Engels

Geplaatst op: 01 oktober 2017

Hier vind je een overzicht van vertaalopleidingen Engels < > Nederlands over de hele wereld.

Aan de Universiteit Utrecht, één van de partneruniversiteiten van het ELV, kun je het anderhalf jaar durende programma Literair Vertalen (Vertaalwetenschap) volgen. Deze Utrechtse master is het enige academische programma in Nederland dat geheel gewijd is aan literair vertalen. Bovendien vind je er een unieke combinatie van praktische vertaling en academische vertaalreflectie. Bij Literair Vertalen focus je op domeinen van het literaire vertalen, maar ook op moderne en hedendaagse literatuur. Dit doe je met specifieke vertaalcursussen, maar ook via trainingen met professionele vertalers en een intensieve cursus literair vertalen. Die laatste cursus wordt in samenwerking met de KU Leuven gegeven, de andere partneruniversiteit van het ELV. Je kunt het programma volgen voor de brontalen Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.

Daarnaast is er ook de nieuwe master Professioneel Vertalen aan de Universiteit Utrecht. Beide masters hebben een studieduur van 1,5 jaar (90 EC).

In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans

Meer informatie

Literair Vertalen: https://www.uu.nl/masters/literair-vertalen
Mastercoördinator dr. C. Koster: Contact  

Professioneel Vertalen: https://www.uu.nl/masters/professioneel-vertalen

Aan de KU Leuven, één van de partneruniversiteiten van het ELV, is er de Master in het Vertalen op de campus Antwerpen. Je kunt kiezen uit de talen Duits, Engels, Frans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Spaans. De opleiding omvat een praktisch en een academisch-wetenschappelijk component. Naast praktische vertaalateliers krijg je vertaalwetenschappelijke vakken die je helpen nadenken over de vertaalpraktijk en die je methodologisch voorbereiden op je masterproef. Je kunt kiezen voor een stage.

Binnen deze master kun je voor een literair traject kiezen. Je kiest dan voor de ateliers literair vertalen en maakt een keuze uit vakken die rechtstreeks verband houden met literair vertalen. Een stage is optioneel.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Russisch 

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/master/vertalen/vertalen_antwerpen/index

Coördinator Chris van de Poel: Contact 

De Vertalersvakschool leidt op tot literair vertaler. Het uitgangspunt is praktisch: literair en ambachtelijk zijn de trefwoorden. De opleiding wil alle aspecten belichten van het literair vertalen: proza, poëzie, essayistiek en jeugdliteratuur. De 2-jarige opleiding tot literair vertaler bestaat uit een basisjaar en een meesterjaar. Het eerste jaar bestaat uit drie trimesters van acht weken en drie aparte symposia op zaterdagen.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch

Sinds 2018 is de Vertalersvakschool ook gevestigd in Antwerpen

Meer informatie

Website: http://www.vertalersvakschool.nl

 

Eén- of tweejarige master in vertaalpraktijk- en wetenschap. De studie werkt samen met de afdeling Comparative Literature. Studenten mogen meer dan één bron- of doeltaal kiezen naast het Engels. Voor toelating zijn een BA-diploma en bewijs van goede beheersing van het Engels (in de vorm van een IELTS- of TOEFL-certificaat) vereist.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Edwin Gentzler
Translation Center
19 Herter Hall
161 Presidents Drive
01003-9312 Amherst, MA
Verenigde Staten
+1 413 545 2203
gentzler@complit.umass.edu
website: http://www.umasstranslation.com/academics/ma-in-translation-studies/

Eenjarige specialisatie binnen de MA Communicatie en Informatiewetenschappen. Het programma Schrijven en Vertalen (alleen Engels-Nederlands) leidt je op tot een vertaler of tekstschrijver die bij het toepassen van professionele schrijf- en vertaalvaardigheden kan putten uit taal- en tekstwetenschappelijke kennis. Het gaat onder andere over de verschillen tussen het Engels en het Nederlands, vertaalstrategieën, tekststrategieën, tekstkwaliteit en tekstoptimalisering. Het programma heeft twee varianten: je kunt kiezen voor de variant Schrijven, en voor de variant Vertalen. Schrijven en Vertalen heeft twee gezamenlijke vakken. Daarnaast zijn er specifieke vakken voor de variant Vertalen. Studenten die voor Vertalen kiezen, hebben de mogelijkheid om stage te lopen.

