Pools

Geplaatst op: 01 oktober 2017

Hier vind je een overzicht van vertaalopleidingen Pools < > Nederlands over de hele wereld.

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

PhDr. Jana Rakšányiová
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Gondova 2
818 01 Bratislava
Slowakije
+42 2 59339 245
jana.raksanyiova@centrum.sk
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629

Driejarige bacheloropleiding waarbij de nadruk ligt op de studie en het gebruik van het Nederlands en twee vreemde talen. Daarbij kun je als eerste vreemde taal kiezen uit Engels, Frans en Duits en als tweede vreemde taal uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Pools. De opleiding is vooral praktisch en is gericht op onder andere taalbeheersing en workshops vertalen. Gedurende de bachelor specialiseer je je in Vertalen, Tolken, Meertalige Communicatie of Journalistiek. Deze bachelor geeft rechtstreeks toegang tot de Master Vertalen. De colleges worden gegeven op de campus van Hogeschool-Universiteit Brussel.

In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans.
Uit het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans.

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/bachelor/toegepaste-taalkunde/tt_brussel/index

Binnen dit eenjarige masterprogramma in Brussel kun je kiezen voor literair vertalen. Naast de vertaalwetenschap wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de praktijk van het vertalen, door middel van verschillende vertaalateliers en een stage.
Je maakt de keuze tussen één of twee vreemde talen naast het Nederlands en kunt kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans en Pools.  Met een Bachelor in de Toegepaste Taalkunde word je rechtstreeks toegelaten tot deze master. De colleges worden gegeven op de campus van de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Uit het Nederlands in het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools
In het Nederlands uit het: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools

Meer informatie

Website: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/master/vertalen/vertalen_brussel/index

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

Prof. Dr. Herbert Van Uffelen (internationaal opleidingsdirecteur - herbert.van-uffelen.univie.ac.at)
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
A. Nováka 1
CZ - 60200 Brno
Tsjechië
+420 549 494 236
novakova@phil.muni.cz (afdeling Brno)
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

Dr. Márta Kántor-Faragó
Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet
Egyetem tér 1 Pf. 47
4010 Debrecen
Hongarije
+36 303 64 3037
mfarago@hotmail.com of kantorfarago.marta@chello.hu
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

Dr. Wilken Engelbrecht (hoofd vakgroep)
Katedra nederlandistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Krížkovského 10
771 80 Olomouc
Tsjechië
+420 58 563 3206
wilken.engelbrecht@seznam.cz
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629

Behalve een driejarige BA-opleiding, waar in het kader van taalcolleges, vaktaalvertalingen en zakelijk Nederlands diverse vertaal- en tolkvaardigheden ontwikkeld worden, bieden wij ook een tweejarige MA-studie aan. Het MA-curriculum is gericht op de verdere specialisatie op het gebied van de vertaal- en tolkvaardigheden. Aangezien onze studenten steeds vaker een baan vinden waarin ze zich tussen de Poolse en Nederlandse / Vlaamse cultuur moeten bewegen en daardoor de rol van ‘bruggenbouwers’ op zich moeten nemen, is deze MA-opleiding voornamelijk gericht op het ontwikkelen van hun taal- en vertaalvaardigheden op een gevorderd niveau en het vormgeven aan hun kennis van zowel de Nederlandse en Vlaamse cultuur als Nederlandse en Vlaamse ondernemingen in Polen. Wat concrete vakken waar vertaalactiviteiten rijkelijk aan bod komen betreft, volgen onze MA-studenten zulke colleges als: ‘Beroep van professionele vertaler’, ‘Vertaalstrategieën’, ‘Optreden in het openbaar’, ‘Inleiding tot schriftelijke vertaling’, ‘Specialistische vertalingen (technisch, medisch en juridisch)’, ‘Nederlandse / Vlaamse zakenwereld in Polen’, ‘Nederlandse, internationale en EU-organisaties en instellingen’ en last but not least ‘Literaire vertalingen’. In het kader van ‘Literaire vertalingen’ volgen onze studenten elk jaar een Vertaalatelier op Locatie dat in samenwerking met ELV door drie Poolse vakgroepen Nederlands om de beurt georganiseerd wordt in Wrocław, Poznań en Lublin. Alle colleges in Poznań worden verzorgd door onze medewerkers waaronder zes moedertaalsprekers (vier Nederlanders en twee Vlamingen), twee van hen zijn ook het Pools machtig. Tegelijk werken we samen met de Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel. Hierdoor worden onze studenten in staat gesteld om regelmatig naar gastcolleges en presentaties te luisteren die door de in Polen werkende Nederlandse zakenlui verzorgd worden. Bovendien worden we ondersteund door (de expertise van) collega’s uit onze Faculteit die in The Department of Translation Studies en Center For Teaching Translations werkzaam zijn.

Uit het Nederlands in het:
In het Nederlands uit het:

Contactgegevens

Prof. dr. Jerzy Koch
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Polen
+48 61 829 3572
jkoch@wa.amu.edu.pl
website: http://wa.amu.edu.pl/dutchafrikaans/

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

Prof. Dr. Herbert Van Uffelen
Universität Wien, Institut für EVSL, Abteilung Nederlandistik
Universitätsring 1
1010 Wenen
Oostenrijk
+43 1 4277 430 33
herbert.van-uffelen@univie.ac.at
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629

Driejarige bacheloropleiding die zich richt op de Nederlandse taal en cultuur binnen een Centraal-Europees kader. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Wenen, Brno, Olomouc, Debrecen, Wroclaw en Bratislava. De student mag colleges volgen aan alle partneruniversiteiten en ontvangt een gezamenlijk diploma van de zes universiteiten. Er wordt aandacht besteed aan vertalen. In principe is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten uit Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Kennis van de officiële taal van minstens twee van deze landen is vereist.

Uit het Nederlands in het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars
In het Nederlands uit het: Tsjechisch, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars

Contactgegevens

Dr. Boleslaw Rajman (hoofd vakgroep)
Uniwersytet Wroclawski, Erasmus Leerstoel voor Nederlandse Filologie
ul. Kuznicza 22
50 138 Wroclaw
Polen
+48 71 3752 788
rajman@uni.wroc.pl
website: https://dcc.ned.univie.ac.at/nl/node/7629