Italiaans

Geplaatst op: 01 oktober 2017

Hier vind je een overzicht van vertaalopleidingen Italiaans < > Nederlands over de hele wereld.

Aan de Universiteit Utrecht, één van de partneruniversiteiten van het ELV, kun je het anderhalf jaar durende programma Literair Vertalen (Vertaalwetenschap) volgen. Deze Utrechtse master is het enige academische programma in Nederland dat geheel gewijd is aan literair vertalen. Bovendien vind je er een unieke combinatie van praktische vertaling en academische vertaalreflectie. Bij Literair Vertalen focus je op domeinen van het literaire vertalen, maar ook op moderne en hedendaagse literatuur. Dit doe je met specifieke vertaalcursussen, maar ook via trainingen met professionele vertalers en een intensieve cursus literair vertalen. Die laatste cursus wordt in samenwerking met de KU Leuven gegeven, de andere partneruniversiteit van het ELV. Je kunt het programma volgen voor de brontalen Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.

Daarnaast is er ook de nieuwe master Professioneel Vertalen aan de Universiteit Utrecht. Beide masters hebben een studieduur van 1,5 jaar (90 EC).

In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans

Meer informatie

Literair Vertalen: https://www.uu.nl/masters/literair-vertalen
Mastercoördinator dr. C. Koster: Contact  

Professioneel Vertalen: https://www.uu.nl/masters/professioneel-vertalen

Aan de KU Leuven, één van de partneruniversiteiten van het ELV, is er de Master in het Vertalen op de campus Antwerpen. Je kunt kiezen uit de talen Duits, Engels, Frans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Spaans. De opleiding omvat een praktisch en een academisch-wetenschappelijk component. Naast praktische vertaalateliers krijg je vertaalwetenschappelijke vakken die je helpen nadenken over de vertaalpraktijk en die je methodologisch voorbereiden op je masterproef. Je kunt kiezen voor een stage.

Binnen deze master kun je voor een literair traject kiezen. Je kiest dan voor de ateliers literair vertalen en maakt een keuze uit vakken die rechtstreeks verband houden met literair vertalen. Een stage is optioneel.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Russisch 

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/master/vertalen/vertalen_antwerpen/index

Coördinator Chris van de Poel: Contact 

De Vertalersvakschool leidt op tot literair vertaler. Het uitgangspunt is praktisch: literair en ambachtelijk zijn de trefwoorden. De opleiding wil alle aspecten belichten van het literair vertalen: proza, poëzie, essayistiek en jeugdliteratuur. De 2-jarige opleiding tot literair vertaler bestaat uit een basisjaar en een meesterjaar. Het eerste jaar bestaat uit drie trimesters van acht weken en drie aparte symposia op zaterdagen.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch

Sinds 2018 is de Vertalersvakschool ook gevestigd in Antwerpen

Meer informatie

Website: http://www.vertalersvakschool.nl

Het masterprogramma Vertalen aan de UvA is zowel een theoretische als een praktische opleiding. De opleiding duurt één jaar en is alleen toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Hebreeuws, Grieks, Latijn of Scandinavische of Slavische talen hebben afgerond. Studenten met een bachelordiploma Taalwetenschap of Literatuurwetenschap kunnen eveneens toegang krijgen tot de opleiding. Als aanvullende eis geldt dat alle belangstellenden het bachelorvak 'Theorie en praktijk van het vertalen' moeten hebben gevolgd óf een vergelijkbare vertaalkundige module van ten minste 12 EC. Studenten afkomstig van andere universiteiten kunnen een pre-master Vertalen volgen.

In het Nederlands uit het: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Meer informatie

Website: https://www.uva.nl/m-programmas/gsh/masters-nl/vertalen-taalwetenschappen/vertalen.html?origin=znSrDUT%2BQ5uz6dso72fBmw

Deze bachelor richt zich op taalverwerving, vertalen en tolken en interculturele communicatie. Je kiest twee vreemde talen, waarvan Engels, Frans of Duits er minstens een is. Daarnaast kun je kiezen uit Chinees, Italiaans of Spaans. Het studieprogramma is opgebouwd rond vier elementen: taalbeheersing & tekstanalyse en -productie, cultuur & interculturele communicatie, vertalen en academische vaardigheden. Deze bachelor geeft direct toegang tot de Master in het vertalen van hetzelfde instituut.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Mandarijn

Meer informatie

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/toegepaste-taalkunde-studeren/

In deze opleiding in Antwerpen verwerf je een doorgedreven kennis van twee vreemde talen en het Nederlands, gekoppeld aan een wetenschappelijke basis in de domeinen van de tekstwetenschap, de vertaal- en tolkwetenschap en de communicatiewetenschap. Je kiest voor minimum een schooltaal (Duits, Engels of Frans) die je combineert met een andere van deze talen of met een niet-schooltaal (Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans, Vlaamse Gebarentaal). De bachelor geeft directe toegang tot de master in het vertalen van hetzelfde instituut. De colleges vinden plaats op de Campus Sint-Andries in Antwerpen van de KU Leuven.

