'Het is voor mij duidelijker hoe ik de eerste stap kan zetten in de wereld van het vertalen.'

02 november 2021 - Individuele begeleiding

In het voorjaar van 2020 diende Cristina Peligra een aanvraag in voor een ontwikkelingstraject van het ELV. Deze werd gehonoreerd en onder begeleiding van ervaren vertaler Laura Pignatti ging zij aan het werk. Lees hier Cristina's verslag.

Collage met links het omslag van 'Het tegenovergestelde' en rechts een foto van Cristina Peligra.

'In september 2020, precies een jaar geleden, liep mijn ontwikkelingstraject ten einde. Deze ervaring was voor mij zeer verrijkend en constructief, zowel op professioneel als op persoonlijk niveau.

Tijdens mijn studie raakte ik steeds meer geïnteresseerd in literair vertalen. In 2019 promoveerde ik in vertaalwetenschap met de focus op literair vertalen uit het Nederlands en begon te werken in de promotie van vertaalde literatuur, maar ik had helaas nog geen professionele ervaring als vertaler. Mijn training als literair vertaler begon in augustus 2019, toen ik meedeed aan de ELV zomercursus voor vertalers uit het Nederlands in het Italiaans. Tijdens de cursus werden ons onder andere de mogelijkheden voorgesteld voor individuele begeleiding voor beginnende literair vertalers die het ELV faciliteert samen met de letterenfondsen: mentoraten en ontwikkelingstrajecten. Terwijl mentoraten bedoeld zijn voor vertalers die al een vertaalcontract hebben afgesloten, zijn ontwikkelingstrajecten een unieke ontwikkelingskans voor beginnende vertalers voor wie het werven van een vertaalopdracht nog moeilijk is. En zo’n kans kon ik niet voorbij laten gaan.

In 2020 diende ik mijn aanvraag in voor een ontwikkelingstraject. Deze bestaat uit maximaal 25 uur begeleiding door een mentor om aan de slag te gaan met een zelfgekozen tekst. Mijn keuze was een heel originele roman, Het tegenovergestelde van een mens van Lieke Marsman, omdat dit boek verschillende tekstsoorten bevat, fictie, non-fictie, en poëzie: een uitdaging voor beginnende vertalers!

Ik kwam snel te weten dat de ontwikkelingstraject mij werd toegekend en ik werd in contact gebracht met mijn mentor, de ervaren vertaler Laura Pignatti. Aangezien wij ons in twee verschillende landen bevonden, begon het project voor ons met een lang telefoongesprek om kennis te maken met elkaar en onze samenwerking in detail te bespreken. Na goedkeuring van ons werkplan begon ik met de vertaling van fragmenten uit het boek die wij samen hadden gekozen. Laura corrigeerde mijn vertalingen, antwoordde op mijn vragen en gaf me constructieve feedback zodat ik haar een tweede, herziene versie van mijn vertalingen kon sturen. Dit proces was belangrijk om te leren mijn eigen werk te evalueren en verbeteren. Aan het einde van het project hebben wij ons geconcentreerd op de praktische aspecten van het vertalen, zoals het schrijven van een leesrapport en het benaderen van uitgevers. Dit was extreem nuttig omdat deze onderwerpen helaas niet vaak uitgebreid worden behandeld aan de universiteit.

Daarom zou ik beginnende vertalers aanraden om een ontwikkelingstraject aan te vragen. Dankzij de hulp van zo’n ervaren mentor die mij zowel persoonlijke als praktische tips gaf, voel ik me nu zelfverzekerder als vertaler en is het voor mij duidelijker hoe ik de eerste stap kan zetten in de wereld van het vertalen.'

Het ELV voert het mentoraatsprogramma uit samen met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds.