Vertaalfoto van de maand

Hier kun je alle foto's die vertaalfoto van de maand zijn geweest nog eens rustig bekijken.
Heb je zelf een leuke foto rond het thema vertalen (denk bijvoorbeeld aan een foto van je werkplek, een foto van een vertaler in actie, een foto van een ontmoeting tussen een auteur en zijn vertaler, etc., etc.), dan kun je deze mailen naar het ELV, eventueel inclusief onderschrift.

April 2016


De Vertalersgeluktournee is weer van start gegaan. De reeks begon dit jaar in Heemstede en zal via Velp, Groningen en Nijmegen eindigen in Amsterdam. Ook dit jaar wordt de tournee weer georganiseerd door Nicolette Hoekmeijer en Andrea Kluitmann in samerwerking met het Nederlands Letterenfonds en wordt financieel ondersteund door het Nederlands Letterenfonds en het Lira fonds. (Foto: Facebook)

Maart 2016


Afgelopen maand werd opnieuw
 The State of Translation gehouden. Jaarlijks wordt deze rede georganiseerd door Spui25 in samenwerking met Athenaeum Boekhandel en Uitgeverij Wereldbibliotheek. Dit jaar stond de avond in het teken van de vertaler als redacteur en waren de sprekers Wil Hansen, Jerker Spits en Elly Schippers. Net als vorig jaar werd de avond gepresenteerd door Maarten Asscher. De lezingen zijn terug te lezen op vertaalverhaal.nl. (Foto: Athenaeum Boekhandel)

Februari 2016

Op 21 en 22 januari jl. vond in Antwerpen de afsluitende projectbijeenkomst van PETRA E plaats. De vertegenwoordigers van de deelnemende partners (de Taalunie, de KU Leuven, de Universiteit Utrecht en vijf andere Europese instellingen) zetten de puntjes op de i van het Framework Literair Vertalen dat gezamenlijk is ontwikkeld en in de loop van 2016 wordt gepresenteerd. Het Framework bouwt voort op de door het ELV ontwikkelde Leerlijn Literair Vertalen. Zie voor meer informatie http://taalunieversum.org/inhoud/petra-e

Januari 2016


In december werden in de Rode Hoed in Amsterdam voor de zeventiende maal de Literaire Vertaaldagen georganiseerd. Het thema was dit jaar 'Verzinnen wat er staat'. Naast lezingen van Aai Prins, Harm Damsma en Niek Miedema, sociologe Marjolijn Storm en Harrie Lemmens, vertelde Luk van Haute het in groten getale aanwezige publiek over de moeilijkheden die er komen kijken bij het vertalen van Japanse literatuur. (Foto: Nederlands Letterenfonds)

December 2015


Ook dit jaar was er op het Crossing Border Festival weer de nodige aandacht voor literair vertalen. Op deze foto interviewt Tsead Bruinja auteur Sara Baume en haar vertaalster voor The Chronicles, Lette Vos. Andere vertalers die actief waren tijdens het project waren Alyson Coombes, Joëlle Feijen, Charlotte Pothuizen, Sonja Pudelko, Jenny Watson en Tuesday Bhambry (winnares van de 2015 Harvill Secker Young Translator’s Prize).

November 2015


Op 5 november organiseerde het ELV een expertmeeting over de leerlijn literair vertalen in Antwerpen. Opleiders, beleidsmakers en vertalers kwamen bijeen om te praten over de ontwikkelingen die de leerlijn sinds de presentatie ervan in 2014 heeft doorgemaakt en de toekomst van het Europese Framework for Literary Translation. De ontwikkeling van de leerlijn is een project van PETRA-E met acht Europese partners.

Oktober 2015


Tijdens Manuscripta kreeg Elly Schippers de Europese Literatuurprijs uitgereikt voor haar vertaling van Jenny Erpenbecks roman Een handvol sneeuw. De Europese Literatuurprijs bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het afgelopen jaar in het Nederlands werd vertaald.

September 2015


Gertjan Mulder, alias Brainpower, sloot dit jaar de Summer School af met een lezing over zijn hertaling van de Shakespeare klassieker Othello. Hij zette een oude vertaling van het stuk om naar het moderne en ritmische taalgebruik dat we kennen uit zijn raps. Hij illustreerde zijn verhaal met voorbeelden van zijn gebruik van spoken word dat zo ritmisch klonk dat het wel gerapt leek.