Duits

Geplaatst op: 01 oktober 2017

Hier vind je een overzicht van vertaalopleidingen Duits < > Nederlands over de hele wereld.

Aan de Universiteit Utrecht, één van de partneruniversiteiten van het ELV, kun je het anderhalf jaar durende programma Literair Vertalen (Vertaalwetenschap) volgen. Deze Utrechtse master is het enige academische programma in Nederland dat geheel gewijd is aan literair vertalen. Bovendien vind je er een unieke combinatie van praktische vertaling en academische vertaalreflectie. Bij Literair Vertalen focus je op domeinen van het literaire vertalen, maar ook op moderne en hedendaagse literatuur. Dit doe je met specifieke vertaalcursussen, maar ook via trainingen met professionele vertalers en een intensieve cursus literair vertalen. Die laatste cursus wordt in samenwerking met de KU Leuven gegeven, de andere partneruniversiteit van het ELV. Je kunt het programma volgen voor de brontalen Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.

Daarnaast is er ook de nieuwe master Professioneel Vertalen aan de Universiteit Utrecht. Beide masters hebben een studieduur van 1,5 jaar (90 EC).

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Meer informatie

Literair Vertalen: https://www.uu.nl/masters/literair-vertalen
Mastercoördinator dr. C. Koster: Contact  

Professioneel Vertalen: https://www.uu.nl/masters/professioneel-vertalen

 

Aan de KU Leuven, één van de partneruniversiteiten van het ELV, is er de Master in het Vertalen op de campus Antwerpen. Je kunt kiezen uit de talen Duits, Engels, Frans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Spaans. De opleiding omvat een praktisch en een academisch-wetenschappelijk component. Naast praktische vertaalateliers krijg je vertaalwetenschappelijke vakken die je helpen nadenken over de vertaalpraktijk en die je methodologisch voorbereiden op je masterproef. Je kunt kiezen voor een stage.

Binnen deze master kun je voor een literair traject kiezen. Je kiest dan voor de ateliers literair vertalen en maakt een keuze uit vakken die rechtstreeks verband houden met literair vertalen. Een stage is optioneel.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Russisch 

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/master/vertalen/vertalen_antwerpen/index

Coördinator Chris van de Poel: Contact 

De Vertalersvakschool leidt op tot literair vertaler. Het uitgangspunt is praktisch: literair en ambachtelijk zijn de trefwoorden. De opleiding wil alle aspecten belichten van het literair vertalen: proza, poëzie, essayistiek en jeugdliteratuur. De 2-jarige opleiding tot literair vertaler bestaat uit een basisjaar en een meesterjaar. Het eerste jaar bestaat uit drie trimesters van acht weken en drie aparte symposia op zaterdagen.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch

Sinds 2018 is de Vertalersvakschool ook gevestigd in Antwerpen

Meer informatie

Website: http://www.vertalersvakschool.nl

Het masterprogramma Vertalen aan de UvA is zowel een theoretische als een praktische opleiding. De opleiding duurt één jaar en is alleen toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Hebreeuws, Grieks, Latijn of Scandinavische of Slavische talen hebben afgerond. Studenten met een bachelordiploma Taalwetenschap of Literatuurwetenschap kunnen eveneens toegang krijgen tot de opleiding. Als aanvullende eis geldt dat alle belangstellenden het bachelorvak 'Theorie en praktijk van het vertalen' moeten hebben gevolgd óf een vergelijkbare vertaalkundige module van ten minste 12 EC. Studenten afkomstig van andere universiteiten kunnen een pre-master Vertalen volgen.

In het Nederlands uit het: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Meer informatie

Website: https://www.uva.nl/m-programmas/gsh/masters-nl/vertalen-taalwetenschappen/vertalen.html?origin=znSrDUT%2BQ5uz6dso72fBmw

In deze opleiding in Antwerpen verwerf je een doorgedreven kennis van twee vreemde talen en het Nederlands, gekoppeld aan een wetenschappelijke basis in de domeinen van de tekstwetenschap, de vertaal- en tolkwetenschap en de communicatiewetenschap. Je kiest voor minimum een schooltaal (Duits, Engels of Frans) die je combineert met een andere van deze talen of met een niet-schooltaal (Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans, Vlaamse Gebarentaal). De bachelor geeft directe toegang tot de master in het vertalen van hetzelfde instituut. De colleges vinden plaats op de Campus Sint-Andries in Antwerpen van de KU Leuven.

