Nederland

Geplaatst op: 11 oktober 2017

Hier vind je een overzicht van vertaalopleidingen in Nederland.

Aan de Universiteit Utrecht, één van de partneruniversiteiten van het ELV, begint vanaf het academische jaar 2019-2020 het nieuwe anderhalf jaar durende programma Literair Vertalen (Vertaalwetenschap). Deze Utrechtse master is het enige academische programma in Nederland dat geheel gewijd is aan literair vertalen. Bovendien vind je er een unieke combinatie van praktische vertaling en academische vertaalreflectie. Bij Literair Vertalen focus je op domeinen van het literaire vertalen, maar ook op moderne en hedendaagse literatuur. Dit doe je met specifieke vertaalcursussen, maar ook via trainingen met professionele vertalers en een intensieve cursus literair vertalen. Die laatste cursus wordt in samenwerking met de KU Leuven gegeven, de andere partneruniversiteit van het ELV. Je kunt het programma volgen voor de brontalen Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Daarnaast is er vanaf 2019-2010 ook de nieuwe master Professioneel Vertalen aan de Universiteit Utrecht. Beide masters hebben een studieduur van 1,5 jaar (90 EC).

Contactgegevens

Literair Vertalen: dr. Cees Koster
C.Koster@uu.nl

Professioneel Vertalen: Dr. Katell Laveant
via humanities@uu.nl

De Vertalersvakschool leidt op tot literair vertaler. Het uitgangspunt is praktisch: literair en ambachtelijk zijn de trefwoorden. De opleiding wil alle aspecten belichten van het literair vertalen: proza, poëzie, essayistiek en jeugdliteratuur. De 2-jarige opleiding tot literair vertaler bestaat uit een basisjaar en een meesterjaar. Het eerste jaar bestaat uit drie trimesters van acht weken en drie aparte symposia op zaterdagen.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch

Sinds 2018 is de Vertalersvakschool ook gevestigd in Antwerpen

Contactgegevens

Herengracht 274
1016 BW Amsterdam
Nederland
06 30562675
info@vertalersvakschool.nl
website: http://www.vertalersvakschool.nl

Het masterprogramma Vertalen aan de UvA is zowel een theoretische als een praktische opleiding. De opleiding duurt één jaar en is alleen toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Hebreeuws, Grieks, Latijn of Scandinavische of Slavische talen hebben afgerond. Studenten met een bachelordiploma Taalwetenschap, Literatuurwetenschap of Geschiedenis kunnen eveneens toegang krijgen tot de opleiding, op voorwaarde dat zij het vak 'Theorie en praktijk van het vertalen' hebben gevolgd óf een vergelijkbare vertaalkundige module van ten minste 12 EC. 

In het Nederlands uit het: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Contactgegevens

Programmacoördinator: dhr. dr. E.R.G. (Eric) Metz
Spuistraat 134 (PC Hoofthuis), kamer 3.15
1012 VB Amsterdam
Nederland

E.R.G.Metz@uva.nl
website: http://www.uva.nl/onderwijs/master/masteropleidingen/item/vertalen.html

Eenjarige specialisatie binnen de MA Communicatie en Informatiewetenschappen. Het programma Schrijven en Vertalen (alleen Engels-Nederlands) leidt je op tot een vertaler of tekstschrijver die bij het toepassen van professionele schrijf- en vertaalvaardigheden kan putten uit taal- en tekstwetenschappelijke kennis. Het gaat onder andere over de verschillen tussen het Engels en het Nederlands, vertaalstrategieën, tekststrategieën, tekstkwaliteit en tekstoptimalisering. Het programma heeft twee varianten: je kunt kiezen voor de variant Schrijven, en voor de variant Vertalen. Schrijven en Vertalen heeft twee gezamenlijke vakken. Daarnaast zijn er specifieke vakken voor de variant Vertalen. Studenten die voor Vertalen kiezen, moeten ook stage lopen.