In het Nederlands uit het: Engels

Meer informatie

Website: https://masters.vu.nl/en/programmes/communicatie-informatiewetenschappen-schrijven-vertalen/index.aspx

Het masterprogramma Vertalen aan de UvA is zowel een theoretische als een praktische opleiding. De opleiding duurt één jaar en is alleen toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Hebreeuws, Grieks, Latijn of Scandinavische of Slavische talen hebben afgerond. Studenten met een bachelordiploma Taalwetenschap of Literatuurwetenschap kunnen eveneens toegang krijgen tot de opleiding. Als aanvullende eis geldt dat alle belangstellenden het bachelorvak 'Theorie en praktijk van het vertalen' moeten hebben gevolgd óf een vergelijkbare vertaalkundige module van ten minste 12 EC. Studenten afkomstig van andere universiteiten kunnen een pre-master Vertalen volgen.

In het Nederlands uit het: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Meer informatie

Website: https://www.uva.nl/m-programmas/gsh/masters-nl/vertalen-taalwetenschappen/vertalen.html?origin=znSrDUT%2BQ5uz6dso72fBmw

Tweejarige masteropleiding met veel vertaalrelevante vakken in het keuzepakket. Aan de faculteit zijn docenten en student-assistenten met kennis van 47 talen verbonden, waaronder Nederlands. Er zijn mogelijkheden voor een PhD-traject. Een afgeronde, relevante studie met goed eindresultaat en bewijs van goede beheersing van het Engels (d.m.v. een TOEFL of IELTS-test) zijn vereist.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Department of Comparative Literature
435 South State Street
Ann Arbor MI
48109-1003 Ann Arbor, MI
Verenigde Staten
+1 734 763 2351
complit.info@umich.edu
website: http://www.lsa.umich.edu/complit/graduate

Deze bachelor richt zich op taalverwerving, vertalen en tolken en interculturele communicatie. Je kiest twee vreemde talen, waarvan Engels, Frans of Duits er minstens een is. Daarnaast kun je kiezen uit Chinees, Italiaans of Spaans. Het studieprogramma is opgebouwd rond vier elementen: taalbeheersing & tekstanalyse en -productie, cultuur & interculturele communicatie, vertalen en academische vaardigheden. Deze bachelor geeft direct toegang tot de Master in het vertalen van hetzelfde instituut.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Mandarijn

Meer informatie

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/toegepaste-taalkunde-studeren/

 

In deze opleiding in Antwerpen verwerf je een doorgedreven kennis van twee vreemde talen en het Nederlands, gekoppeld aan een wetenschappelijke basis in de domeinen van de tekstwetenschap, de vertaal- en tolkwetenschap en de communicatiewetenschap. Je kiest voor minimum een schooltaal (Duits, Engels of Frans) die je combineert met een andere van deze talen of met een niet-schooltaal (Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans, Vlaamse Gebarentaal). De bachelor geeft directe toegang tot de master in het vertalen van hetzelfde instituut. De colleges vinden plaats op de Campus Sint-Andries in Antwerpen van de KU Leuven.

In het Nederlands uit het: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans.

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/bachelor/toegepaste-taalkunde/tt_antwerpen/index

Eenjarige masteropleiding die aansluit op de bachelor toegepaste taalkunde. Hoewel de master is gericht op zakelijk vertalen, kun je bij sommige talen in de vrije ruimte kiezen voor een vak literair vertalen.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Mandarijn, Portugees*
 

*Portugees zal verdwijnen uit het aanbod. Vanaf academiejaar 2021-2022 kun je niet meer kiezen voor een talencombinatie met Portugees.

Meer informatie

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/toegepaste-taalkunde-studeren/master-vertalen/

Sinds januari 2018 bestaat de Vertalersvakschool Antwerpen. De Vertalersvakschool biedt in Amsterdam en Antwerpen opleidingen, cursussen en losse werkgroepen, die je voorbereiden op de praktijk van het literair vertalen. Je leert van vooraanstaande vertalers uit Nederland en België hoe je een literair werk kunt doorgronden, welke basistechnieken je kunt toepassen en hoe je omgaat met verschillende genres. Ook volg je lessen Nederlands over stijl, tekstanalyse en de verschillende registers en regionale varianten van het Nederlands. Bovendien leer je hoe de boekenwereld in elkaar zit en hoe je in die wereld een plek kunt vinden als professioneel vertaler.