In het Nederlands uit het: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans.

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/bachelor/toegepaste-taalkunde/tt_antwerpen/index

Eenjarige masteropleiding die aansluit op de bachelor toegepaste taalkunde. Hoewel de master is gericht op zakelijk vertalen, kun je bij sommige talen in de vrije ruimte kiezen voor een vak literair vertalen.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Mandarijn, Portugees*
 

*Portugees zal verdwijnen uit het aanbod. Vanaf academiejaar 2021-2022 kun je niet meer kiezen voor een talencombinatie met Portugees.

Meer informatie

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/toegepaste-taalkunde-studeren/master-vertalen/

Driejarige bacheloropleiding waarbij de nadruk ligt op de studie en het gebruik van het Nederlands en twee vreemde talen. Daarbij kun je kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Russisch. De opleiding is vooral praktisch en is gericht op onder andere taalbeheersing en workshops vertalen. Gedurende de bachelor specialiseer je je in Vertalen, Tolken, Meertalige Communicatie of Journalistiek. Deze bachelor geeft rechtstreeks toegang tot de Master Vertalen. De colleges worden gegeven op de campus van Hogeschool-Universiteit Brussel.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans. 
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans.

Contactgegevens

Warmoesberg 26
1000 Brussel
België
+32 (0)2 210 1211
letteren.brussel@kuleuven.be
website: http://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/bachelors/toegepaste_taalkunde/tt_brussel/index

Binnen dit eenjarige masterprogramma in Brussel kun je kiezen voor literair vertalen. Naast de vertaalwetenschap wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de praktijk van het vertalen, door middel van verschillende vertaalateliers en een stage.
Je maakt de keuze tussen één of twee vreemde talen naast het Nederlands en kunt kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans en Pools.  Met een Bachelor in de Toegepaste Taalkunde word je rechtstreeks toegelaten tot deze master. De colleges worden gegeven op de campus van de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/master/vertalen/vertalen_brussel/index

Driejarige bacheloropleiding voorbereidend in de master in het tolken of vertalen. Studenten kiezen meteen aan het begin van de bachelor twee vreemde talen en deze keuze blijft gedurende de hele opleiding (ook tijdens een aansluitende masterstudie) ongewijzigd. Als eerste vreemde taal kun je kiezen uit Duits, Engels of Frans, aangevuld met ofwel een van deze drie ofwel Italiaans, Russisch, Spaans of Turks. 

De bachelor bestaat uit een aantal opleidingsonderdelen die in grotere gehelen samenhoren: naast de twee vreemde talen volg je ook algemene vakken en een pakket Nederlands. Je krijgt o.a. mondelijke en schriftelijke cursussen taalstructuren en taalpraktijk, waaronder vertalen, en er is ook aandacht voor de cultuur en de letterkunde van de gekozen talen. Vertaalwetenschap en vertaaltechnologie maken onderdeel uit van het pakket en daarnaast verrijk je je algemene kennis met vakken over onder meer recht en economie.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks

Meer informatie

website: http://www.vtc.ugent.be/bachelortoegepastetaalkunde

Eenjarige academische masteropleiding Vertalen. De master sluit aan op de bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde aan de Universiteit Gent. Je kiest twee vreemde talen: Duits, Engels of Frans, aangevuld met ofwel een van deze drie ofwel Italiaans, Russisch, Spaans of Turks. 

De opleiding heeft een praktisch karakter, met o.a. een verplichte stage, aandacht voor vertaalsoftware en effectief solliciteren, maar heeft wel een academisch niveau. Je leert zowel gespecialiseerde als literaire teksten te vertalen. In de keuzeruimte kan gekozen worden voor een extra taal naast de twee talen uit de bachelor, maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor literaire vertaaltheorie.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks

Meer informatie

Website: http://www.vtc.ugent.be/mastervertalen

De studenten van de driejarige bacheloropleiding Mediazione lingüística e culturale aan de Universiteit van Padua leren vertalen naar het Italiaans uit verschillende talen, waarvan het Nederlands een van de aangeboden talen is. De student kan ervoor kiezen een derde taal aan zijn curriculum toe te voegen. Het talenpakket bestaat naast de Romaanse talen Frans, Spaans, Portugees en Roemeens uit de Slavische talen Russisch, Pools, Servisch, Kroatisch, Tsjechisch en Slowaaks, Nieuwgrieks, Hongaars en het Duits. De Nederlandse vakken die worden aangeboden zijn zowel taal- als letterkundig.