In het Nederlands uit het: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans.

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/bachelor/toegepaste-taalkunde/tt_antwerpen/index

Deze bachelor richt zich op taalverwerving, vertalen en tolken en interculturele communicatie. Je kiest twee vreemde talen, waarvan Engels, Frans of Duits er minstens een is. Daarnaast kun je kiezen uit Chinees, Italiaans of Spaans. Het studieprogramma is opgebouwd rond vier elementen: taalbeheersing & tekstanalyse en -productie, cultuur & interculturele communicatie, vertalen en academische vaardigheden. Deze bachelor geeft direct toegang tot de Master in het vertalen van hetzelfde instituut.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Mandarijn

Meer informatie

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/toegepaste-taalkunde-studeren/

 

Eenjarige masteropleiding die aansluit op de bachelor toegepaste taalkunde. Hoewel de master is gericht op zakelijk vertalen, kun je bij sommige talen in de vrije ruimte kiezen voor een vak literair vertalen.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Mandarijn, Portugees*
 

*Portugees zal verdwijnen uit het aanbod. Vanaf academiejaar 2021-2022 kun je niet meer kiezen voor een talencombinatie met Portugees.

Meer informatie

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/toegepaste-taalkunde-studeren/master-vertalen/

 

Driejarige bacheloropleiding Nederlands vanuit het Institut für Deutsche und Niederländische Philologie met aandacht voor vertalen. De universiteit biedt deze opleiding enkel aan als combinatieopleiding, waarbij de student naast een kernopleiding Nederlandse filologie (à 90 ECTS) nog één of twee andere opleidingen kan kiezen. Ook wordt de opleiding in verkorte vorm (à 30 of 60 ECTS) aangeboden. De opleiding ontvangt jaarlijks een Nederlandse writer in residence die lezingen en workshops geeft.

Uit het Nederlands in het Duits

Contactgegevens

Katharina Lenz
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlijn
Duitsland
+49 30 83854423
niedphil@zedat.fu-berlin.de
website: http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/niederlandistik/studium/bachelor

Een nieuwe tweejarige masteropleiding aan het Institut für Deutsche und Niederländische Philologie met aandacht voor vertalen. Het zwaartepunt van de opleiding ligt vooral op vergelijkende literatuurwetenschap. Er is ruimte voor een uitwisseling naar Nederland of België. Voor toelating is een vooropleiding met minstens 60 ECTS aan Neerlandistieke vakken vereist. Deze nieuwe opleiding start in de winter van 2014/15.

Uit het Nederlands in het: Duits
In het Nederlands uit het: Duits

Contactgegevens

Katharina Lenz
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlijn
Duitsland
+49 30 83854423
niedphil@zedat.fu-berlin.de
website: http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/niederlandistik/studium/master/index.html

Het VdÜ verzamelt op deze website cursussen, workshops en evenementen die in het Duits taalgebied worden aangeboden op het gebied van literair vertalen.

Uit het Nederlands in het: Duits
In het Nederlands uit het: Duits

Contactgegevens

VdÜ im Verband deutscher Schriftsteller in ver.di 
Heinrich Bleicher-Nagelsmann 
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlijn
Duitsland
+49 (0) 30 / 6956-23
vs@verdi.de
website: http://www.literaturuebersetzer.de

Uitgebreid aanbod aan evenementen, cursussen en beurzen op het gebied van literair vertalen in en uit het Duits, aangeboden door het Literarisches Colloquium Berlin. Jaarlijks zijn er bijvoorbeeld de Übersetzertag, een Sommerakademie en de Internationale Übersetzerwerkstatt bzw. das Internationale Treffen der Übersetzer deutscher Literatur. Voor deelname is enige ervaring (in de meeste gevallen in de vorm van een gepubliceerde vertaling) vereist.

Uit het Nederlands in het: Duits
In het Nederlands uit het: Duits

Contactgegevens

Am Sandwerder 5
D-14109 Berlijn
Duitsland
+49 30 816 996
mail@lcb.de
website: http://www.lcb.de/uebersetzer/

Masteropleiding vertaalwetenschap met Nederlands als mogelijke bron- en/of doeltaal. De opleiding duurt twee jaar en is toegankelijk voor studenten met een bacheloropleiding in een relevant onderwerp. Er wordt veel aandacht besteed aan taalkundige kwesties en verschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Duits, Frans
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Duits, Frans

Contactgegevens

Prof. H.P. van Coller
Posbus 339
9300 Bloemfontein
Zuid-Afrika
+27 51 401 2816
vcollerh.hum@ufs.ac.za
website: http://humanities.ufs.ac.za/content.aspx?DCode=140&DivCode=D003

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

PhDr. Jana Rakšányiová
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Gondova 2
818 01 Bratislava
Slowakije
+42 2 59339 245
jana.raksanyiova@centrum.sk
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

Prof. Dr. Herbert Van Uffelen (internationaal opleidingsdirecteur - herbert.van-uffelen.univie.ac.at)
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
A. Nováka 1
CZ - 60200 Brno
Tsjechië
+420 549 494 236
novakova@phil.muni.cz (afdeling Brno)
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629

Driejarige bacheloropleiding voorbereidend op de masters vertalen, tolken en journalistiek. Studenten kiezen voor twee vreemde talen uit de volgende opties: Duits, Engels, Frans en Spaans. Je kunt ook één vreemde taal combineren met Nederlands om je vaardigheden in je moedertaal te verfijnen. In het derde jaar kan gekozen worden voor een derde taal en dan maak je tevens een keuze voor vertalen, tolken of journalistiek. Vakken die aan de orde komen zijn onder andere taalverwerving, taalwetenschap en vertaalwetenschap.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: http://www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde/

 

Driejarige bacheloropleiding waarbij de nadruk ligt op de studie en het gebruik van het Nederlands en twee vreemde talen. Daarbij kun je als eerste vreemde taal kiezen uit Engels, Frans en Duits en als tweede vreemde taal uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Pools. De opleiding is vooral praktisch en is gericht op onder andere taalbeheersing en workshops vertalen. Gedurende de bachelor specialiseer je je in Vertalen, Tolken, Meertalige Communicatie of Journalistiek. Deze bachelor geeft rechtstreeks toegang tot de Master Vertalen. De colleges worden gegeven op de campus van Hogeschool-Universiteit Brussel.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans.
Uit het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans.

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/bachelor/toegepaste-taalkunde/tt_brussel/index

Eenjarige masteropleiding vertalen die aansluit op de bachelor Toegepaste Taalkunde. Het programma bestaat uit de modules vertaalwetenschap, vertaalpraktijk en vertaalvaardigheid. Daarnaast is er een keuzeruimte waarin je bijvoorbeeld kunt kiezen voor literair vertalen of audiovisueel vertalen. 

Een stage is een verplicht onderdeel van het programma. De master is praktijkgericht en je leert daarom ook om te vertalen met behulp van vertaaltechnologie. Ook bereidt de master voor op het werken voor een vertaalbureau. 

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: http://www.vub.ac.be/opleiding/vertalen

 

Binnen dit eenjarige masterprogramma in Brussel kun je kiezen voor literair vertalen. Naast de vertaalwetenschap wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de praktijk van het vertalen, door middel van verschillende vertaalateliers en een stage.
Je maakt de keuze tussen één of twee vreemde talen naast het Nederlands en kunt kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans en Pools.  Met een Bachelor in de Toegepaste Taalkunde word je rechtstreeks toegelaten tot deze master. De colleges worden gegeven op de campus van de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/master/vertalen/vertalen_brussel/index

 

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

Dr. Márta Kántor-Faragó
Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet
Egyetem tér 1 Pf. 47
4010 Debrecen
Hongarije
+36 303 64 3037
mfarago@hotmail.com of kantorfarago.marta@chello.hu
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629

Driejarige bacheloropleiding voorbereidend in de master in het tolken of vertalen. Studenten kiezen meteen aan het begin van de bachelor twee vreemde talen en deze keuze blijft gedurende de hele opleiding (ook tijdens een aansluitende masterstudie) ongewijzigd. Als eerste vreemde taal kun je kiezen uit Duits, Engels of Frans, aangevuld met ofwel een van deze drie ofwel Italiaans, Russisch, Spaans of Turks. 

De bachelor bestaat uit een aantal opleidingsonderdelen die in grotere gehelen samenhoren: naast de twee vreemde talen volg je ook algemene vakken en een pakket Nederlands. Je krijgt o.a. mondelijke en schriftelijke cursussen taalstructuren en taalpraktijk, waaronder vertalen, en er is ook aandacht voor de cultuur en de letterkunde van de gekozen talen. Vertaalwetenschap en vertaaltechnologie maken onderdeel uit van het pakket en daarnaast verrijk je je algemene kennis met vakken over onder meer recht en economie.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks

Meer informatie

website: http://www.vtc.ugent.be/bachelortoegepastetaalkunde

 

Eenjarige academische masteropleiding Vertalen. De master sluit aan op de bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde aan de Universiteit Gent. Je kiest twee vreemde talen: Duits, Engels of Frans, aangevuld met ofwel een van deze drie ofwel Italiaans, Russisch, Spaans of Turks. 

De opleiding heeft een praktisch karakter, met o.a. een verplichte stage, aandacht voor vertaalsoftware en effectief solliciteren, maar heeft wel een academisch niveau. Je leert zowel gespecialiseerde als literaire teksten te vertalen. In de keuzeruimte kan gekozen worden voor een extra taal naast de twee talen uit de bachelor, maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor literaire vertaaltheorie.
 

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks

Meer informatie

Website: http://www.vtc.ugent.be/mastervertalen

 

Driejarige bacheloropleiding tot tolk/vertaler die vertaalvaardigheden combineert met vakken over vertaalwetenschap. Nederlands is binnen deze opleiding een C-taal en kan alleen bestudeerd worden in combinatie met één of meerdere B-talen: Duits als vreemde taal, Engels, Italiaans, Frans, Spaans, Russisch, Portugees, Pools, Arabisch of Nieuwgrieks. Het is voor externen mogelijk om als 'Gasthörer' losse cursussen te volgen tegen betaling (voor meer informatie: http://www.studium.uni-mainz.de/gasthoererschaft/).

Uit het Nederlands in het: Duits
In het Nederlands uit het: Duits

Contactgegevens

Frau Dipl.-Übersetzerin Annica Viterale M.A
An der Hochschule 2
76711 Germersheim
Duitsland
+49 7274 50835 520
a.viterale@uni-mainz.de (algemene informatie)
website: http://www.fask.uni-mainz.de/229.php

Een tweejarige masteropleiding die de mogelijkheid biedt om meerdere vreemde talen aan één 'Grundsprache' te verbinden. Nederlands is in dit systeem een C-taal en kan alleen bestudeerd worden naast een van de B-talen: Duits als vreemde taal, Chinees, Engels, Italiaans, Frans, Spaans, Russisch, Portugees, Pools, Arabisch of Nieuwgrieks. De master biedt literair vertalen aan als zwaartepunt binnen de opleiding (onder de titel 'Literatur- und Medienübersetzen'). Het als 'Gasthörer' volgen van losse cursussen is tegen betaling mogelijk voor externen (voor meer informatie: zsb@verwaltung.uni-mainz.de).

Uit het Nederlands in het: Duits
In het Nederlands uit het: Duits

Contactgegevens

Frau Dipl.-Übersetzerin Annica Viterale M.A.
An der Hochschule 2
76726 Germersheim
Duitsland
+49 7274 50835 520
a.viterale@uni-mainz.de (algemene informatie)
website: http://www.fb06.uni-mainz.de/studium/560.php

Verschillende zomercursussen (maart-september) en online (mini-)cursussen over vertalen, tolken en vertaalwetenschap. Nederlands is geen vaste bron- of doeltaal, maar kan bij minimaal zeven belangstellenden vaak wel toegevoegd worden. De cursussen zijn zowel bedoeld voor studenten germanistiek en vertaalwetenschap als voor professionele tolken en vertalers.

Uit het Nederlands in het: Duits
In het Nederlands uit het: Duits

Contactgegevens

Fachbereichs Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft (FTSK) Germersheim
An der Hochschule 2
76711 Germersheim
Duitsland
+49 7274 / 50835518
isg@uni-mainz.de (zomercursussen) of accorin@uni-mainz.de (online cursussen)
website: http://www.isg.fask.uni-mainz.de

Nederlands wordt alleen gegeven als specialisatie- of bijvakrichting van de voltijdstudie Duits.