Talen in 2020/2021:
In het Nederlands uit het Engels (tweejarige opleiding), Frans (tweejarige opleiding), Duits (korte cursus) en Spaans (korte cursus)

Meer informatie

Website: http://www.vertalersvakschool.be/

Major Nederlands, ook mogelijk als minor- en/of honoursprogramma bij andere bachelor- of masteropleiding. Naast vertaalrelevante vakken wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse en Vlaamse cultuur en geschiedenis.

Uit het Nederlands in het: Engels

Contactgegevens

Jeroen Dewulf (programmadirecteur)
Dutch Studies, 5319 Dwinelle Halle
94720-3243 Berkeley, CA
Verenigde Staten
+1 510 643 2004
jdewulf@berkeley.edu
website: http://dutch.berkeley.edu/

Driejarige bacheloropleiding voorbereidend op de masters vertalen, tolken en journalistiek. Studenten kiezen voor twee vreemde talen uit de volgende opties: Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Je kunt ook één vreemde taal combineren met Nederlands om je vaardigheden in je moedertaal te verfijnen. In het derde jaar kan gekozen worden voor een derde taal en dan maak je tevens een keuze voor vertalen, tolken of journalistiek. Vakken die aan de orde komen zijn onder andere taalverwerving, taalwetenschap en vertaalwetenschap.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Contactgegevens

Infopunt Studenten
Pleinlaan 2 & 5
1050 Brussel
België
+32 2 6292010
info@vub.ac.be
website: http://www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde/

Driejarige bacheloropleiding waarbij de nadruk ligt op de studie en het gebruik van het Nederlands en twee vreemde talen. Daarbij kun je als eerste vreemde taal kiezen uit Engels, Frans en Duits en als tweede vreemde taal uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Pools. De opleiding is vooral praktisch en is gericht op onder andere taalbeheersing en workshops vertalen. Gedurende de bachelor specialiseer je je in Vertalen, Tolken, Meertalige Communicatie of Journalistiek. Deze bachelor geeft rechtstreeks toegang tot de Master Vertalen. De colleges worden gegeven op de campus van Hogeschool-Universiteit Brussel.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans.
Uit het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans.

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/bachelor/toegepaste-taalkunde/tt_brussel/index

Eenjarige masteropleiding vertalen die aansluit op de bachelor Toegepaste Taalkunde. Het programma bestaat uit de modules vertaalwetenschap, vertaalpraktijk en vertaalvaardigheid. Daarnaast is er een keuzeruimte waarin je bijvoorbeeld kunt kiezen voor literair vertalen of audiovisueel vertalen. 

Een stage is een verplicht onderdeel van het programma. De master is praktijkgericht en je leert daarom ook om te vertalen met behulp van vertaaltechnologie. Ook bereidt de master voor op het werken voor een vertaalbureau. 

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: http://www.vub.ac.be/opleiding/vertalen

Binnen dit eenjarige masterprogramma in Brussel kun je kiezen voor literair vertalen. Naast de vertaalwetenschap wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de praktijk van het vertalen, door middel van verschillende vertaalateliers en een stage.
Je maakt de keuze tussen één of twee vreemde talen naast het Nederlands en kunt kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans en Pools.  Met een Bachelor in de Toegepaste Taalkunde word je rechtstreeks toegelaten tot deze master. De colleges worden gegeven op de campus van de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/master/vertalen/vertalen_brussel/index

Eénjarige masteropleiding gespecialiseerd in literair vertalen. Hoewel Nederlands niet tot het vaste aanbod van talen behoort, beschikt de opleiding over de mogelijkheden om deze taal toe te voegen aan het curriculum. In dit jaar werk je zowel naar een portfolio met eigen vertalingen als naar een masterscriptie toe.

Uit het Nederlands in het: Engels 
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Dr. Peter Arnds
Trinity College
College Green
2 Dublin
Ierland
+353 1 896 1000
arndsp@tcd.ie
website: https://www.tcd.ie/langs-lits-cultures/postgraduate/literary_translation/index.php

