Frans

Geplaatst op: 01 oktober 2017

Hier vind je een overzicht van vertaalopleidingen Frans < > Nederlands over de hele wereld.

Deze Utrechtse master is het enige academische programma in Nederland dat geheel gewijd is aan literair vertalen. Bovendien vind je er een unieke combinatie van praktische vertaling en academische vertaalreflectie. Bij Literair Vertalen focus je op domeinen van het literaire vertalen, maar ook op moderne en hedendaagse literatuur. Dit doe je met specifieke vertaalcursussen, maar ook via trainingen met professionele vertalers en een intensieve cursus literair vertalen. Die laatste cursus wordt in samenwerking met de KU Leuven gegeven, de andere partneruniversiteit van het ELV. Je kunt het programma volgen voor de brontalen Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.

Daarnaast is er ook de nieuwe master Professioneel Vertalen aan de Universiteit Utrecht. Beide masters hebben een studieduur van 1,5 jaar (90 EC).

In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans

Meer informatie

Literair Vertalen: https://www.uu.nl/masters/literair-vertalen
Mastercoördinator dr. C. Koster: Contact  

Professioneel Vertalen: https://www.uu.nl/masters/professioneel-vertalen

Aan de KU Leuven, één van de partneruniversiteiten van het ELV, is er de Master in het Vertalen op de campus Antwerpen. Je kunt kiezen uit de talen Duits, Engels, Frans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Spaans. De opleiding omvat een praktisch en een academisch-wetenschappelijk component. Naast praktische vertaalateliers krijg je vertaalwetenschappelijke vakken die je helpen nadenken over de vertaalpraktijk en die je methodologisch voorbereiden op je masterproef. Je kunt kiezen voor een stage.

Binnen deze master kun je voor een literair traject kiezen. Je kiest dan voor de ateliers literair vertalen en maakt een keuze uit vakken die rechtstreeks verband houden met literair vertalen. Een stage is optioneel.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Russisch 

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/master/vertalen/vertalen_antwerpen/index

Coördinator Chris van de Poel: Contact 

 

De Vertalersvakschool leidt op tot literair vertaler. Het uitgangspunt is praktisch: literair en ambachtelijk zijn de trefwoorden. De opleiding wil alle aspecten belichten van het literair vertalen: proza, poëzie, essayistiek en jeugdliteratuur. De 2-jarige opleiding tot literair vertaler bestaat uit een basisjaar en een meesterjaar. Het eerste jaar bestaat uit drie trimesters van acht weken en drie aparte symposia op zaterdagen.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch

Sinds 2018 is de Vertalersvakschool ook gevestigd in Antwerpen

Meer informatie

Website: http://www.vertalersvakschool.nl

 

Het masterprogramma Vertalen aan de UvA is zowel een theoretische als een praktische opleiding. De opleiding duurt één jaar en is alleen toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Hebreeuws, Grieks, Latijn of Scandinavische of Slavische talen hebben afgerond. Studenten met een bachelordiploma Taalwetenschap of Literatuurwetenschap kunnen eveneens toegang krijgen tot de opleiding. Als aanvullende eis geldt dat alle belangstellenden het bachelorvak 'Theorie en praktijk van het vertalen' moeten hebben gevolgd óf een vergelijkbare vertaalkundige module van ten minste 12 EC. Studenten afkomstig van andere universiteiten kunnen een pre-master Vertalen volgen.

In het Nederlands uit het: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Meer informatie

Website: https://www.uva.nl/m-programmas/gsh/masters-nl/vertalen-taalwetenschappen/vertalen.html?origin=znSrDUT%2BQ5uz6dso72fBmw

Deze bachelor richt zich op taalverwerving, vertalen en tolken en interculturele communicatie. Je kiest twee vreemde talen, waarvan Engels, Frans of Duits er minstens een is. Daarnaast kun je kiezen uit Chinees, Italiaans of Spaans. Het studieprogramma is opgebouwd rond vier elementen: taalbeheersing & tekstanalyse en -productie, cultuur & interculturele communicatie, vertalen en academische vaardigheden. Deze bachelor geeft direct toegang tot de Master in het vertalen van hetzelfde instituut.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Mandarijn

Meer informatie

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/toegepaste-taalkunde-studeren/

In deze opleiding in Antwerpen verwerf je een doorgedreven kennis van twee vreemde talen en het Nederlands, gekoppeld aan een wetenschappelijke basis in de domeinen van de tekstwetenschap, de vertaal- en tolkwetenschap en de communicatiewetenschap. Je kiest voor minimum een schooltaal (Duits, Engels of Frans) die je combineert met een andere van deze talen of met een niet-schooltaal (Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans, Vlaamse Gebarentaal). De bachelor geeft directe toegang tot de master in het vertalen van hetzelfde instituut. De colleges vinden plaats op de Campus Sint-Andries in Antwerpen van de KU Leuven.

