Vertaalateliers op Locatie

Sinds 2009 faciliteert het ELV ateliers literair vertalen. Een Vertaalatelier op Locatie is een opleidingsvorm waarbij studenten en recent afgestudeerden neerlandistiek overal ter wereld (nader) kennis kunnen maken met het literair vertalen uit het Nederlands.

Een vertaalatelier op Locatie (VoL) kan studenten het plezier van vertalen (en schrijven) laten ontdekken, en aankomende vertaaltalenten extra motiveren bij het kiezen van een loopbaan als professioneel literair vertaler. Tegelijk is het vertalen een aanvullende manier om de kennis van bron- en doeltaal, het inzicht in de literatuur en de specifieke werking van literaire teksten te verdiepen.

Hoe ziet het programma van een VoL eruit?

In de basis bestaat een VoL uit workshops geleid door ervaren vertalers. De verdere invulling staat niet vast, die kun je als organisator van de VoL zelf bepalen, bijvoorbeeld:

 • De ervaren vertaler wordt bijgestaan door een native speaker of een andersom vertaler;
 • Het VoL wordt afgestemd op het programma van een gelijktijdig evenement, zoals een bezoek van een schrijver, de uitreiking van een literaire (vertaal)prijs, het verschijnen van de vertaling van een Nederlands werk, boekenbeurzen of soortgelijke evenementen;
 • Een aanwezige auteur kan worden uitgenodigd bij het atelier;
 • Een netwerkbijeenkomst met een uitgever aansluitend op het atelier kan een waardevolle aanvulling zijn voor de deelnemers.

Dit alles kan zorgen voor een mooie wisselwerking tussen de studenten en mensen uit het vak.

Wie kunnen een VoL organiseren?

Vakgroepen Nederlands overal ter wereld kunnen Vertaalateliers op Locatie inrichten in een groot aantal doeltalen. Als universiteit buiten het Nederlandse taalgebied waar Nederlands wordt gedoceerd, kun je bij het ELV een subsidie aanvragen om op eigen initiatief een Vertaalatelier op Locatie te organiseren. Meerdere instanties kunnen ook gezamenlijk een aanvraag indienen. De invulling hoeft niet gebonden te zijn aan één centrale plek, maar kan een reizend programma omvatten. De organisatie van de ateliers ligt in handen van de aanvragende universiteit(en), in samenspraak met het ELV. Inmiddels zijn succesvolle Vertaalateliers op Locatie georganiseerd in onder meer Engeland, Italië, Hongarije, Frankrijk, Polen, Portugal, Duitsland, China, Argentinië en Spanje.

Wat is de regeling?

Een aanvraag voor VoL kan bij het ELV worden ingediend. Voor het toekennen van een subsidie worden de volgende zaken in aanmerking genomen:

 • de inhoudelijke invulling van de aanvraag;
 • het verwachte resultaat van het atelier;
 • de behoefte aan literair vertalers in het taalgebied en de bestaande interesse in vertalen uit het Nederlands;
 • de mate waarin het VoL aansluit bij het curriculaire aanbod;
 • de context waarin het VoL kan worden geplaatst (eventuele aanknoping bij specifieke literaire of uitgeversactiviteiten).

Hoe hoog is de subsidie?

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 1.000 euro. De universiteit kan de financiering inzetten voor de volgende punten:

 • de kosten van een moderator (honorarium, reis en verblijf);
 • eventuele andere reis- en verblijfkosten;

Vier weken na afloop van de VoL stuurt de organiserende universiteit per mail een factuur naar het ELV. De subsidie is niet bedoeld om een VoL te organiseren met een permanent karakter of als vast onderdeel van het curriculum.

Verdere vragen?

Geïnteresseerde docenten kunnen voor verdere vragen contact opnemen met het Expertisecentrum Literair Vertalen.