Cursussen

In de loop der tijd heeft het ELV voor zijn cursussen een model ontworpen dat voor een hoogwaardige ontwikkeling van het literaire vertaaltalent moet zorgen.

De cursussen zijn toegespitst op de specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn voor het literair vertalen en de nodige professionalisering en beroepspraktijk. Het gaat tijdens een ELV-cursus niet om taalverwerving: alle deelnemers beschikken over voldoende kennis van het Nederlands als brontaal, weten hoe literatuur werkt en hoe je in het algemeen teksten kunt vertalen. Wel wordt een nadere, geactualiseerde kennismaking met de Nederlandstalige literatuur en met de cultuur van Nederland en Vlaanderen beoogd.

Het belangrijkst blijft hoe dan ook het oefenen van de literaire vertaalvaardigheid, wat bij de ELV-cursussen resulteert in een manier van werken waarin de theorie aan de praktijk wordt getoetst. Zowel in reflectiecolleges als in de vertaalateliers staat het aankweken van kritisch normbesef, door inzicht in verschillende vertaalopvattingen, hoog in het vaandel: er wordt gediscussieerd over vertaaloplossingen, die onderling worden gewogen en getoetst aan zowel elkaar als aan die van degene die het vertaalatelier coördineert. Dat is dan ook de reden dat bij de selectie intensief wordt gekeken naar zowel motivatie als naar talent en aanwezige expertise.

Cursussen

Het ELV organiseert cursussen voor zowel beginnende als voor meer gevorderde vertalers en verzorgt scholing voor talen waarin bestaande opleidingen moeilijk kunnen voorzien. Per jaar bekijkt het ELV welke cursussen kunnen worden georganiseerd. De cursussen zijn bedoeld voor vertalers in en uit het Nederlands, voor één taal of een aantal talen of vertaalrichtingen tegelijk. Jaarlijks organiseert het ELV een Zomercursus en online (vervolg)cursussen. Een vervolgcursus is in eerste instantie gericht op deelnemers van een Zomercursus of cursus in een voorafgaand jaar of op vertalers die al vergelijkbare ervaring hebben opgedaan. 

Zomercursus

Eens per jaar organiseert het ELV een intensieve Zomercursus Literair Vertalen. Deze cursus is gericht op vertalers uit het Nederlands in andere talen, voor één taal of een aantal talen tegelijk. In het voorjaar worden de talen die centraal staan vastgesteld in overleg met de Letterenfondsen en de Taalunie, en start de werving. Via de website, nieuwsbrief en social media blijf je op de hoogte. 

Talenkeuze

In overleg met het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen en de Taalunie worden de talen per jaar vastgesteld en in samenspraak wordt een selectie gemaakt op basis van de vraag naar literair vertalers in of uit een bepaalde taal. In het verleden heeft het ELV cursussen voor vertalers in en/of uit het Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Latijn, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds georganiseerd.