Masteropleiding die zich vooral richt op professioneel vertalen en vertaalwetenschappelijk onderzoek. Naast het talenpaar Nederlands-Engels kunnen uit de volgende talen nog één of twee 'twee talen' worden gekozen: Chinees, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Japans, Koreaans, Russisch, Spaans, Turks en gebarentaal. Toelatingseisen zijn een bacheloropleiding in bron- of doeltaal of in vertalen en een goede beheersing van de gekozen talen. Voor internationale studenten is ook een TOEFL- of IELTS-kwalificatie is vereist.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Mrs Lucia Luck (lucia.luck@durham.ac.uk)
School of Modern Languages and Cultures
Durham University
Elvet Riverside
DH1 3JT Durham
Groot-Brittannië
+44 191 334 2238

website: https://www.dur.ac.uk/mlac/postgraduate/transstuds/

Masteropleiding die zich volledig richt op literair vertalen. De nadruk ligt op de creativiteit van literair vertalen. Er wordt tevens aandacht besteed aan vertaalwetenschap. De opleiding duurt 12 (voltijds) of 24 maanden (deeltijds).Een afgeronde, relevante studie met goed eindresultaat en bewijs van goede beheersing van het Engels (d.m.v. een TOEFL of IELTS-test) zijn vereist. Engels is altijd bron- of doeltaal; studenten mogen twee andere talen kiezen om naar en uit te vertalen.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Dr. Charlotte Bosseaux (charlotte.bosseaux@ed.ac.uk)
School of Literatures, Languages and Cultures
David Hume Tower
George Square
EH8 9JX Edinburgh
Groot-Brittannië
+44 131 651 1822
llc.pgadmissions@ed.ac.uk
website: http://www.ed.ac.uk/literatures-languages-cultures/graduate-school/our-degrees/translation-studies/msc-literary-translation

Twee weken durende zomercursus vertaalwetenschap, verzorgd door drie universiteiten. De cursus houdt zich uitsluitend bezig met vertaalwetenschappelijk onderzoek, niet met praktische vertaaloefening. Inschrijfkosten zijn ongeveer £1000. De zomercursus vindt jaarlijks plaats in de laatste week van juni en de eerste week van juli, steeds aan een andere van de drie participerende universiteiten. Actuele informatie daarover staat op de website. Een (bijna) voltooide Masteropleiding in een relevant onderwerp is een vereiste voor deelname.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Edinburgh, Londen, Manchester
Groot-Brittannië

d.goluch.09@ucl.ac.uk
website: http://www.researchschool.org/

Driejarige bacheloropleiding voorbereidend in de master in het tolken of vertalen. Studenten kiezen meteen aan het begin van de bachelor twee vreemde talen en deze keuze blijft gedurende de hele opleiding (ook tijdens een aansluitende masterstudie) ongewijzigd. Als eerste vreemde taal kun je kiezen uit Duits, Engels of Frans, aangevuld met ofwel een van deze drie ofwel Italiaans, Russisch, Spaans of Turks. 

De bachelor bestaat uit een aantal opleidingsonderdelen die in grotere gehelen samenhoren: naast de twee vreemde talen volg je ook algemene vakken en een pakket Nederlands. Je krijgt o.a. mondelijke en schriftelijke cursussen taalstructuren en taalpraktijk, waaronder vertalen, en er is ook aandacht voor de cultuur en de letterkunde van de gekozen talen. Vertaalwetenschap en vertaaltechnologie maken onderdeel uit van het pakket en daarnaast verrijk je je algemene kennis met vakken over onder meer recht en economie.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks

Meer informatie

website: http://www.vtc.ugent.be/bachelortoegepastetaalkunde

Eenjarige academische masteropleiding Vertalen. De master sluit aan op de bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde aan de Universiteit Gent. Je kiest twee vreemde talen: Duits, Engels of Frans, aangevuld met ofwel een van deze drie ofwel Italiaans, Russisch, Spaans of Turks. 

De opleiding heeft een praktisch karakter, met o.a. een verplichte stage, aandacht voor vertaalsoftware en effectief solliciteren, maar heeft wel een academisch niveau. Je leert zowel gespecialiseerde als literaire teksten te vertalen. In de keuzeruimte kan gekozen worden voor een extra taal naast de twee talen uit de bachelor, maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor literaire vertaaltheorie.
 

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks

Meer informatie

Website: http://www.vtc.ugent.be/mastervertalen

Met de minor Vertalen kun je kennis maken met het beroep van vertaler. De cursussen zijn gericht op vertalen uit het Engels in het Nederlands en uit het Nederlands in het Engels en is toegankelijk voor studenten uit alle disciplines. De minor is een goede voorbereiding op de aansluitende Master Vertalen in Leiden. Het programma omvat praktische vertaalcursussen, maar ook een inleiding in de vertaalwetenschap.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Meer informatie

website: https://studiegids.universiteitleiden.nl/en/studies/3963/vertalen-engels-nederlands#tab-3

