Lage Landen Ateliers

In navolging van de succesvolle Vertaalateliers op Locatie, waarmee studenten neerlandistiek in het buitenland kennis kunnen maken met literair vertalen, lanceerde het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) in 2014 de Lage Landen Ateliers. Dit programma is bestemd voor Masterstudenten aan Letterenopleidingen in Nederland en Vlaanderen.

Net als de VoLs kunnen studenten tijdens een Lage Landen Ateliers (LLA) het plezier van vertalen (en schrijven) laten ontdekken, en aankomende vertaaltalenten extra motiveren bij het kiezen van een loopbaan als professioneel literair vertaler. Tegelijk is het vertalen een aanvullende manier om de kennis van bron- en doeltaal, het inzicht in de literatuur en de specifieke werking van literaire teksten te verdiepen.

Hoe ziet het programma van een LLA eruit?

De organisatie ligt in handen van de desbetreffende letterenopleiding. Deze verzoekt een ervaren literair vertaler of een deskundige op het gebied van literair vertalen om een gastcollege. De invulling vindt plaats in overleg tussen de gastdocent en de aanvragende docent; het gaat om een workshop of college van maximaal een dagdeel.

Wie kunnen een LLA organiseren?

Docenten of vakgroepen van Letterenopleidingen aan universiteiten in het Nederlands taalgebied kunnen een subsidie voor het organiseren van een gastcollege van een ervaren literair vertaler of een deskundige op het gebied van literair vertalen aanvragen.

Wat is de regeling?

Het honorarium van de gastspreker en de reiskosten worden gesubsidieerd. De invulling vindt plaats in overleg tussen de gastdocent en de aanvrager; het gaat om een workshop of college van maximaal een dagdeel.
De betaling van het honorarium en de vergoeding van de reiskosten worden rechtstreeks geregeld tussen de gastspreker en het ELV. Het gaat om de inzet van maximaal 10 uur, dat betreft zowel het college zelf als de voorbereidingstijd.

Verdere vragen?

Geïnteresseerde docenten kunnen voor verdere vragen contact opnemen met het Expertisecentrum Literair Vertalen.