanse literatuur. (Foto: Nederlands Letterenfonds)