België

Geplaatst op: 11 oktober 2017

Hier vind je een overzicht van vertaalopleidingen in België.

Aan de KU Leuven, één van de partneruniversiteiten van het ELV, is er de Master in het Vertalen op de campus Antwerpen. Je kunt kiezen uit de talen Duits, Engels, Frans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Spaans. De opleiding omvat een praktisch en een academisch-wetenschappelijk component. Naast praktische vertaalateliers krijg je vertaalwetenschappelijke vakken die je helpen nadenken over de vertaalpraktijk en die je methodologisch voorbereiden op je masterproef. Je kunt kiezen voor een stage.

Binnen deze master kun je voor een literair traject kiezen. Je kiest dan voor de ateliers literair vertalen en maakt een keuze uit vakken die rechtstreeks verband houden met literair vertalen. Een stage is optioneel.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Russisch 

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/master/vertalen/vertalen_antwerpen/index

Coördinator Chris van de Poel: Contact 

Sinds januari 2018 bestaat de Vertalersvakschool Antwerpen. De Vertalersvakschool biedt in Amsterdam en Antwerpen opleidingen, cursussen en losse werkgroepen, die je voorbereiden op de praktijk van het literair vertalen. Je leert van vooraanstaande vertalers uit Nederland en België hoe je een literair werk kunt doorgronden, welke basistechnieken je kunt toepassen en hoe je omgaat met verschillende genres. Ook volg je lessen Nederlands over stijl, tekstanalyse en de verschillende registers en regionale varianten van het Nederlands. Bovendien leer je hoe de boekenwereld in elkaar zit en hoe je in die wereld een plek kunt vinden als professioneel vertaler.

Talen in 2020/2021:
In het Nederlands uit het Engels (tweejarige opleiding), Frans (tweejarige opleiding), Duits (korte cursus) en Spaans (korte cursus)

Meer informatie

Website: http://www.vertalersvakschool.be/

 

Deze bachelor richt zich op taalverwerving, vertalen en tolken en interculturele communicatie. Je kiest twee vreemde talen, waarvan Engels, Frans of Duits er minstens een is. Daarnaast kun je kiezen uit Chinees, Italiaans of Spaans. Het studieprogramma is opgebouwd rond vier elementen: taalbeheersing & tekstanalyse en -productie, cultuur & interculturele communicatie, vertalen en academische vaardigheden. Deze bachelor geeft direct toegang tot de Master in het vertalen van hetzelfde instituut.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Mandarijn

Meer informatie

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/aanbod/bachelor-toegepaste-taalkunde/profiel/

In deze opleiding in Antwerpen verwerf je een doorgedreven kennis van twee vreemde talen en het Nederlands, gekoppeld aan een wetenschappelijke basis in de domeinen van de tekstwetenschap, de vertaal- en tolkwetenschap en de communicatiewetenschap. Je kiest voor minimum een schooltaal (Duits, Engels of Frans) die je combineert met een andere van deze talen of met een niet-schooltaal (Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans, Vlaamse Gebarentaal). De bachelor geeft directe toegang tot de master in het vertalen van hetzelfde instituut. De colleges vinden plaats op de Campus Sint-Andries in Antwerpen van de KU Leuven.

In het Nederlands uit het: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans.

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/bachelor/toegepaste-taalkunde/tt_antwerpen/index

Eenjarige masteropleiding die aansluit op de bachelor toegepaste taalkunde. Hoewel de master is gericht op zakelijk vertalen, kun je bij sommige talen in de vrije ruimte kiezen voor een vak literair vertalen.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Mandarijn, Portugees*
 

*Portugees zal verdwijnen uit het aanbod. Vanaf academiejaar 2021-2022 kun je niet meer kiezen voor een talencombinatie met Portugees.

Meer informatie

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/aanbod/master-vertalen/profiel/

Tweejarige opleiding literair vertalen in en uit het Frans voor professionele vertalers (deeltijd). Een van de vreemde talen is Nederlands. De opleiding richt zich volledig op literair vertalen en het cursusprogramma bestaat voornamelijk uit het vertalen van teksten, waarbij verschillende literaire genres aan bod komen. Je volgt de opleiding op afstand en in je eigen tempo; je kunt dan ook op ieder moment beginnen. 
Het centrum organiseert regelmatig workshops, seminars en stages gericht op literair vertalen onder leiding van professionals, praktijkmensen en academici. Workshops vinden plaats in Seneffe. 
Deelnemers zijn bij voorkeur al werkzaam als professioneel vertaler. Ingangseis is een afgeronde, relevante universitaire studie, maar voor belangstellenden met gelijkwaardig niveau is er een toelatingstest. 

Uit het Nederlands in het: Frans
In het Nederlands uit het: Frans

Meer informatie

Website: http://www.traduction-litteraire.com/

Driejarige bacheloropleiding tot tolk/vertaler voor studenten met als moedertaal Frans. De opleiding wordt georganiseerd binnen de Faculteit Vertaling en Tolken van het Institut Marie Haps. Studenten kiezen twee vreemde talen, met Nederlands als keuzemogelijkheid (in combinatie met Engels of Duits). De tweejarige masteropleiding tot vertaler sluit direct aan op de bachelor. Voor Nederlands is een hoog basisniveau vereist.

Uit het Nederlands in het: Frans
In het Nederlands uit het: Frans

Meer informatie

Website: https://www.usaintlouis.be/sl/2020/timh1ba.html

De opleiding duurt drie jaar en is bedoeld voor moedertaalsprekers Frans. Studenten kiezen voor twee van de volgende vreemde talen: Duits, Engels, Arabisch, Chinees, Spaans, Italiaans, Nederlands, Turks en Russisch. De specialisatie tot vertaler volgt in de aansluitende tweejarige master.

