Taalspecifieke cursussen

Met een taalspecifieke cursus verbeter je je vertaalvaardigheden in een bepaalde taalrichting en krijg je handvatten aangereikt voor een carrière als literair vertaler.

Bij taalspecifieke cursussen staat het verbeteren van de vertaalvaardigheden in een bepaalde vertaalrichting centraal. Er zijn cursussen voor literair vertalers ín en úit het Nederlands. Je volgt vertaalateliers en lezingen van experts in deze vertaalrichting en werkt aan vertalingen van verschillende auteurs in diverse genres.

De talen worden jaarlijks gekozen in samenspraak met onze partners. We baseren ons daarbij op de behoefte aan aanwas van nieuwe vertalers in een vertaalrichting. Voor elke taal kan het niveau verschillen, afhankelijk van waar we een impuls nodig achten.

We organiseren cursussen online (via onze leeromgeving ELVi), op locatie of combineren beide. Sommige cursussen duren een week, zoals in geval van een zomercursus, bij andere cursussen volg je de cursus gedurende een langere periode een aantal uur per week. We vragen een kleine financiële bijdrage voor deelname aan een cursus. Hiervan is vrijstelling mogelijk als dit een drempel vormt om deel te nemen.

Ingangseisen

Voor alle cursussen geldt dat de deelnemers de bron- en doeltaal die centraal staan goed beheersen. De voertaal is Nederlands. De groepen deelnemers zijn klein om interactief en persoonlijk onderwijs mogelijk te maken.

In de cursusaankondigingen staan steeds alle details over de cursussen en welke ingangseisen gelden. Wat we altijd vragen is motivatie om te leren, flexibiliteit qua beschikbaarheid en voldoende tijd om opdrachten, vertalingen en leeswerk te maken. De benodigde tijdsinvestering wordt in de cursusaankondiging vermeld.

Onze meeste cursussen zijn bedoeld voor beginnende vertalers, maar soms organiseren we ook masterclasses voor meer ervaren vertalers als blijkt dat er een specifieke behoefte aan is. Deze cursussen zijn bedoeld voor meer ervaren literair vertalers die zich willen bekwamen in een specifiek genre of onderwerp. Zo organiseerden we de afgelopen jaren bijvoorbeeld masterclasses toneelvertalen uit het Frans en Duits en een masterclass non-fictievertalen uit het Engels.

Aanbod 2024

  • In de zomer van 2024 organiseren wij een tweedaagse cursus literair vertalen Engels-Nederlands voor medior-vertalers. De cursus zal de laatste week van augustus 2024 plaatsvinden in Utrecht.
  • In het najaar van 2024 organiseren wij twee cursussen. Beiden zijn bedoeld voor beginnende professionals. De cursussen hebben ditmaal als doeltalen: Frans en Italiaans. De cursussen zijn vrij intensief. Naar verwachting zullen de cursussen van oktober tot half november 2024 in zijn geheel online plaatsvinden in onze leeromgeving ELVi. Ze vereisen ongeveer anderhalve dag in de week een actieve bijdrage. Beide cursussen bieden een unieke kans om middels masterclasses, workshops en vertaalateliers, o.l.v. gerenommeerde vertalers, een eigen vertaling te maken. Wij nodigen beginnende professionals, die zich verder willen verdiepen in literaire vertaling vanuit het Nederlands in een van de twee doeltalen, uit om zich aan te melden.

Voor meer informatie over de twee online cursussen, lees je dit nieuwsbericht.

Voor meer informatie over de intensieve tweedaagse cursus Engels - Nederlands, bezoek je deze pagina.

Screenshot van de kennismakingssessie van de online cursussen. Iedereen houdt een boek omhoog.
De cursisten tijdens de kennismakingssessie met een boek dat iets over hen vertelt.