Het ELV-jaar 2017

15 februari 2018

Ook in 2017 heeft het ELV weer niet stilgezeten. In de voorbije twaalf maanden zijn er vijftien mentoraten afgerond, vijf (deels online) cursussen georganiseerd voor zes verschillende talen, en werden verschillende projecten ondersteund door het ELV waaronder een Lage Landen Atelier, studiedagen en meerdere workshops. Verder werd er een nieuwe website in gebruik genomen en is de nieuwe online leeromgeving ELVi gerealiseerd.

Dit alles gebeurde in nauwe samenwerking met de KU Leuven, de Universiteit Utrecht, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Taalunie.

Onderwijs

Belangrijk focuspunt voor het ELV is het literair vertaalonderwijs. Traditiegetrouw organiseerde het ELV ook in 2017 een Zomercursus, ditmaal voor vertalers uit het Nederlands in het Engels, Frans en Turks. In totaal kwamen zestien vertalers een week lang samen in Utrecht. Zij werden begeleid door moderatoren Susan Massotty, Sam Garrett (Engels), Philippe Noble, Isabelle Rosselin (Frans), Hanneke van der Heijden en Kadir Türkmen (Turks). Ook waren er verschillende gastsprekers, zoals Désirée Schyns, die de openingslezing verzorgde en Carmien Michels die een indrukwekkend slotoptreden gaf.  

Daarnaast organiseerde het ELV ook een volledig online ingerichte cursus literair vertalen voor twee groepen vertalers uit het Nederlands, in het Braziliaans-Portugees en in het Europees-Spaans. De cursisten werden begeleid door docenten Arie Pos en Goedele De Sterck en co-moderatoren Mariângela Guimarães en Lisa Thunnissen.

De talen die centraal staan bij de cursussen worden vastgesteld op basis van de door het ELV opgebouwde dossiers per taalrichting.

Summer School in Rome

Half september vond de eerste Summer School van de European School of Literary Translation (ESLT) plaats in Rome. ESLT heeft tot doel de professionalisering van literair vertalers te ondersteunen door een pan-Europese infrastructuur voor het opleiden van literair vertaaldocenten in het leven te roepen. Het is een samenwerking van het British Centre for Literary Translation (BCLT), University of Rome Link Campus, Fondazione San Pellegrino (Fusp) en het ELV. Elf vertalers, waarvan vier in of uit het Nederlands, namen deel aan de eerste editie. In september 2018 zal de tweede Summer School plaatsvinden.

Individuele begeleiding en ateliers

Het ELV biedt naast onderwijsactiviteiten ook individuele begeleiding in de vorm van mentoraten, coachingstrajecten en ontwikkelingsbeurzen, samen met de Letterenfondsen. In 2017 zijn er 15 mentoraatsverzoeken gehonoreerd (6 uit het Nederlands en 9 in het Nederlands). Daarnaast werden er 5 mentoraten in 2017 afgerond die het jaar ervoor waren gestart en lopen er 4 mentoraten door in 2018. Ook werd er dit jaar één ontwikkelingsbeurs uitgereikt.

Verder werd er het afgelopen jaar één Lage Landen Atelier in Nijmegen ondersteund en werden twee verzoeken voor een Vertaalateliers op Locatie in 2018 gehonoreerd.

Ondersteuning

Naast eigen activiteiten en programma’s ondersteunt het ELV met regelmaat cursussen, workshops, symposia en andere programma’s van aanvragende partijen, zowel inhoudelijk als financieel. Zo was het ELV dit jaar onder meer inhoudelijk betrokken bij de jaarvergadering van CEATL, het literatuurfestival ILFU, het tweejarige programma van CELA (Connecting Emerging Literary Artists, 2017-2019). Daarnaast werden activiteiten (financieel) ondersteund, waaronder een workshop Nederlands-Duits in Straelen, een cursus literair vertalen Portugees-Nederlands op locatie in Portugal en een workshop persklaar maken voor Vlaamse vertalers.

Online onderwijs

Eind 2017 is er een nieuwe online leeromgeving gerealiseerd. Onder de naam ELVi (ELV interactief) is een Moodle-omgeving op maat ingericht voor de online cursussen en zelfstudiemodules van het ELV. Dit platform biedt mogelijkheden voor de opleiding van literair vertalers op verschillende niveaus, in verschillende werkvormen en zowel onder begeleiding als zelfstandig. Vormgever Stephan Csikós ontwierp er speciaal een nieuw logo voor.

Communicatie

Sinds oktober heeft het ELV een volledig nieuwe website op het vertrouwde webadres www.literairvertalen.org. In 2018 wordt deze verder ontwikkeld in samenwerking met de webbouwers van Two Kings; met name de nieuwe Kennisbank zal verder worden uitgebouwd en er worden nieuwe functionaliteiten aan het Vertalersbestand toegevoegd. Begin vorig jaar is ook de tweemaandelijkse nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken.

Er zijn daarnaast nieuwe sets ansichtkaarten ontwikkeld: deze keer met citaten over vertalen, met medewerking van verschillende literair vertalers in en uit het Nederlands.

Nieuw Vertaalpleidooi

Op verzoek van de vijf instellingen van het ELV (Taalunie, KU Leuven, Universiteit Utrecht, Nederlands Letterenfonds en Vlaams Fonds voor de Letteren) wordt in 2017-2018 een nieuw vertaalpleidooi geschreven door Henk Pröpper. Het is een vervolg op *Overigens schitterend vertaald dat tien jaar eerder verscheen en zal in de loop van 2018 worden gepubliceerd.

Europees netwerk

Het ELV is vertegenwoordigd in het bestuur van het nieuwe PETRA-E Netwerk, dat in december 2017 formeel is opgericht in Salamanca. Dit netwerk biedt mogelijkheden om samen met partners uit heel Europa te werken aan de verdere ontwikkeling van de Leerlijn Literair Vertalen.

Daarnaast werd in 2017 de jaarlijkse bijeenkomst van het Europese netwerk van vertalersverenigingen CEATL in Utrecht gehost door het ELV.

 

Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het ELV stelt zich ten doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het literair vertalen in en uit het Nederlands. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op via literair.vertalen@uu.nl.