Schriftelijke HBO bacheloropleiding tot vertaler. Je kunt kiezen voor een opleiding Vertaler Engels, Duits, Frans of Spaans. Het accent bij de HBO-opleiding Vertaler ligt uiteraard op vertalen. Zowel van de gekozen brontaal naar het Nederlands als andersom. Hierbij is er aandacht voor verschillende invalshoeken. Vakken als grammatica, linguïstiek, lees- en spreekvaardigheid bieden de nodige ondersteuning. De opleiding behandelt diverse digitale en papieren vertaalhulpmiddelen en gaat in op zelfstandig ondernemen/freelance vertalen. Bovendien is er aandacht voor maatschappelijke en culturele verschillen tussen Nederland en anderstalige gebieden waar rekening mee gehouden moet worden bij het maken van een vertaling. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht en een stage. Het volledige programma neemt minimaal drie jaar in beslag. Cursisten krijgen persoonlijke begeleiding en acht zaterdagen per jaar is er een mondelinge lesdag. Toelatingseisen: mbo4/havo/vwo-niveau; een verzoek om vrijstelling op basis van andere ervaring of een toelatingsexamen is mogelijk voor kandidaten van 21 jaar of ouder. Ook kun je een losse cursus volgen over het vertalen. Zo biedt het LOI de volgende cursussen: inleiding literair vertalen, inleiding technisch vertalen, inleiding medisch vertalen, inleiding juridisch vertalen, inleiding financieel-economisch vertalen en vertalen in de praktijk. Alle cursussen worden aangeboden voor zowel vertalers uit het Engels, Duits, Frans en Spaans. Het LOI gaat ervan uit dat deelnemers aan de cursussen een (ver)taalopleiding op HBO- of WO-niveau hebben afgerond.

In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: https://www.loi.nl/hogeschool/hbo-bachelors?cat=Taalvaardigheid_Vertalen

Dit eenjarige masterprogramma Translation in Theory and Practice is onderdeel van de master Linguistics. De voertaal is Engels en de master is gericht op vertalen uit het Engels in het Nederlands en uit het Nederlands in het Engels. Naast het bespreken van concrete vertaalproblemen komen ook vakgebieden zoals semantiek, pragmatiek, stilistiek en heuristiek aan bod. Je maakt kennis met de grote verscheidenheid aan naslagwerken, informatiebronnen en hulpmiddelen die je als vertaler kunt gebruiken, en verwerft inzichten in vertaalwetenschappelijke theorieën die je kunt toepassen bij het vertalen. Je vertaalt en redigeert verschillende tekstsoorten die een groot aantal onderwerpen beslaan. Het programma is praktisch georiënteerd en biedt je de mogelijkheid om je te focussen op juridisch of literair vertalen.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Meer informatie

Website: https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/linguistics/translation-in-theory-and-practice-dutch-english

Masteropleiding Nederlands binnen het Centre for Low Countries Studies met aandacht voor literair vertalen en vertaalwetenschap. De opleiding duurt 1 jaar (voltijds) of 2 jaar (deeltijds). Voor toelating is een BA-diploma met een gemiddelde van 7,5 of hoger vereist.

Uit het Nederlands in het: Engels

Contactgegevens

Patrizia Olivier (patrizia.oliver@ucl.ac.uk)
Gower Street
WC1E 6BT Londen
Groot-Brittannië
+44 20 7679 7024

website: http://www.ucl.ac.uk/selcs/prospective-students/postgraduate/language-culture-history-ma/language-culture-history-dutch-studies

Masteropleiding die zich volledig richt op de praktijk en theorie van het vertalen. De opleiding heeft een breed aanbod aan modules binnen en buiten de vakgroep Translation Studies, waaronder een gespecialiseerde cursus 'Advanced Translation from Dutch into English'. De opleiding duurt 1 jaar (voltijds) of 2 jaar (deeltijds). Voor toelating is een BA-diploma met een gemiddelde van 7,5 of hoger vereist.

Uit het Nederlands in het: Engels

Contactgegevens

Patrizia Olivier (patrizia.oliver@ucl.ac.uk)
Gower Street
WC1E 6BT Londen
Groot-Brittannië
+44 20 7679 7024
selcs.admissions@ucl.ac.uk
website: http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate/degrees/taught/tmatrlsing01