Uit het Nederlands in het: Italiaans
In het Nederlands uit het: Italiaans

Contactgegevens

Maria Teresa Musacchio
Padova (Padua)
Italië
+39 498274958
mt.musacchio@unipd.it
website: http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-triennale/scienze-umane-sociali-e-del-patrimonio-culturale?ordinamento=2008&key=IF0312

Driejarige bachelorolleiding waarin de student zich twee vreemde talen eigen maakt, waarvan het Nederlands er een is. De opleiding gaat uit een van goede kennis van het Italiaans en biedt alleen vakken aan in taalverwerving van vreemde talen. De student kiest naast het Nederlands voor nog een vreemde taal. De talen die worden aangeboden zijn: Frans, Spaans, Portugees, Roemeens, Albaans, Engels, Duits, Russisch, Pools, Hongaars, Nieuwgrieks, Oekraïens, Sloveens, Tjechisch en de Scandinavische talen. Behalve de taalverwervingsvakken biedt de bachelor ook vakken in cultuur- en literatuurgeschiedenis.

Uit het Nederlands in het: Italiaans
In het Nederlands uit het: Italiaans

Contactgegevens

Igina Tattoni
Piazzale Aldo Moro 5
00185 Rome
Italië

igina.tattoni@uniroma1.it
website: http://www.lettere.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale/lingue-culture-letterature

Tweejarige masteropleiding die aansluit op de Bachelor Lingue, Culture, Letterature, Traduzione. De studie biedt zowel vakken die zich richten op technische vertalingen als vakken die zich richten op literair vertalen. De student kiest naast het Nederlands voor nog een vreemde taal. De talen die worden aangeboden zijn: Frans, Spaans, Portugees, Roemeens, Albaans, Engels, Duits, Russisch, Pools, Hongaars, Nieuwgrieks, Oekraïens, Sloveens, Tjechisch en de Scandinavische talen.

Uit het Nederlands in het: Italiaans
In het Nederlands uit het: Italiaans

Contactgegevens

Mario Martino
Piazzale Aldo Moro 5
00185 Rome
Italië

mario.martino@uniroma1.it
website: http://www.lettere.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-linguistiche-letterarie-e-della

Tweejarige Masteropleiding waarin de student kan kiezen voor de richting tolk of de richting vertalen. Deze Master sluit naadloos aan op de Bachelor Comunicazione Interliguistica Applicata aan dezelfde universiteit. De student leert vertalen van en in het Italiaans vanuit twee of drie vreemde talen, waarvan het Nederlands er dus een kan zijn. De beheersing van het Italiaans en de vreemde talen zal voor toelating getest worden.

Uit het Nederlands in het: Italiaans
In het Nederlands uit het: Italiaans

Contactgegevens

Via Fabio Filzi 14 
34132 Trieste
Italië
+39 40 558 2300
sslmit.studenti@amm.units.it
website: http://www.units.it/didattica/offerta/?corso=SL11

Driejarige bacheropleiding met als doel de student te leren zowel schriftelijke als mondeling culturele en technische informatie om te zetten naar drie verschillende talen, waarvan een sowieso het Nederlands is. Voor de twee andere talen moet er een primaire vreemde taal gekozen worden uit: Frans, Spaans, Engels of Duits. Voor de tweede vreemde taal kan gekozen worden uit Frans, Engels, Spaans, Duits, Russisch, Servisch en Kroatisch.

Uit het Nederlands in het: Italiaans
In het Nederlands uit het:

Contactgegevens

Via Fabio Filzi 14
34132 Trieste
Italië
+39 40 558 2300
sslmit.studenti@amm.units.it
website: http://www.sslmit.units.it/DD0

Vierjarige deeltijd-bacheloropleiding tot vertaler. Er zijn 8 bijeenkomsten per jaar op zaterdag. De opleiding is ook goed op afstand te volgen, bijvoorbeeld wanneer men in het buitenland woont.
De studie bestaat uit taalspecifieke werkcolleges en taaloverstijgende hoorcolleges die onder andere voorbereiden op de beroepsaspecten. In het derde en vierde jaar volgt de student 'minors', dit zijn kortlopende series colleges over een bepaald onderwerp (waaronder bij sommige talen literair vertalen) en zijn bedoeld voor verdieping of verbreding van de kennis.
Er is in de laatste fase van de studie ook een stageperiode, waarin de student daadwerkelijk in de beroepspraktijk aan de slag gaat.
Enkele vakken (onder andere vertalen, tolken, maatschappijkennis) worden door de Stichting Nationale Examens Vertaler Tolk (SNEVT) geëxamineerd.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans

Meer informatie

Website: http://itv-hogeschool.nl/