In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Drs. Inger Groesz, studieadviseur
Vrije Universiteit
Faculteit der Letteren
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Nederland
+31 (0)20 598 26 83
i.groesz@vu.nl
website: http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/s-z/schrijven-en-vertalen/index.asp

In deze minor wordt de vertaalwetenschap vanuit verschillende kanten belicht. Er worden zowel historische als actuele perspectieven geboden en er is aandacht voor vertaalstrategiëen en vertaalkritiek. In het vak Inleiding vertaalwetenschap wordt een overzicht van de historische rol van vertalers aangereikt en worden moderne benaderingen besproken. Het onderdeel Contrastieve aspecten van taal en cultuur richt zich zowel op de beheersing van het Nederlands op hoog niveau als op inzicht in verschillende vormen van interculturele communicatie. In Terminologie en documentatieleer worden vaardigheden getraind die essentieel zijn voor wie zich wil bekwamen in zakelijk vertalen, zoals het analyseren van vakgerelateerde vertaalproblemen, inschatten van de betrouwbaarheid van informatie en documentatiestrategieën. De vertaling van poëzie staat centraal in de module Vertaalkritiek. Hier gaan we in op vragen als: hoe zijn de vertalingen in de doelcultuur ontvangen, is er bron- of doeltaalgericht vertaald, wat is er met cultuurgebonden elementen gebeurd, en is er consensus over de interpretatie?

Contactgegevens

Studiecoördinator mw. S. Linn
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland
+31 50 363 5268
s.i.linn@rug.nl
website: http://www.rug.nl/let/education/bachelor/minoren/overzicht_minoren/vertaalwetenschap

Met de minor Vertalan kun je kennis maken met het beroep van vertaler. De cursussen zijn gericht op vertalen uit het Engels in het Nederlands en uit het Nederlands in het Engels en is toegankelijk voor studenten uit alle disciplines. De minor is een goede voorbereiding op de aansluitende Master Vertalen in Leiden. Het programma omvat praktische vertaalcursussen, maar ook een inleiding in de vertaalwetenschap.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Coördinator: mw. T.D.Obbens

Leiden
Nederland
+31 71 527 2146
t.d.obbens@hum.leidenuniv.nl
website: https://studiegids.leidenuniv.nl/en/studies/show/3963/vertalen-engels-nederlands#tab3

Schriftelijke HBO bacheloropleiding tot vertaler. Je kunt kiezen voor een opleiding Vertaler Engels, Duits, Frans of Spaans. Het accent bij de HBO-opleiding Vertaler ligt uiteraard op vertalen. Zowel van de gekozen brontaal naar het Nederlands als andersom. Hierbij is er aandacht voor verschillende invalshoeken. Vakken als grammatica, linguïstiek, lees- en spreekvaardigheid bieden de nodige ondersteuning. De opleiding behandelt diverse digitale en papieren vertaalhulpmiddelen en gaat in op zelfstandig ondernemen/freelance vertalen. Bovendien is er aandacht voor maatschappelijke en culturele verschillen tussen Nederland en anderstalige gebieden waar rekening mee gehouden moet worden bij het maken van een vertaling. In het laatste jaar worden er vijf inleidingen op vertaalspecialisaties aangeboden, waarvan er twee gekozen moeten worden. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht en een stage. Het volledige programma neemt minimaal vier jaar in beslag. Cursisten krijgen persoonlijke begeleiding en acht zaterdagen per jaar is er een mondelinge lesdag. Toelatingseisen: mbo4/havo/vwo-niveau; een verzoek om vrijstelling op basis van andere ervaring is mogelijk voor kandidaten van 21 jaar of ouder. Ook kun je een losse cursus volgen over het vertalen. Zo biedt het LOI de volgende cursussen: inleiding literair vertalen, inleiding technisch vertalen, inleiding medisch vertalen, inleiding juridisch vertalen, inleiding financieel-economisch vertalen en vertalen in de praktijk. Alle cursussen worden aangeboden voor zowel vertalers uit het Engels, Duits, Frans en Spaans. Het LOI gaat ervan uit dat deelnemers aan de cursussen een (ver)taalopleiding op HBO- of WO-niveau hebben afgerond.

Uit het Nederlands in het: Engels, Duits, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Spaans

Contactgegevens

Postbus 4200
2350 CA
Leiderdorp
Schriftelijk
Nederland
071 545 1234
website: http://www.loi.nl/cursussen/taalvaardigheid/index.htm

Dit eenjarige masterprogramma Translation in Theory and Practice is onderdeel van de master Linguistics. De voertaal is Engels en de master is gericht op vertalen uit het Engels in het Nederlands en uit het Nederlands in het Engels. Naast het bespreken van concrete vertaalproblemen komen ook vakgebieden zoals semantiek, pragmatiek, stilistiek en heuristiek aan bod. Je maakt kennis met de grote verscheidenheid aan naslagwerken, informatiebronnen en hulpmiddelen die je als vertaler kunt gebruiken, en verwerft inzichten in vertaalwetenschappelijke theorieën die je kunt toepassen bij het vertalen. Je vertaalt en redigeert verschillende tekstsoorten die een groot aantal onderwerpen beslaan. Het programma is praktisch georienteerd en biedt je de mogelijkheid om je te focussen op juridisch of literair vertalen.