Uit het Nederlands in het: Duits

Contactgegevens

Drs. R. Zondergeld (rzonder@gdwg.de)
Käte-Hamburger-Weg 3
37073 Göttingen
Duitsland
+49 551 397534
deutsche.philologie@phil.uni-goettingen.de
website: http://www.uni-goettingen.de/de/sh/15027.html

Schriftelijke HBO bacheloropleiding tot vertaler. Je kunt kiezen voor een opleiding Vertaler Engels, Duits, Frans of Spaans. Het accent bij de HBO-opleiding Vertaler ligt uiteraard op vertalen. Zowel van de gekozen brontaal naar het Nederlands als andersom. Hierbij is er aandacht voor verschillende invalshoeken. Vakken als grammatica, linguïstiek, lees- en spreekvaardigheid bieden de nodige ondersteuning. De opleiding behandelt diverse digitale en papieren vertaalhulpmiddelen en gaat in op zelfstandig ondernemen/freelance vertalen. Bovendien is er aandacht voor maatschappelijke en culturele verschillen tussen Nederland en anderstalige gebieden waar rekening mee gehouden moet worden bij het maken van een vertaling. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht en een stage. Het volledige programma neemt minimaal drie jaar in beslag. Cursisten krijgen persoonlijke begeleiding en acht zaterdagen per jaar is er een mondelinge lesdag. Toelatingseisen: mbo4/havo/vwo-niveau; een verzoek om vrijstelling op basis van andere ervaring of een toelatingsexamen is mogelijk voor kandidaten van 21 jaar of ouder. Ook kun je een losse cursus volgen over het vertalen. Zo biedt het LOI de volgende cursussen: inleiding literair vertalen, inleiding technisch vertalen, inleiding medisch vertalen, inleiding juridisch vertalen, inleiding financieel-economisch vertalen en vertalen in de praktijk. Alle cursussen worden aangeboden voor zowel vertalers uit het Engels, Duits, Frans en Spaans. Het LOI gaat ervan uit dat deelnemers aan de cursussen een (ver)taalopleiding op HBO- of WO-niveau hebben afgerond.

In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: https://www.loi.nl/hogeschool/hbo-bachelors?cat=Taalvaardigheid_Vertalen

Vier jaar durende bacheloropleiding vertalen. Engels is verplicht met daarnaast Duits, Frans of Spaans. In het derde jaar wordt de hoofdtaal bepaald. De studenten verblijven verplicht enige tijd in het buitenland en in het vierde jaar is er een verplichte beroepsstage van enkele maanden. De opleiding richt zich op de gebieden juridisch, financieel en technisch vertalen. Toelatingseis: eindexamen havo/vwo in Engels en eventueel Frans of Duits, of aantoonbaar equivalent niveau. Belangstellenden boven de 21 jaar kunnen een toelatingstest doen. 

In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: http://www.vacmaastricht.nl/

Tweejarige master aangeboden door het Haus der Niederlände in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het cursusaanbod wordt verdeeld over de twee steden. De opleiding richt zich op literair vertalen en cultuurtransfer tussen de talen Nederlands en Duits. Een bacheloropleiding in de Neerlandistiek of Germanistiek is vereist voor toelating.

Uit het Nederlands in het: Duits
In het Nederlands uit het: Duits

Contactgegevens

Institut für Niederländische Philologie
Alter Steinweg 6/7
D-48143 Münster
Duitsland
+49 251 83-28521
niedphil@uni-muenster.de
website: http://www.uni-muenster.de/HausDerNiederlande/institut/studieren/studiengaenge/MA/luk.html

Driejarige bacheloropleiding Nederlands met aandacht voor vertalen en vertaalwetenschap. De universiteit biedt deze opleiding enkel aan als combinatieopleiding, waarbij de student naast een kernopleiding Nederlandse filologie (à 90 ECTS) nog één of twee andere opleidingen kan kiezen. Ook wordt de opleiding in verkorte vorm (à 30 of 60 ECTS) aangeboden.

Uit het Nederlands in het: Duits

Contactgegevens

Drs. Foekje Reitsma
Carl von Ossietzky Universität
Fak. III
Institut für Niederlandistik 
D-26111 Oldenburg
Duitsland
+49 (0) 441 798 2045
foekje.reitsma@uni-oldenburg.de
website: http://www.uni-oldenburg.de/niederlandistik/studium/bachelor/

Tweejarige masteropleiding die aansluit op de bachelor Neerlandistiek met aandacht voor vertalen en vertaalwetenschap.

