Deadline aanvraag projectsubsidies voor literaire vertalingen NLF

Datum: 15 april 2019

Het Nederlands Letterenfonds beoogt met de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen de Nederlandse literatuur te verrijken door de bevordering van vertalingen van belangrijk literair werk uit alle taalgebieden en genres. Literair vertalers kunnen met behulp van een projectsubsidie van het fonds investeren in kwaliteitsvolle vertalingen en in (de ontwikkeling van) hun talent. De eerstvolgende ronde sluit op 14 april 2019.

Voorwaarden

De aanvrager moet minstens één zelfstandige literaire vertaling hebben gemaakt (conform Modelcontract GAU/VvL). Deze mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan vier jaar. Bovendien moet het vertaaldebuut zijn vertaald uit dezelfde taal als de brontekst waarvoor een projectsubsidie wordt aangevraagd. Een duo-vertaling is toegestaan mits het project waarvoor wordt aangevraagd door hetzelfde duo wordt vertaald als de literaire debuutvertaling. Indien de vertaler al meerdere literaire vertalingen heeft gepubliceerd, gelden deze laatste drie eisen niet.

Voor het nieuw te vertalen boek moet de aanvrager met een uitgever zoals omschreven in de regeling een contract afsluiten dat minimaal de voorwaarden bevat van het Modelcontract van de Literaire Uitgeversgroep en de Auteursbond. Momenteel is het minimumtarief voor proza 6,6 eurocent per te vertalen woord; voor de vertaling van poëzie € 2,32 per regel met een minimum van € 40,79 per gedicht.

Aanvragen moeten altijd bij aanvang van de vertaling worden ingediend. Ze kunnen het hele jaar door worden ingestuurd; ze worden in 2019 in drie ronden behandeld. Per jaar kunnen maximaal vier vertaalprojecten worden voorgelegd.

De aanvrager moet de brontekst insturen, het vertaalproject toelichten en zijn aanvraag motiveren. Bij de beoordeling van de aanvraag betrekt het fonds de literaire kwaliteit van de brontekst. Bovendien spelen eerdere vertaalprestaties een grote rol.

Projecten waar meer dan twee vertalers aan werken komen in de nieuwe regeling niet meer voor subsidie in aanmerking. Een uitzondering kan worden gemaakt voor langlopende (meerjarige) projecten van grote omvang.

Er geldt een inkomensgrens: deze is voor 2019 vastgesteld op €45.000 belastbaar inkomen.

Wanneer indienen?

Voor 2019 zijn er drie subsidierondes waarin de aanvragen worden behandeld:

  • Aanvraag binnen vóór 15 december 2018: besluit naar verwachting half april.
  • Aanvraag binnen vóór 15 april 2019: besluit naar verwachting eind juli.
  • Aanvraag binnen vóór 15 augustus 2019: besluit naar verwachting eind november.

Aanvragen moeten altijd in het beginstadium van de vertaling worden ingediend. Wacht dus niet op de ‘sluitingsdatum’ van een specifieke ronde. U kunt uw aanvraag zonder bijlagen insturen. U krijgt vervolgens twee weken de tijd om uw aanvraag compleet te maken.

 

Kijk voor meer informatie over de regeling op de website van het Nederlands Letterenfonds.