Onderwijs

Om de deskundigheid van literair vertalers in en uit het Nederlands te bevorderen, organiseert en faciliteert het Expertisecentrum Literair Vertalen cursussen, gastcolleges, studiedagen en andere activiteiten.

Een van de belangrijkste middelen om de deskundigheid te bevorderen zijn de vertaalcursussen die het ELV organiseert. Elk jaar staat er een Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands op het programma, daarnaast verzorgt het ELV ook online (vervolg)cursussen en worden er regelmatig studiedagen georganiseerd over onderwerpen binnen het literair vertalen, bijvoorbeeld over vertaaldidactiek of de beroepspraktijk van de literair vertaler.

Het ELV organiseert cursussen en studiedagen voor zowel beginnende als voor meer gevorderde vertalers en verzorgt scholing voor talen waarin bestaande opleidingen moeilijk kunnen voorzien. Dit geldt met name voor vertalen uit het Nederlands in andere talen. Toch is het niet mogelijk om voor elke taal jaarlijks een cursus of studiedag te organiseren. Daarom heeft het ELV samen met het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen en de Taalunie een talenbeleid ontwikkeld en wordt er in samenspraak een selectie gemaakt op basis van de vraag naar literair vertalers in een bepaalde taal.