Cursussen

Het ELV organiseert cursussen voor beginnende en voor meer gevorderde vertalers en verzorgt scholing voor talen waarin bestaande opleidingen moeilijk kunnen voorzien. Per jaar bekijkt het ELV welke cursussen, online of offline, kunnen worden georganiseerd.

De cursussen van het ELV zijn bedoeld voor vertalers in en uit het Nederlands, voor één taal of een aantal talen of vertaalrichtingen tegelijk. Met regelmaat organiseert het ELV een Zomercursus en online (vervolg)cursussen. 

Opzet

De cursussen zijn toegespitst op de specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn voor het literair vertalen en op professionalisering en beroepspraktijk. Het gaat tijdens een ELV-cursus niet om taalverwerving: alle deelnemers beschikken over voldoende kennis van het Nederlands als brontaal, weten hoe literatuur werkt en hoe je in het algemeen teksten kunt vertalen. Wel willen we een nadere, geactualiseerde kennismaking met de Nederlandstalige literatuur en met de cultuur van Nederland en Vlaanderen bieden.

Het belangrijkst blijft het oefenen van de literaire vertaalvaardigheid, wat bij de ELV-cursussen resulteert in een manier van werken waarin de theorie aan de praktijk wordt getoetst. In de reflectiecolleges en in de vertaalateliers is er voor het ontwikkelen van kritisch normbesef, door inzicht in verschillende vertaalopvattingen, veel aandacht. Er wordt gediscussieerd over vertaaloplossingen, die onderling worden gewogen en getoetst aan die van de andere deelnemers en en die van de docent. Dat is dan ook de reden dat bij de selectie intensief wordt gekeken naar zowel motivatie als naar talent en aanwezige expertise.

Cursusvormen

Het ELV zoekt steeds naar de meest geschikte onderwijsvormen om een bepaalde cursistendoelgroep te bereiken. Dat kan resulteren in offline cursussen, zoals de Zomercursus, online cursussen of een mengvorm (blended learning). Jaarlijks wordt in samenwerking met de (geassocieerd) partners vastgesteld wat het aanbod aan talen moet zijn. Alle cursussen worden aangekondigd via onze website, nieuwsbrief en sociale media. 

De online en blended cursussen vinden plaats in onze online leeromgeving ELVi. Tijdens een online of blended cursus werkt een groep vertalers in een bepaalde taalrichting aan vertalingen, geeft feedback op elkaars werk en heeft enkele videoconferencingsessies met een moderator. Dit wordt omlijst met relevante theorie, weblectures en opdrachten, en cursisten krijgen achteraf feedback van de docent. 

Met regelmaat organiseert het ELV een intensieve Zomercursus Literair Vertalen. De Zomercursus is gericht op vertalers uit het Nederlands in andere talen, voor één taal of een aantal talen tegelijk. Uitgangspunt is om in deze beleidsperiode (2020-2024) drie van deze Zomercursussen te organiseren, waarbij groepen vertalers in een bepaalde taalrichting of met een speciale opleidingsvraag een week op locatie bij elkaar gebracht worden. In 2020 staat er geen Zomercursus op de planning.

Talenkeuze

In overleg met het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen en de Taalunie worden de talen per jaar vastgesteld en in samenspraak wordt een selectie gemaakt op basis van de vraag naar literair vertalers in of uit een bepaalde taal. In het verleden heeft het ELV cursussen voor vertalers in en/of uit het Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Latijn, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds georganiseerd.