Nederland

Geplaatst op: 11 oktober 2017

Hier vind je een overzicht van vertaalopleidingen in Nederland.

Aan de Universiteit Utrecht, één van de partneruniversiteiten van het ELV, kun je het anderhalf jaar durende programma Literair Vertalen (Vertaalwetenschap) volgen. Deze Utrechtse master is het enige academische programma in Nederland dat geheel gewijd is aan literair vertalen. Bovendien vind je er een unieke combinatie van praktische vertaling en academische vertaalreflectie. Bij Literair Vertalen focus je op domeinen van het literaire vertalen, maar ook op moderne en hedendaagse literatuur. Dit doe je met specifieke vertaalcursussen, maar ook via trainingen met professionele vertalers en een intensieve cursus literair vertalen. Die laatste cursus wordt in samenwerking met de KU Leuven gegeven, de andere partneruniversiteit van het ELV. Je kunt het programma volgen voor de brontalen Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Daarnaast is er ook de nieuwe master Professioneel Vertalen aan de Universiteit Utrecht. Beide masters hebben een studieduur van 1,5 jaar (90 EC).

In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans

Meer informatie

Literair Vertalen: https://www.uu.nl/masters/literair-vertalen
Mastercoördinator dr. O.R. Kosters: Contact  

Professioneel Vertalen: https://www.uu.nl/masters/professioneel-vertalen

De Vertalersvakschool leidt op tot literair vertaler. Het uitgangspunt is praktisch: literair en ambachtelijk zijn de trefwoorden. De opleiding wil alle aspecten belichten van het literair vertalen: proza, poëzie, essayistiek en jeugdliteratuur. De 2-jarige opleiding tot literair vertaler bestaat uit een basisjaar en een meesterjaar. Het eerste jaar bestaat uit drie trimesters van acht weken en drie aparte symposia op zaterdagen.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch

Sinds 2018 is de Vertalersvakschool ook gevestigd in Antwerpen

Meer informatie

Website: http://www.vertalersvakschool.nl

Het masterprogramma Vertalen aan de UvA is zowel een theoretische als een praktische opleiding. De opleiding duurt één jaar en is alleen toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Hebreeuws, Grieks, Latijn of Scandinavische of Slavische talen hebben afgerond. Studenten met een bachelordiploma Taalwetenschap of Literatuurwetenschap kunnen eveneens toegang krijgen tot de opleiding. Als aanvullende eis geldt dat alle belangstellenden het bachelorvak 'Theorie en praktijk van het vertalen' moeten hebben gevolgd óf een vergelijkbare vertaalkundige module van ten minste 12 EC. Studenten afkomstig van andere universiteiten kunnen een pre-master Vertalen volgen.

In het Nederlands uit het: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Meer informatie

Website: https://www.uva.nl/programmas/masters/vertalen-taalwetenschappen/vertalen

Eenjarige specialisatie binnen de MA Communicatie- en Informatiewetenschappen. Het programma Schrijven en Vertalen (alleen Engels-Nederlands) leidt je op tot een vertaler of tekstschrijver die bij het toepassen van professionele schrijf- en vertaalvaardigheden kan putten uit taal- en tekstwetenschappelijke kennis. Het gaat onder andere over de verschillen tussen het Engels en het Nederlands, vertaalstrategieën, tekststrategieën, tekstkwaliteit en tekstoptimalisering. Het programma heeft twee varianten: je kunt kiezen voor de variant Schrijven, en voor de variant Vertalen. Schrijven en Vertalen heeft twee gezamenlijke vakken. Daarnaast zijn er specifieke vakken voor de variant Vertalen. Studenten die voor Vertalen kiezen, hebben de mogelijkheid om stage te lopen.

In het Nederlands uit het: Engels

Meer informatie

website: https://vu.nl/nl/onderwijs/master/schrijven-en-vertalen

Met de minor Vertalen kun je kennis maken met het beroep van vertaler. De cursussen zijn gericht op vertalen uit het Engels in het Nederlands en uit het Nederlands in het Engels en is toegankelijk voor studenten uit alle disciplines. De minor is een goede voorbereiding op de aansluitende Master Vertalen in Leiden. Het programma omvat praktische vertaalcursussen, maar ook een inleiding in de vertaalwetenschap.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Meer informatie

website: https://studiegids.universiteitleiden.nl/en/studies/9516/vertalen-engels-nederlands#tab-1