Uit het Nederlands in het: Engels
In het Nederlands uit het: Engels

Contactgegevens

Studiecoördinator Ms. E.A. van Dijk MSc

Leiden
Nederland
+31 (0)71 527 7322
stucolinguistics@hum.leidenuniv.nl
website: http://www.mastersinleiden.nl/programmes/translation-in-theory-and-practice-dutch-english/en/introduction

Eénjarige masteropleiding Russische taal, cultuur en literatuur. Er zijn keuzevakken beschikbaar voor andere Slavische talen. De opleiding biedt een specifiek vak Literair vertalen Russisch aan, gegeven door gerenommeerde docenten en vertalers Yolanda Bloemen en Arthur Langeveld. Een bachelordiploma in Slavische talen (hoofdvak Russisch) is vereist.

Uit het Nederlands in het: Russisch
In het Nederlands uit het: Russisch

Contactgegevens

Drs. T. Bouma
Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden
Nederland
+31 (0)71 527 2074
t.bouma@hum.leidenuniv.nl
website: http://www.mastersinleiden.nl/programmes/russian-and-eurasian-studies

BA opleiding vertalen. Engels is verplicht met daarnaast een van de andere drie talen. In het derde jaar wordt de hoofdtaal bepaald. De studenten verblijven verplicht enige tijd in het buitenland en in het vierde jaar is er een verplichte beroepsstage van enkele maanden. Toelatingseis: eindexamen havo/vwo in Engels en eventueel Frans of Duits, of aantoonbaar equivalent niveau (voor meer informatie: zie website). De opleiding richt zich op de gebieden recht, economie en techniek.

Uit het Nederlands in het: Engels, Duits, Frans, Spaans
In het Nederlands uit het: Engels, Duits, Frans, Spaans

Contactgegevens

Brusselseweg 150
6217 HB Maastricht
Nederland
+31 (0)43 3466466
 info.fibc@zuyd.nl
website: http://www.vacmaastricht.nl/

Contactgegevens

Opleidingscoördinator dr. Maaike Koffeman

Nijmegen
Nederland

m.koffeman@let.ru.nl
website: http://www.studiegids.science.ru.nl/2015/arts/prospectus/letterkunde/

Vierjarige deeltijd-bacheloropleiding tot vertaler. Er is een wekelijkse en een maandelijkse variant, afhankelijk van de taal. Bij de wekelijkse opleiding komt de student 25 weken op een avond en 8 halve zaterdagen naar Utrecht. Deze variant biedt veel interactie met medestudenten en docenten en is heel geschikt voor wie wat meer regelmaat en 'een stok achter de deur' nodig heeft. Bij de maandopleiding komt men 8 hele zaterdagen (van 9.30 uur tot 17.10 uur) naar Utrecht. De maandopleiding is ook prima op afstand te volgen, bijvoorbeeld wanneer men in het buitenland woont.
De studie bestaat uit taalspecifieke werkcolleges en taaloverstijgende hoorcolleges die onder andere voorbereiden op de beroepsaspecten. In het derde en vierde jaar volgt de student 'minors', dit zijn kortlopende series colleges over een bepaald onderwerp (waaronder bij sommige talen literair vertalen) en zijn bedoeld voor verdieping of verbreding van de kennis.
Er is in de laatste fase van de studie ook een stageperiode, waarin de student daadwerkelijk in de beroepspraktijk aan de slag gaat.
Enkele vakken (onder andere vertalen, tolken, maatschappijkennis) worden door de Stiching Nationale Examens Vertaler Tolk (SNEVT) geëxamineerd.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans

Contactgegevens

Telefonisch te breiken tussen 13.00-15.00 uur
Utrecht
Nederland
+31 (0)88 4817570
admin@itv-hogeschool.nl
website: http://itv-h.nl/