Individuele begeleiding

In samenwerking met de Letterenfondsen faciliteert het ELV individuele begeleiding voor literair vertalers gedurende elk stadium van hun carrière. Zo kun je bij het ELV een ontwikkelingsbeurs, een mentoraat of een coachingstraject aanvragen.

Beginnende vertalers zonder vertaalopdracht kunnen in aanmerking komen voor een ontwikkelingsbeurs, waarbij zij met een ervaren vertaler aan de slag gaan met de vertaling van een kort verhaal of een literair fragment. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de praktische kant van een vertaalloopbaan.

Vertalers komen in aanmerking voor een mentoraat als zij beschikken over een modelcontract en aan het begin staan van hun vertaalcarrière. Een ervaren vertaler zal hen dan bijstaan bij de vertaling, maar het belangrijkste doel van het mentoraat is dat de gementoreerde deze opgedane kennis vervolgens zelf bij volgende opdrachten in de praktijk kan brengen.

Een ervaren vertaler komt in aanmerking voor individuele begeleiding in de vorm van een coachingstraject als hij/zij voor een vertaling bepaalde specialistische ervaring mist. De mentoren zullen zeer ervaren literair collega's zijn, die beschikken over specifieke kennis of gespecialiseerd zijn op een bepaald gebied.