In het Nederlands uit het: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans.

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/bachelor/toegepaste-taalkunde/tt_antwerpen/index

Eenjarige masteropleiding die aansluit op de bachelor toegepaste taalkunde. Hoewel de master is gericht op zakelijk vertalen, kun je bij sommige talen in de vrije ruimte kiezen voor een vak literair vertalen.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Mandarijn, Portugees*
 

*Portugees zal verdwijnen uit het aanbod. Vanaf academiejaar 2021-2022 kun je niet meer kiezen voor een talencombinatie met Portugees.

Meer informatie

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/toegepaste-taalkunde-studeren/master-vertalen/

Sinds januari 2018 bestaat de Vertalersvakschool Antwerpen. De Vertalersvakschool biedt in Amsterdam en Antwerpen opleidingen, cursussen en losse werkgroepen, die je voorbereiden op de praktijk van het literair vertalen. Je leert van vooraanstaande vertalers uit Nederland en België hoe je een literair werk kunt doorgronden, welke basistechnieken je kunt toepassen en hoe je omgaat met verschillende genres. Ook volg je lessen Nederlands over stijl, tekstanalyse en de verschillende registers en regionale varianten van het Nederlands. Bovendien leer je hoe de boekenwereld in elkaar zit en hoe je in die wereld een plek kunt vinden als professioneel vertaler.

Talen in 2020/2021:
In het Nederlands uit het Engels (tweejarige opleiding), Frans (tweejarige opleiding), Duits (korte cursus) en Spaans (korte cursus)

Meer informatie

Website: http://www.vertalersvakschool.be/

 

Driedaags vertaalseminar voor literair vertalers. Het seminar vindt jaarlijks plaats in november in Arles (Zuid-Frankrijk) met ieder jaar een ander specifiek thema een en aandachtspunten. Voor deelname is enige vertaalervaring vereist. Deelnemers ontvangen aan het eind een certificaat. De website geeft tevens een overzicht van andere cursussen en workshops georganiseerd door het Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL).

Uit het Nederlands in het: Frans
In het Nederlands uit het: Frans

Contactgegevens

Espace Van Gogh
13200 Arles
Frankrijk
+33 4 9052 0550
e-mail via contactformulier op website
website: http://www.atlas-citl.org/

Masteropleiding vertaalwetenschap met Nederlands als mogelijke bron- en/of doeltaal. De opleiding duurt twee jaar en is toegankelijk voor studenten met een bacheloropleiding in een relevant onderwerp. Er wordt veel aandacht besteed aan taalkundige kwesties en verschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Duits, Frans
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Duits, Frans

Contactgegevens

Prof. H.P. van Coller
Posbus 339
9300 Bloemfontein
Zuid-Afrika
+27 51 401 2816
vcollerh.hum@ufs.ac.za
website: http://humanities.ufs.ac.za/content.aspx?DCode=140&DivCode=D003

Tweejarige opleiding literair vertalen in en uit het Frans voor professionele vertalers (deeltijd). Een van de vreemde talen is Nederlands. De opleiding richt zich volledig op literair vertalen en het cursusprogramma bestaat voornamelijk uit het vertalen van teksten, waarbij verschillende literaire genres aan bod komen. Je volgt de opleiding op afstand en in je eigen tempo; je kunt dan ook op ieder moment beginnen. 
Het centrum organiseert regelmatig workshops, seminars en stages gericht op literair vertalen onder leiding van professionals, praktijkmensen en academici. Workshops vinden plaats in Seneffe. 
Deelnemers zijn bij voorkeur al werkzaam als professioneel vertaler. Ingangseis is een afgeronde, relevante universitaire studie, maar voor belangstellenden met gelijkwaardig niveau is er een toelatingstest. 