Masteropleiding vertalen met de nadruk op specialistische, niet-literaire vertaling. De opleiding duurt één (voltijd) of twee jaar (deeltijd). Studenten lopen stage bij een bedrijf. Toelatingseisen zijn een bacheloropleiding in bron- of doeltaal of in vertalen en een goede beheersing van beide talen. Voor internationale studenten is een TOEFL- of IELTS-kwalificatie vereist.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Dr. Nadia Rahab (n.rahab@londonmet.ac.uk)
Department of Humanities, Arts and Languages
84 Moorgate
EC2M 6SQ Londen
Groot-Brittannië
+44 20 7133 4202
admissions@londonmet.ac.uk
website: http://www.londonmet.ac.uk/courses/postgraduate/2014/translation---ma/

MPhil- of PhD-traject voor vertaalwetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek kan een vertaaltheoretische en/of -historische insteek hebben en mag vrijwel alle moderne Europese talen als uitgangspunt nemen. Op de website staan voorbeelden van recente onderzoeken. Het Master of Philosophy-traject duurt twee jaar (voltijds) of meer (deeltijds), het PhD-traject duurt drie jaar (voltijds) of meer in overleg met de begeleider.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Dr Geraldine Horan (g.horan@ucl.ac.uk)
Gower Street
WC1E 6BT Londen
Groot-Brittannië
+44 20 7679 3101
cmii.office@ucl.ac.uk 
website: http://www.ucl.ac.uk/translation-studies/prospective-students/mphil-phd

MPhil- of PhD-plaats voor vertaalwetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksonderwerpen kunnen onder andere betrekking hebben op theoretische, cultureel-historische, genre-specifieke of intersemiotische vertaalwetenschap.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Zazie Psotta (zazie.psotta.1@city.ac.uk)
Northampton Square
EC1V 0HB London
Groot-Brittannië
+44 20 7040 8504

website: http://www.city.ac.uk/courses/research-degrees/translation-studies#course-detail=0

Cursussen Nederlands met o.a. aandacht voor vertaling in en uit het Nederlands als onderdeel van een major in Germanic Studies of als minor. Na de major in Germanic Studies kan Nederlands ook bestudeerd worden op graduate-niveau en zijn er PhD-plaatsen beschikbaar.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

John McCumber (programmadirecteur)
UCLA Department of Germanic Languages
212 Royce Hall, Box 951539
90095-1539 Los Angeles, CA
Verenigde Staten
+1 310 825 3955
Mccumber@humnet.ucla.edu
website: http://www.germanic.ucla.edu/

Vier jaar durende bacheloropleiding vertalen. Engels is verplicht met daarnaast Duits, Frans of Spaans. In het derde jaar wordt de hoofdtaal bepaald. De studenten verblijven verplicht enige tijd in het buitenland en in het vierde jaar is er een verplichte beroepsstage van enkele maanden. De opleiding richt zich op de gebieden juridisch, financieel en technisch vertalen. Toelatingseis: eindexamen havo/vwo in Engels en eventueel Frans of Duits, of aantoonbaar equivalent niveau. Belangstellenden boven de 21 jaar kunnen een toelatingstest doen. 

In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: http://www.vacmaastricht.nl/

Cursussen over Nederlandse taal, cultuur en literatuur als onderdeel van een major German Studies of als minor. Nederlands is geen zelfstandige major, maar er is een grote keuze aan vakken op undergraduate- en graduate-niveau, met onder meer vijf semesters taalvaardigheidscursussen. Het is ook mogelijk een 'Individual Major' in Dutch Studies samen te stellen.

Uit het Nederlands in het: Engels

Contactgegevens

Prof. Jolanda Vanderwal Taylor
Department of German
808 Van Hise Hall, 1220 Linden Drive
53706 Madison, WI
Verenigde Staten
+1 608 262 2192
jvtaylor@wisc.edu
website: http://german.lss.wisc.edu/new_web/?q=node/14

Masteropleiding die zich richt op praktisch vertalen en vertaalwetenschap. Er zijn speciale modules over literair vertalen. Bijzonder aan deze opleiding is dat iedere combinatie van Engels met een andere taal mogelijk is. De opleiding duurt een jaar (of twee jaar in deeltijd). Een afgeronde, relevante studie met goed eindresultaat en bewijs van goede beheersing van het Engels (d.m.v. een TOEFL of IELTS-test) zijn vereist.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Dr Luis Peréz-González (luis.perez-gonzalez@manchester.ac.uk)
Centre for Translation and Intercultural Studies
School of Languages, Linguistics and Cultures
The University of Manchester
Oxford Road
M13 9PL Manchester
Groot-Brittannië
+44 161 275 3559
pg-translation@manchester.ac.uk
website: http://www.llc.manchester.ac.uk/ctis/ma/matis/factfile/course/?code=07006&pg=1

Een tweejarige Master of Fine Arts-opleiding (MFA) waarbij de student één richting kiest uit Creative Writing en Literary Translation. Binnen het Literary Translation-traject wordt nog wel veel aandacht besteed aan Creative Writing en literatuurwetenschap. Een uitstekende beheersing van het Engels en één of meerdere andere talen zijn vereist.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Nicole Cooley
65-30 Kissena Blvd.
11367-1597 New York
Verenigde Staten
+1 718 997 4671
nicole.cooley@qc.cuny.edu
website: http://english.qc.cuny.edu/graduate-programs/mfa-in-creative-writing/

Eénjarige masteropleiding literair vertalen. De opleiding is toegankelijk voor vertalers uit en in alle talen, zolang het Engels bron- of doeltaal is; de andere talen moeten op native- of near native-niveau beheerst worden. Binnen de opleiding worden geen taalspecifieke modules gegeven, maar er zijn verschillende begeleiders voor Nederlands aan de universiteit verbonden. Een afgeronde, relevante studie met goed eindresultaat en bewijs van goede beheersing van het Engels (d.m.v. een TOEFL of IELTS-test) zijn vereist.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Professor Jean Boase-Beier
School of Literature and Creative Writing
Faculty of Arts and Humanities
University of East Anglia
NR4 7TJ Norwich
Groot-Brittannië
+44 16 0359 3360
j.boase-beier@uea.ac.uk
website: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/ma-literary-translation#course-overview

Jaarlijkse 5-daagse zomercursus voor ervaren literair vertalers naar het Engels. De cursus richt zich op het uitwisselen van ideeën over lesgeven in vertalen. Enige ervaring met lesgeven in vertalen is vereist. Deelname is gratis (incl. reis, verblijf en maaltijden).

Uit het Nederlands in het: Engels

Contactgegevens

Catherine Fuller
University of East Anglia
Norwich Research Park
NR4 7TJ Norwich
Groot-Brittannië
+44 (0)1603 592785
bclt@uea.ac.uk
website: http://www.bclt.org.uk/summer-school/

Jaarlijks congres in oktober of november voor vertalers van over de hele wereld. Het congres wordt ieder jaar op een andere locatie in Noord-Amerika gehouden (meestal in de Verenigde Staten). Er zijn reisbeurzen beschikbaar voor beginnend vertalers (vertalers met geen of weinig gepubliceerde vertalingen op hun naam). Er worden verschillende prijzen uitgereikt, waaronder de National Translation Award ter waarde van $5000. Lidmaatschap van de ALTA is niet verplicht.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Maria Suarez
The University of Texas at Dallas
800 W. Campbell Rd, Mail Station JO51
75080-3021 Richardson (Dallas), TX
Verenigde Staten
+1 972 883 2092
maria.suarez@utdallas.edu
website: http://www.utdallas.edu/alta/conference/general-information

Eénjarig masterprogramma specifiek gericht op literair vertalen in het Engels (uit één of meerdere talen naar keuze). Toelatingseisen zijn een bachelordiploma in een gerelateerd veld en kennis van één of meerdere talen en de bijbehorende literaire tradities. Studenten kunnen ervoor kiezen om geen scriptie te schrijven - dan krijgen ze geen masterdiploma, maar een Graduate Certificate.

Uit het Nederlands in het: Engels

Contactgegevens

Dr. Claudia Schaefer
500 Joseph C. Wilson Blvd.
14627 Rochester, NY
Verenigde Staten
+1 585 275 2121
claudia.schaefer@rochester.edu
website: http://www.rochester.edu/college/translation/graduate/index.html

Masteropleiding aan de University of Sheffield die zich richt op praktisch vertalen en vertaalwetenschap. De nadruk ligt op vaktalig vertalen. Een relevante studie met goed eindresultaat en bewijs van goede beheersing van het Engels (d.m.v. een TOEFL of IELTS-test) zijn vereist.

Uit het Nederlands in het: Engels

Contactgegevens

Caroline Wordley
Western Bank
S10 2TN Sheffield
Groot-Brittannië
+44 (0)114 2220631
c.wordley@sheffield.ac.uk
website: http://www.sheffield.ac.uk/postgraduate/taught/courses/arts/somlal/translation-studies-ma

Bacheloropleiding Duits of Frans gecombineerd met Nederlands met aandacht voor literair vertalen, met name in projectvorm. Zo deed de faculteit bijvoorbeeld mee aan The Dutch Translation Project bij citybooks.eu. Nederlands maakt ongeveer eenderde uit van de opleiding. Het derde jaar is het 'Year Abroad'; de studenten verblijven dan een half jaar in een Duits- of Franstalig en een half jaar in een Nederlandstalig land.

