Zuid-Afrika

Geplaatst op: 01 oktober 2017

Hier vind je een overzicht van vertaalopleidingen in Zuid-Afrika.

Masteropleiding vertaalwetenschap met Nederlands als mogelijke bron- en/of doeltaal. De opleiding duurt twee jaar en is toegankelijk voor studenten met een bacheloropleiding in een relevant onderwerp. Er wordt veel aandacht besteed aan taalkundige kwesties en verschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Duits, Frans
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Duits, Frans

Contactgegevens

Prof. H.P. van Coller
Posbus 339
9300 Bloemfontein
Zuid-Afrika
+27 51 401 2816
vcollerh.hum@ufs.ac.za
website: http://humanities.ufs.ac.za/content.aspx?DCode=140&DivCode=D003

Korte cursus (12 weken) waarin een vertaalmethodologische basis wordt gelegd voor vertalen uit en in het Nederlands en Afrikaans. Voertalen zijn Afrikaans en Engels. De cursus kan worden gevolgd door de korte cursus Vertaalpraktyk (ook 12 weken).

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Engels
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Engels

Contactgegevens

Dr. Amanda Lourens
Afdeling Kortkursusse
Universiteit van Stellenbosch
15 De Beerstraat
7600 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 2160
alourens@sun.ac.za
website: http://shortcourses.sun.ac.za/courses/3592.html

Universitaire studie Afrikaans en Nederlands (voorgraads) met aandacht voor vertalen. De studie duurt twee of drie jaar (afhankelijk van de individuele invulling van het programma en de samenstelling van componenten).

Uit het Nederlands in het: Afrikaans
In het Nederlands uit het: Afrikaans

Contactgegevens

Departement Afrikaans en Nederlands
Privaatsak X1
Kamer 680
Letteregebou
Matieland
7602 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 2158
afrsu@sun.ac.za
website: http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/afr-ndl

Tweejarige masteropleiding met Nederlands als mogelijke bron- of doeltaal. De master is toegankelijk voor studenten in het bezit van het Nagraadse Diploma in Vertaling of de Honneurs in Vertaling van de Universiteit van Stellenbosch of een vergelijkbare graad. De master biedt zowel praktische als meer wetenschappelijke componenten.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans
In het Nederlands uit het: Afrikaans

Contactgegevens

Prof. Ilse Feinauer
Departement Afrikaans en Nederlands
Privaatsak X1
Kamer 680
Letteregebou
Matieland
7602 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 2162
aef@sun.ac.za
website: http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/afr-ndl/programme/ma_vertaling

Eenjarige opleiding die voorbereidt op de MA in Vertaling. Er wordt aandacht besteed aan de praktijk en theorie van het vertalen, tolken en redigeren. De student kan zelf naast de algemene vakken kiezen voor een specialisatie in literair of vaktalig vertalen, of een module over Bijbelvertalen volgen. Voor toelating is een BA in een moderne taal verplicht en moet een toelatingsexamen worden gemaakt.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Engels, Duits, Frans
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Engels, Duits, Frans

Contactgegevens

Prof. Louise Viljoen
Departement Afrikaans en Nederlands
Privaatsak X1
Kamer 680
Letteregebou
Matieland
7602 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 2157
lv@sun.ac.za
website: http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/afr-ndl/programme/Honneurs%20in%20Vertaling

Onderzoeksplaatsen voor zelfstandig onderzoek met betrekking tot de Afrikaanse en Nederlandse letterkunde en/of vertaalwetenschap. De voertaal is Afrikaans. Voor toelating is een MA-graad in Afrikaans (en Nederlands) vereist.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Engels
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Engels

Contactgegevens

Departement Afrikaans en Nederlands
Privaatsak X1
Kamer 680
Letteregebou
Matieland
7602 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 2158
afrsu@sun.ac.za
website: http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/afr-ndl/programme/afr-ndl_PhD_program

Eenjarige nagraadse opleiding met Nederlands als mogelijke doeltaal bij de keuzerichting 'Praktiese vertaling'. Er mogen twee talenparen worden gekozen uit het volgende aanbod: uit Frans/Duits/Nederlands in het Engels/Afrikaans of andersom, uit het Afrikaans in het Engels of andersom, of uit het Engels in het Xhosa of andersom. Een B-graad is vereist voor toelating, maar er moet ook een toelatingsexamen afgelegd worden. Zowel vertaaltheorie als praktische vertaling komt aan bod; literair vertalen is hierbij een mogelijke specialisatie.

Uit het Nederlands in het: Afrikaans, Engels
In het Nederlands uit het: Afrikaans, Engels

Contactgegevens

Dr. Harold Lesch
Departement Afrikaans en Nederlands
Privaatsak X1
Kamer 680
Letteregebou
Matieland
7602 Stellenbosch
Zuid-Afrika
+27 21 808 3573
hlesch@sun.ac.za
website: http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/afr-ndl/programme/afr-ndl_vertaling