Uit het Nederlands in het: Frans
In het Nederlands uit het: Frans

Meer informatie

Website: http://www.traduction-litteraire.com/

Driejarige bacheloropleiding tot tolk/vertaler voor studenten met als moedertaal Frans. De opleiding wordt georganiseerd binnen de Faculteit Vertaling en Tolken van het Institut Marie Haps. Studenten kiezen twee vreemde talen, met Nederlands als keuzemogelijkheid (in combinatie met Engels of Duits). De tweejarige masteropleiding tot vertaler sluit direct aan op de bachelor. Voor Nederlands is een hoog basisniveau vereist.

Uit het Nederlands in het: Frans
In het Nederlands uit het: Frans

Meer informatie

Website: https://www.usaintlouis.be/sl/2020/timh1ba.html

De opleiding duurt drie jaar en is bedoeld voor moedertaalsprekers Frans. Studenten kiezen voor twee van de volgende vreemde talen: Duits, Engels, Arabisch, Chinees, Spaans, Italiaans, Nederlands, Turks en Russisch. De specialisatie tot vertaler volgt in de aansluitende tweejarige master.

Uit het Nederlands in het: Frans

Meer informatie

Website: http://ti.ulb.ac.be/

Driejarige bacheloropleiding voorbereidend op de masters vertalen, tolken en journalistiek. Studenten kiezen voor twee vreemde talen uit de volgende opties: Duits, Engels, Frans en Spaans. Je kunt ook één vreemde taal combineren met Nederlands om je vaardigheden in je moedertaal te verfijnen. In het derde jaar kan gekozen worden voor een derde taal en dan maak je tevens een keuze voor vertalen, tolken of journalistiek. Vakken die aan de orde komen zijn onder andere taalverwerving, taalwetenschap en vertaalwetenschap.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: http://www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde/

Driejarige bacheloropleiding waarbij de nadruk ligt op de studie en het gebruik van het Nederlands en twee vreemde talen. Daarbij kun je als eerste vreemde taal kiezen uit Engels, Frans en Duits en als tweede vreemde taal uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Pools. De opleiding is vooral praktisch en is gericht op onder andere taalbeheersing en workshops vertalen. Gedurende de bachelor specialiseer je je in Vertalen, Tolken, Meertalige Communicatie of Journalistiek. Deze bachelor geeft rechtstreeks toegang tot de Master Vertalen. De colleges worden gegeven op de campus van Hogeschool-Universiteit Brussel.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans.
Uit het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans.

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/bachelor/toegepaste-taalkunde/tt_brussel/index

Tweejarige masteropleiding voor Franstaligen die aansluit op de bachelor. Je kiest in deze master twee talen; Nederlands kun je combineren met Engels of Duits. Een stage vormt onderdeel van de opleiding. 
Je kunt kiezen uit verschillende richtingen:

  1. Multidisciplinaire: vertaling van juridische, economische, technische, wetenschappelijke, literaire teksten etc.);
  2. Terminologie et société de l'information: elektronische vertaalhulpmiddelen, meertalige woordenboeken en databases;
  3. Institutions européennes: vertaling van teksten m.b.t. de EU.

Uit het Nederlands in het: Frans
 

Meer informatie

Website: https://uclouvain.be/prog-2020-trad2m

Tweejarige masteropleiding vertalen, volgend op de bacheloropleiding van het ISTI. Hierin kan men zich specialiseren, waaronder in literair vertalen.

Uit het Nederlands in het: Frans
 

Meer informatie

Website: http://ti.ulb.ac.be/

Eenjarige masteropleiding vertalen die aansluit op de bachelor Toegepaste Taalkunde. Het programma bestaat uit de modules vertaalwetenschap, vertaalpraktijk en vertaalvaardigheid. Daarnaast is er een keuzeruimte waarin je bijvoorbeeld kunt kiezen voor literair vertalen of audiovisueel vertalen. 

Een stage is een verplicht onderdeel van het programma. De master is praktijkgericht en je leert daarom ook om te vertalen met behulp van vertaaltechnologie. Ook bereidt de master voor op het werken voor een vertaalbureau. 

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: http://www.vub.ac.be/opleiding/vertalen

Binnen dit eenjarige masterprogramma in Brussel kun je kiezen voor literair vertalen. Naast de vertaalwetenschap wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de praktijk van het vertalen, door middel van verschillende vertaalateliers en een stage.
Je maakt de keuze tussen één of twee vreemde talen naast het Nederlands en kunt kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans en Pools.  Met een Bachelor in de Toegepaste Taalkunde word je rechtstreeks toegelaten tot deze master. De colleges worden gegeven op de campus van de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/master/vertalen/vertalen_brussel/index

Driejarige bacheloropleiding voorbereidend in de master in het tolken of vertalen. Studenten kiezen meteen aan het begin van de bachelor twee vreemde talen en deze keuze blijft gedurende de hele opleiding (ook tijdens een aansluitende masterstudie) ongewijzigd. Als eerste vreemde taal kun je kiezen uit Duits, Engels of Frans, aangevuld met ofwel een van deze drie ofwel Italiaans, Russisch, Spaans of Turks. 

De bachelor bestaat uit een aantal opleidingsonderdelen die in grotere gehelen samenhoren: naast de twee vreemde talen volg je ook algemene vakken en een pakket Nederlands. Je krijgt o.a. mondelijke en schriftelijke cursussen taalstructuren en taalpraktijk, waaronder vertalen, en er is ook aandacht voor de cultuur en de letterkunde van de gekozen talen. Vertaalwetenschap en vertaaltechnologie maken onderdeel uit van het pakket en daarnaast verrijk je je algemene kennis met vakken over onder meer recht en economie.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks

Meer informatie

website: http://www.vtc.ugent.be/bachelortoegepastetaalkunde

Eenjarige academische masteropleiding Vertalen. De master sluit aan op de bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde aan de Universiteit Gent. Je kiest twee vreemde talen: Duits, Engels of Frans, aangevuld met ofwel een van deze drie ofwel Italiaans, Russisch, Spaans of Turks. 

De opleiding heeft een praktisch karakter, met o.a. een verplichte stage, aandacht voor vertaalsoftware en effectief solliciteren, maar heeft wel een academisch niveau. Je leert zowel gespecialiseerde als literaire teksten te vertalen. In de keuzeruimte kan gekozen worden voor een extra taal naast de twee talen uit de bachelor, maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor literaire vertaaltheorie.
 

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks

Meer informatie

Website: http://www.vtc.ugent.be/mastervertalen

Schriftelijke HBO bacheloropleiding tot vertaler. Je kunt kiezen voor een opleiding Vertaler Engels, Duits, Frans of Spaans. Het accent bij de HBO-opleiding Vertaler ligt uiteraard op vertalen. Zowel van de gekozen brontaal naar het Nederlands als andersom. Hierbij is er aandacht voor verschillende invalshoeken. Vakken als grammatica, linguïstiek, lees- en spreekvaardigheid bieden de nodige ondersteuning. De opleiding behandelt diverse digitale en papieren vertaalhulpmiddelen en gaat in op zelfstandig ondernemen/freelance vertalen. Bovendien is er aandacht voor maatschappelijke en culturele verschillen tussen Nederland en anderstalige gebieden waar rekening mee gehouden moet worden bij het maken van een vertaling. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht en een stage. Het volledige programma neemt minimaal drie jaar in beslag. Cursisten krijgen persoonlijke begeleiding en acht zaterdagen per jaar is er een mondelinge lesdag. Toelatingseisen: mbo4/havo/vwo-niveau; een verzoek om vrijstelling op basis van andere ervaring of een toelatingsexamen is mogelijk voor kandidaten van 21 jaar of ouder. Ook kun je een losse cursus volgen over het vertalen. Zo biedt het LOI de volgende cursussen: inleiding literair vertalen, inleiding technisch vertalen, inleiding medisch vertalen, inleiding juridisch vertalen, inleiding financieel-economisch vertalen en vertalen in de praktijk. Alle cursussen worden aangeboden voor zowel vertalers uit het Engels, Duits, Frans en Spaans. Het LOI gaat ervan uit dat deelnemers aan de cursussen een (ver)taalopleiding op HBO- of WO-niveau hebben afgerond.

Uit het Nederlands in het: Engels, Duits, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: https://www.loi.nl/hogeschool/hbo-bachelors?cat=Taalvaardigheid_Vertalen

Driejarige bacheloropleiding Nederlands met aandacht voor vertalen. Let op: met name in het eerste jaar bestaat een groot deel van de opleiding uit taalverwerving van het Nederlands.

Uit het Nederlands in het: Frans
In het Nederlands uit het: Frans

Contactgegevens

Spiros Macris (spiros.macris@univ-lille3.fr)
Rue du Barreau
BP 60149 Lille
Frankrijk
+33 3 20 41 67 64
lci@univ-lille3.fr 
website: https://formations.univ-lille3.fr/fr/accueil

Tweejarige masteropleiding met veel aandacht voor (literair) vertalen.

