Taalspecifieke cursussen

Met een taalspecifieke cursus verbeter je je vertaalvaardigheden in een bepaalde taalrichting.

Afbeelding
Drie deelnemers van een cursus naast elkaar. De middelste jongen leest iets voor van papier.

Bij taalspecifieke cursussen staat het verbeteren van de vertaalvaardigheden in een bepaalde vertaalrichting centraal. Er zijn cursussen voor literair vertalers ín en úit het Nederlands. Je volgt vertaalateliers en lezingen van experts in deze vertaalrichting en werkt aan vertalingen van verschillende auteurs in diverse genres.

De talen worden jaarlijks gekozen in samenspraak met onze partners. We baseren ons daarbij op de behoefte aan aanwas van nieuwe vertalers in een vertaalrichting. Voor elke taal kan het niveau verschillen, afhankelijk van waar we een impuls nodig achten.

We organiseren cursussen online (via onze leeromgeving ELVi), op locatie of combineren beide. Sommige cursussen duren een week, zoals in geval van een zomercursus, bij andere cursussen volg je de cursus gedurende een langere periode een aantal uur per week. We vragen een kleine financiële bijdrage voor deelname aan een cursus. Hiervan is vrijstelling mogelijk als dit een drempel vormt om deel te nemen.

Ingangseisen

Voor alle cursussen geldt dat de deelnemers de bron- en doeltaal die centraal staan goed beheersen. De voertaal is Nederlands. De groepen deelnemers zijn klein om interactief en persoonlijk onderwijs mogelijk te maken.

In de cursusaankondigingen staan steeds alle details over de cursussen en welke ingangseisen gelden. Wat we altijd vragen is motivatie om te leren, flexibiliteit qua beschikbaarheid en voldoende tijd om opdrachten, vertalingen en leeswerk te maken. De benodigde tijdsinvestering wordt in de cursusaankondiging vermeld.

Onze meeste cursussen zijn bedoeld voor beginnende vertalers, maar soms organiseren we ook masterclasses voor meer ervaren vertalers als blijkt dat er een specifieke behoefte aan is. Deze cursussen zijn bedoeld voor meer ervaren literair vertalers die zich willen bekwamen in een specifiek genre of onderwerp. Zo organiseerden we de afgelopen jaren bijvoorbeeld masterclasses toneelvertalen uit het Frans en Duits en een masterclass non-fictievertalen uit het Engels.

Aanbod 2022

  • In samenwerking met Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar organiseren het ELV en het Vertalershuis Amsterdam een bijzonder vertaalproject rond de verhalenbundel Lot van Bryan Washington. Van februari tot en met juli 2022 werkt een groep beginnende vertalers uit het Engels in het Nederlands onder begeleiding aan de Nederlandse vertaling van dit boek.
    De aanmeldingen zijn inmiddels gesloten.
Screenshot van de kennismakingssessie van de online cursussen. Iedereen houdt een boek omhoog.
De cursisten tijdens de kennismakingssessie met een boek dat iets over hen vertelt.