Schriftelijke HBO bacheloropleiding tot vertaler. Je kunt kiezen voor een opleiding Vertaler Engels, Duits, Frans of Spaans. Het accent bij de HBO-opleiding Vertaler ligt uiteraard op vertalen. Zowel van de gekozen brontaal naar het Nederlands als andersom. Hierbij is er aandacht voor verschillende invalshoeken. Vakken als grammatica, linguïstiek, lees- en spreekvaardigheid bieden de nodige ondersteuning. De opleiding behandelt diverse digitale en papieren vertaalhulpmiddelen en gaat in op zelfstandig ondernemen/freelance vertalen. Bovendien is er aandacht voor maatschappelijke en culturele verschillen tussen Nederland en anderstalige gebieden waar rekening mee gehouden moet worden bij het maken van een vertaling. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht en een stage. Het volledige programma neemt minimaal drie jaar in beslag. Cursisten krijgen persoonlijke begeleiding en acht zaterdagen per jaar is er een mondelinge lesdag. Toelatingseisen: mbo4/havo/vwo-niveau; een verzoek om vrijstelling op basis van andere ervaring of een toelatingsexamen is mogelijk voor kandidaten van 21 jaar of ouder. Ook kun je een losse cursus volgen over het vertalen. Zo biedt het LOI de volgende cursussen: inleiding literair vertalen, inleiding technisch vertalen, inleiding medisch vertalen, inleiding juridisch vertalen, inleiding financieel-economisch vertalen en vertalen in de praktijk. Alle cursussen worden aangeboden voor zowel vertalers uit het Engels, Duits, Frans en Spaans. Het LOI gaat ervan uit dat deelnemers aan de cursussen een (ver)taalopleiding op HBO- of WO-niveau hebben afgerond.

Uit het Nederlands in het: Engels, Duits, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: https://www.loi.nl/hogeschool/hbo-bachelors?cat=Taalvaardigheid_Vertalen

De eenjarige master Translation is praktisch georiënteerd en biedt je de mogelijkheid om je te focussen op literair, juridisch, medisch of multimodaal vertalen. De voertaal is Engels en de master is gericht op vertalen uit het Engels in het Nederlands en uit het Nederlands in het Engels. Naast het bespreken van concrete vertaalproblemen komen ook vakgebieden zoals semantiek, pragmatiek, stilistiek en heuristiek aan bod. Je maakt kennis met de grote verscheidenheid aan naslagwerken, informatiebronnen en hulpmiddelen die je als vertaler kunt gebruiken, en verwerft inzichten in vertaalwetenschappelijke theorieën die je kunt toepassen bij het vertalen. Je vertaalt en redigeert verschillende tekstsoorten die een groot aantal onderwerpen beslaan.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels
Andere talen zoals Spaans en Japans zijn eventueel ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met de Studiecoördinator.

Meer informatie

Website: https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/master/linguistics/translation

Vier jaar durende bacheloropleiding vertalen. Engels is verplicht met daarnaast Duits, Frans of Spaans. In het derde jaar wordt de hoofdtaal bepaald. De studenten verblijven verplicht enige tijd in het buitenland en in het vierde jaar is er een verplichte beroepsstage van enkele maanden. De opleiding richt zich op de gebieden juridisch, financieel en technisch vertalen. Toelatingseis: eindexamen havo/vwo in Engels en eventueel Frans of Duits, of aantoonbaar equivalent niveau. Belangstellenden boven de 21 jaar kunnen een toelatingstest doen. 

Uit het Nederlands in het: Engels, Duits, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Spaans

Meer informatie

Website: http://www.vacmaastricht.nl/

Vierjarige deeltijd-bacheloropleiding tot vertaler. Er zijn 8 bijeenkomsten per jaar op zaterdag. De opleiding is ook goed op afstand te volgen, bijvoorbeeld wanneer men in het buitenland woont.
De studie bestaat uit taalspecifieke werkcolleges en taaloverstijgende hoorcolleges die onder andere voorbereiden op de beroepsaspecten. In het derde en vierde jaar volgt de student 'minors', dit zijn kortlopende series colleges over een bepaald onderwerp (waaronder bij sommige talen literair vertalen) en zijn bedoeld voor verdieping of verbreding van de kennis.
Er is in de laatste fase van de studie ook een stageperiode, waarin de student daadwerkelijk in de beroepspraktijk aan de slag gaat.
Enkele vakken (onder andere vertalen, tolken, maatschappijkennis) worden door de Stichting Nationale Examens Vertaler Tolk (SNEVT) geëxamineerd.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans

Meer informatie

Website: http://itv-hogeschool.nl/