Uit het Nederlands in het: Frans
In het Nederlands uit het: Frans

Contactgegevens

Spiros Macris (spiros.macris@univ-lille3.fr)
Rue du Barreau
BP 60149 Lille
Frankrijk
+33 3 20 41 67 64
lci@univ-lille3.fr 
website: https://formations.univ-lille3.fr/fr/accueil

Vier jaar durende bacheloropleiding vertalen. Engels is verplicht met daarnaast Duits, Frans of Spaans. In het derde jaar wordt de hoofdtaal bepaald. De studenten verblijven verplicht enige tijd in het buitenland en in het vierde jaar is er een verplichte beroepsstage van enkele maanden. De opleiding richt zich op de gebieden juridisch, financieel en technisch vertalen. Toelatingseis: eindexamen havo/vwo in Engels en eventueel Frans of Duits, of aantoonbaar equivalent niveau. Belangstellenden boven de 21 jaar kunnen een toelatingstest doen. 

In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: http://www.vacmaastricht.nl/

Tweejarige onderzoeksmaster vanuit het departement Germaanse en Scandinavische talen met aandacht voor literair vertalen en interculturele communicatie in het algemeen. De student kan kiezen uit de volgende talen als bijvak naast het Nederlands: Engels, Duits of een Scandinavische taal (Zweeds, Noors, IJslands of Deens) - van de laatste is voorkennis niet vereist.

Uit het Nederlands in het: Frans

Contactgegevens

Cornelis Snoek (cornelis.snoek@paris-sorbonne.fr of kees.snoek@yahoo.fr)
Centre Universitaire Malesherbes
108 boulevard Malesherbes
75017 Parijs
Frankrijk
+33 1 43184141
etudes-germaniques@paris-sorbonne.fr
website: http://www.paris-sorbonne.fr/article/master-megen

Eenjarige opleiding die voorbereidt op de MA in Vertaling. Er wordt aandacht besteed aan de praktijk en theorie van het vertalen, tolken en redigeren. De student kan zelf naast de algemene vakken kiezen voor een specialisatie in literair of vaktalig vertalen, of een module over Bijbelvertalen volgen. Voor toelating is een BA in een moderne taal verplicht en moet een toelatingsexamen worden gemaakt.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Engels, Duits, Frans
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Engels, Duits, Frans

Contactgegevens

Prof. Louise Viljoen
Departement Afrikaans en Nederlands
Privaatsak X1
Kamer 680
Letteregebou
Matieland
7602 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 2157
lv@sun.ac.za
website: http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/afr-ndl/programme/Honneurs%20in%20Vertaling

Tweejarige masteropleiding Nederlands die zich volledig richt op vertalen. In het eerste jaar worden nog drie trajecten gevolgd, waarvan de student er in het tweede jaar één kiest: professioneel vertalen, audiovisueel vertalen en literair vertalen. Voor toelating zijn een BA en/of aantoonbare ervaring als vertaler vereist.

Uit het Nederlands in het: Frans
In het Nederlands uit het: Frans

Contactgegevens

Christelle Schwartz (christelle.schwartz@unistra.fr)
ITIRI - Institut de Traducteurs, d'Interprètes et de Relations Internationales
22 rue René Descartes 
67084 Straatsburg
Frankrijk
+33 3 6885 6686
itiri@unistra.fr
website: http://itiri.unistra.fr/masters-traduction/traduction-professionnelle/

Vierjarige deeltijd-bacheloropleiding tot vertaler. Er zijn 8 bijeenkomsten per jaar op zaterdag. De opleiding is ook goed op afstand te volgen, bijvoorbeeld wanneer men in het buitenland woont.
De studie bestaat uit taalspecifieke werkcolleges en taaloverstijgende hoorcolleges die onder andere voorbereiden op de beroepsaspecten. In het derde en vierde jaar volgt de student 'minors', dit zijn kortlopende series colleges over een bepaald onderwerp (waaronder bij sommige talen literair vertalen) en zijn bedoeld voor verdieping of verbreding van de kennis.
Er is in de laatste fase van de studie ook een stageperiode, waarin de student daadwerkelijk in de beroepspraktijk aan de slag gaat.
Enkele vakken (onder andere vertalen, tolken, maatschappijkennis) worden door de Stichting Nationale Examens Vertaler Tolk (SNEVT) geëxamineerd.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans

Meer informatie

Website: http://itv-hogeschool.nl/