Uit het Nederlands in het: Engels

Contactgegevens

Dr. Henriette Louwerse (h.louwerse@sheffield.ac.uk)
Department of Germanic Studies
University of Sheffield
Jessop West
Upper Hanover Street
S3 7RA Sheffield
Groot-Brittannië
+44 (0)114 222 4396
h.de.berg@sheffield.ac.uk
website: http://www.shef.ac.uk/german/undergraduates/courses/dutch

Korte cursus (12 weken) waarin een vertaalmethodologische basis wordt gelegd voor vertalen uit en in het Nederlands en Afrikaans. Voertalen zijn Afrikaans en Engels. De cursus kan worden gevolgd door de korte cursus Vertaalpraktyk (ook 12 weken).

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Engels
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Engels

Contactgegevens

Dr. Amanda Lourens
Afdeling Kortkursusse
Universiteit van Stellenbosch
15 De Beerstraat
7600 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 2160
alourens@sun.ac.za
website: http://shortcourses.sun.ac.za/courses/3592.html

Eenjarige opleiding die voorbereidt op de MA in Vertaling. Er wordt aandacht besteed aan de praktijk en theorie van het vertalen, tolken en redigeren. De student kan zelf naast de algemene vakken kiezen voor een specialisatie in literair of vaktalig vertalen, of een module over Bijbelvertalen volgen. Voor toelating is een BA in een moderne taal verplicht en moet een toelatingsexamen worden gemaakt.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Engels, Duits, Frans
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Engels, Duits, Frans

Contactgegevens

Prof. Louise Viljoen
Departement Afrikaans en Nederlands
Privaatsak X1
Kamer 680
Letteregebou
Matieland
7602 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 2157
lv@sun.ac.za
website: http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/afr-ndl/programme/Honneurs%20in%20Vertaling

Onderzoeksplaatsen voor zelfstandig onderzoek met betrekking tot de Afrikaanse en Nederlandse letterkunde en/of vertaalwetenschap. De voertaal is Afrikaans. Voor toelating is een MA-graad in Afrikaans (en Nederlands) vereist.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Engels
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Engels

Contactgegevens

Departement Afrikaans en Nederlands
Privaatsak X1
Kamer 680
Letteregebou
Matieland
7602 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 2158
afrsu@sun.ac.za
website: http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/afr-ndl/programme/afr-ndl_PhD_program

Eenjarige nagraadse opleiding met Nederlands als mogelijke doeltaal bij de keuzerichting 'Praktiese vertaling'. Er mogen twee talenparen worden gekozen uit het volgende aanbod: uit Frans/Duits/Nederlands in het Engels/Afrikaans of andersom, uit het Afrikaans in het Engels of andersom, of uit het Engels in het Xhosa of andersom. Een B-graad is vereist voor toelating, maar er moet ook een toelatingsexamen afgelegd worden. Zowel vertaaltheorie als praktische vertaling komt aan bod; literair vertalen is hierbij een mogelijke specialisatie.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Engels
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Engels

Contactgegevens

Dr. Harold Lesch
Departement Afrikaans en Nederlands
Privaatsak X1
Kamer 680
Letteregebou
Matieland
7602 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 3573
hlesch@sun.ac.za
website: http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/afr-ndl/programme/afr-ndl_vertaling

Vierjarige deeltijd-bacheloropleiding tot vertaler. Er zijn 8 bijeenkomsten per jaar op zaterdag. De opleiding is ook goed op afstand te volgen, bijvoorbeeld wanneer men in het buitenland woont.
De studie bestaat uit taalspecifieke werkcolleges en taaloverstijgende hoorcolleges die onder andere voorbereiden op de beroepsaspecten. In het derde en vierde jaar volgt de student 'minors', dit zijn kortlopende series colleges over een bepaald onderwerp (waaronder bij sommige talen literair vertalen) en zijn bedoeld voor verdieping of verbreding van de kennis.
Er is in de laatste fase van de studie ook een stageperiode, waarin de student daadwerkelijk in de beroepspraktijk aan de slag gaat.
Enkele vakken (onder andere vertalen, tolken, maatschappijkennis) worden door de Stichting Nationale Examens Vertaler Tolk (SNEVT) geëxamineerd.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans

Meer informatie

Website: http://itv-hogeschool.nl/