Uit het Nederlands in het: Frans

Meer informatie

Website: http://ti.ulb.ac.be/

Driejarige bacheloropleiding voorbereidend op de masters vertalen, tolken en journalistiek. Studenten kiezen voor twee vreemde talen uit de volgende opties: Duits, Engels, Frans en Spaans. Je kunt ook één vreemde taal combineren met Nederlands om je vaardigheden in je moedertaal te verfijnen. In het derde jaar kan gekozen worden voor een derde taal en dan maak je tevens een keuze voor vertalen, tolken of journalistiek. Vakken die aan de orde komen zijn onder andere taalverwerving, taalwetenschap en vertaalwetenschap.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: http://www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde/

Driejarige bacheloropleiding waarbij de nadruk ligt op de studie en het gebruik van het Nederlands en twee vreemde talen. Daarbij kun je als eerste vreemde taal kiezen uit Engels, Frans en Duits en als tweede vreemde taal uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Pools. De opleiding is vooral praktisch en is gericht op onder andere taalbeheersing en workshops vertalen. Gedurende de bachelor specialiseer je je in Vertalen, Tolken, Meertalige Communicatie of Journalistiek. Deze bachelor geeft rechtstreeks toegang tot de Master Vertalen. De colleges worden gegeven op de campus van Hogeschool-Universiteit Brussel.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans.
Uit het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans.

Meer informatie

Website: http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/bachelors/toegepaste_taalkunde/tt_brussel/index

Tweejarige masteropleiding vertalen, volgend op de bacheloropleiding van het ISTI. Hierin kan men zich specialiseren, waaronder in literair vertalen.

Uit het Nederlands in het: Frans
 

Meer informatie

Website: http://ti.ulb.ac.be/

Eenjarige masteropleiding vertalen die aansluit op de bachelor Toegepaste Taalkunde. Het programma bestaat uit de modules vertaalwetenschap, vertaalpraktijk en vertaalvaardigheid. Daarnaast is er een keuzeruimte waarin je bijvoorbeeld kunt kiezen voor literair vertalen of audiovisueel vertalen. 

Een stage is een verplicht onderdeel van het programma. De master is praktijkgericht en je leert daarom ook om te vertalen met behulp van vertaaltechnologie. Ook bereidt de master voor op het werken voor een vertaalbureau. 

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: http://www.vub.ac.be/opleiding/vertalen

Binnen dit eenjarige masterprogramma in Brussel kun je kiezen voor literair vertalen. Naast de vertaalwetenschap wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de praktijk van het vertalen, door middel van verschillende vertaalateliers en een stage.
Je maakt de keuze tussen één of twee vreemde talen naast het Nederlands en kunt kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans en Pools.  Met een Bachelor in de Toegepaste Taalkunde word je rechtstreeks toegelaten tot deze master. De colleges worden gegeven op de campus van de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools

Meer informatie

Website: http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/masters/vertalen/vertalen_brussel/index

Driejarige bacheloropleiding voorbereidend in de master in het tolken of vertalen. Studenten kiezen meteen aan het begin van de bachelor twee vreemde talen en deze keuze blijft gedurende de hele opleiding (ook tijdens een aansluitende masterstudie) ongewijzigd. Als eerste vreemde taal kun je kiezen uit Duits, Engels of Frans, aangevuld met ofwel een van deze drie ofwel Italiaans, Russisch, Spaans of Turks. 

De bachelor bestaat uit een aantal opleidingsonderdelen die in grotere gehelen samenhoren: naast de twee vreemde talen volg je ook algemene vakken en een pakket Nederlands. Je krijgt o.a. mondelijke en schriftelijke cursussen taalstructuren en taalpraktijk, waaronder vertalen, en er is ook aandacht voor de cultuur en de letterkunde van de gekozen talen. Vertaalwetenschap en vertaaltechnologie maken onderdeel uit van het pakket en daarnaast verrijk je je algemene kennis met vakken over onder meer recht en economie.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks

Meer informatie

website: http://www.vtc.ugent.be/bachelortoegepastetaalkunde

Eenjarige academische masteropleiding Vertalen. De master sluit aan op de bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde aan de Universiteit Gent. Je kiest twee vreemde talen: Duits, Engels of Frans, aangevuld met ofwel een van deze drie ofwel Italiaans, Russisch, Spaans of Turks. 

De opleiding heeft een praktisch karakter, met o.a. een verplichte stage, aandacht voor vertaalsoftware en effectief solliciteren, maar heeft wel een academisch niveau. Je leert zowel gespecialiseerde als literaire teksten te vertalen. In de keuzeruimte kan gekozen worden voor een extra taal naast de twee talen uit de bachelor, maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor literaire vertaaltheorie.
 

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks

Meer informatie

Website: http://www.vtc.ugent.be/mastervertalen

Tweejarige masteropleiding voor Franstaligen die aansluit op de bachelor. Je kiest in deze master twee talen; Nederlands kun je combineren met Engels of Duits. Een stage vormt onderdeel van de opleiding. 
Je kunt kiezen uit verschillende richtingen:

  1. Multidisciplinaire: vertaling van juridische, economische, technische, wetenschappelijke, literaire teksten etc.);
  2. Terminologie et société de l'information: elektronische vertaalhulpmiddelen, meertalige woordenboeken en databases;
  3. Institutions européennes: vertaling van teksten m.b.t. de EU.

Uit het Nederlands in het: Frans
 

Meer informatie

Website: https://uclouvain.be/prog-2020-trad2m