Uit het Nederlands in het: Duits
In het Nederlands uit het: Duits

Contactgegevens

Institut für Niederlandistik
Carl von Ossietzky Universität 
Fakultät III
D-26111 Oldenburg
Duitsland
+49 (0) 441 - 798 23
niederlandistik@uni-oldenburg.de
website: http://www.uni-oldenburg.de/niederlandistik/studium/master/

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

Dr. Wilken Engelbrecht (hoofd vakgroep)
Katedra nederlandistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Krížkovského 10
771 80 Olomouc
Tsjechië
+420 58 563 3206
wilken.engelbrecht@seznam.cz
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629

Eenjarige opleiding die voorbereidt op de MA in Vertaling. Er wordt aandacht besteed aan de praktijk en theorie van het vertalen, tolken en redigeren. De student kan zelf naast de algemene vakken kiezen voor een specialisatie in literair of vaktalig vertalen, of een module over Bijbelvertalen volgen. Voor toelating is een BA in een moderne taal verplicht en moet een toelatingsexamen worden gemaakt.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Engels, Duits, Frans
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Engels, Duits, Frans

Contactgegevens

Prof. Louise Viljoen
Departement Afrikaans en Nederlands
Privaatsak X1
Kamer 680
Letteregebou
Matieland
7602 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 2157
lv@sun.ac.za
website: http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/afr-ndl/programme/Honneurs%20in%20Vertaling

Verschillende korte seminars (5-8 dagen) aan het Europäisches Übersetzer-Kollegium in Straelen over uiteenlopende thema's, genres, vertaalproblemen en beroepsaspecten. Er is een jaarlijks wisselend groepje translators in residence aan het instituut verbonden. Deelnemers moeten beschikken over aantoonbare vertaalervaring.

Uit het Nederlands in het: Duits
In het Nederlands uit het: Duits

Contactgegevens

Europäisches Übersetzer-Kollegium
Kuhstrasse 15-19
D-47638 Straelen
Duitsland
+49 2834 1068
euk.straelen@t-online.de
website: http://www.euk-straelen.de/

Vierjarige deeltijd-bacheloropleiding tot vertaler. Er zijn 8 bijeenkomsten per jaar op zaterdag. De opleiding is ook goed op afstand te volgen, bijvoorbeeld wanneer men in het buitenland woont.
De studie bestaat uit taalspecifieke werkcolleges en taaloverstijgende hoorcolleges die onder andere voorbereiden op de beroepsaspecten. In het derde en vierde jaar volgt de student 'minors', dit zijn kortlopende series colleges over een bepaald onderwerp (waaronder bij sommige talen literair vertalen) en zijn bedoeld voor verdieping of verbreding van de kennis.
Er is in de laatste fase van de studie ook een stageperiode, waarin de student daadwerkelijk in de beroepspraktijk aan de slag gaat.
Enkele vakken (onder andere vertalen, tolken, maatschappijkennis) worden door de Stichting Nationale Examens Vertaler Tolk (SNEVT) geëxamineerd.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans

Meer informatie

Website: http://itv-hogeschool.nl/

 

Universitaire studie Nederlands met keuzevakken over vertalen. De studie duurt vier jaar. Losse cursussen over vertalen zijn niet toegankelijk voor geïnteresseerden van buiten de universiteit.

Uit het Nederlands in het: Duits
In het Nederlands uit het: Duits

Contactgegevens

Prof. Dr. Herbert van Uffelen (herbert.van-uffelen@univie.ac.at)
Universität Wien
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abt. NEDERLANDISTIK
Dr. Karl Lueger-Ring 1
1010 Wenen
Oostenrijk
(00 43) 1 - 4277 430
nederlandistik.spl@univie.ac.at
website: https://www.ned.univie.ac.at/node/13726

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

Prof. Dr. Herbert Van Uffelen
Universität Wien, Institut für EVSL, Abteilung Nederlandistik
Universitätsring 1
1010 Wenen
Oostenrijk
+43 1 4277 430 33
herbert.van-uffelen@univie.ac.at
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

Dr. Boleslaw Rajman (hoofd vakgroep)
Uniwersytet Wroclawski, Erasmus Leerstoel voor Nederlandse Filologie
ul. Kuznicza 22
50 138 Wroclaw
Polen
+48 71 3752 788
rajman@uni.wroc.pl
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629